Organisatie van zorg

Voor mensen met kanker is het van belang de juiste zorg voor (de gevolgen van) kanker te krijgen op het juiste moment door de juiste persoon. Om de aandacht en zorg voor fysieke, psychische, sociale en spirituele behoeften en klachten van cancer survivors een integraal onderdeel van de medisch technische zorg te laten zijn, is continuïteit in de keten, implementeren van interventies/zorg en nauwe samenwerking tussen professionals in de eerste, tweede en derde lijn nodig.

Al in 2014 werd in de Zorgstandaard kanker vastgested dat er een verbeterslag nodig was naar meer integrale zorg.  

Taskforce Cancer Survivorship

De Taskforce Cancer Surviorship (TF CSC) bundelt expertise en werkt aan passende begeleiding en zorg voor cancer survivors. Deze taskforce heeft als doel de integrale zorg en begeleiding van mensen met of na kanker sterk te verbeteren. Naast brede bewustwording in de samenleving over de problematiek (denk o.a. aan werk, late gevolgen) waarmee deze mensen nu nog worstelen, wil de TF CSC ook de organisatie van de zorg verder optimaliseren. Door het optimaliseren van de organisatie van de zorg rondom mensen die leven met en na kanker, streeft de TF CSC naar het volwaardig meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling. Daarmee wordt ingezet op een goede overleving met een zo goed als mogelijke kwaliteit van leven.

In Nederland zijn er diverse activiteiten en initiatieven voor cancer survivors, mensen die de diagnose kanker kregen en perspectief hebben op (over)leven. Desondanks is er nog flink verbeterpotentieel: cancer survivors krijgen lang niet altijd de begeleiding en zorg die zij nodig hebben.

De taskforce heeft zich tot doel gesteld een Nationaal Actieplan op te stellen. Zorgprofessionals, pati├źntenvertegenwoordigers en onderzoekers slaan hiervoor de handen ineen. Dit plan geeft aan welke maatschappelijke visie en strategie er moet worden ontwikkeld en welke stappen noodzakelijk zijn om de zorg voor mensen die leven met of na kanker ten aanzien van hun “unmet” zorgbehoeften op lichamelijk, psychisch en sociaal/maatschappelijk gebied te verbeteren. Dit kan de basis te leggen voor toekomstbestendige organisatie van de juiste zorg en nazorg op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste persoon. Dit plan wordt in april 2020 gepresenteerd op het congres Kanker & Leven.

Dit alles kan de basis te leggen voor toekomstbestendige organisatie van de juiste zorg en nazorg op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste persoon. 

De taskforce richt zich op vier deelthema’s:

  • late effecten
  • psychosociale en fysieke effecten
  • werk en werkhervatting
  • organisatie van zorg voor cancer survivors

Meer informatie

Voor vragen over de Taskforce Cancer Survivorship kunt u contact opnemen met Chantal Lammens of Miranda Velthuis (adviseurs bij IKNL) of Eveliene Manten, directeur nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.