Hematologische kankersoorten

Hematologische kankersoorten staan momenteel met circa 9.700 nieuwe patiĆ«nten per jaar op nummer 5 van de meest voorkomende kankersoorten in Nederland bij zowel mannen als vrouwen. 

Onderverdeling

Hematologische kankersoorten worden grofweg onderverdeeld in lymfeklierkanker, plasmaceltumoren, leukemie, myelodysplastische syndromen (MDS) en myeloproliferatieve aandoeningen (MPN). Het diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) en het folliculair lymfoom (FL) zijn de meest voorkomende vormen van lymfeklierkanker, het multipel myeloom (MM) van de plasmaceltumoren.

Volgens de internationale RARECARE-definitie is een kankersoort zeldzaam als het zes nieuwe patiĆ«nten per 100.000 personen per jaar treft. Voor Nederland betekent dit dat een kankersoort zeldzaam is als er minder dan 1.021 nieuwe diagnoses per jaar zijn. Op het diffuus grootcellig B-cellymfoom en het multipel myeloom na zijn momenteel alle vormen van hematologische kankersoorten zeldzaam. 
 

Lees meer over de incidentie van hematologische kankersoorten.