Oncologisch Spectrum 2020

data: 4, 18, 25 september | 30 oktober | 6, 27 november | 4 december | 2020

tijd: 9.30 - 16.30 uur

locatie: Planetarium Gaasperplas, Amsterdam

 

In het najaar van 2020 organiseert IKNL wederom de basiscursus oncologie “Oncologisch Spectrum”.

In zeven dagen wordt u wegwijs gemaakt in de oncologie. Per tumorsoort komen de volgende onderwerpen aan de orde: epidemiologie, diagnostiek, natuurlijk beloop, behandeling en nieuwe ontwikkelingen. Voor elke kankersoort geeft een medisch specialist u een overzicht van de laatste stand van zaken. 

Voor wie

Datamanagers, registratiemedewerkers, onderzoekers, clinical research associates (cra’s) en overige geïnteresseerden in klinisch vergelijkend onderzoek.

Resultaat

Na zeven dagen bent u op de hoogte van de epidemiologie, diagnostiek, natuurlijk beloop, behandeling en nieuwe ontwikkelingen van diverse tumorsoorten. U ontvangt een bewijs van deelname.

Hierbij de link naar het programma.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de cursus in zijn geheel of voor één of meerdere losse cursusdagen.  

Het maximaal aantal deelnemers per dag is 25. 

Plaatsing gebeurt op volgorde van datum van inschrijving. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij te veel aanmeldingen, geïnteresseerden die niet tot de doelgroep behoren niet in te schrijven voor de cursus.  

U kunt zich via het inschrijfformulier inschrijven.

Data en locatie

De cursusdagen vinden plaats op een vrijdag: 4/9, 18/9, 25/9, 30/10, 6/11, 27/11 en 4/12 2020.

De ontvangst is vanaf 9.00 uur met koffie en thee. Voor een lunch wordt gezorgd. De cursusdagen duren van 9.30 uur tot ongeveer 16.30 uur en vinden plaats in het Planetarium Gaasperplas, Kromwijkdreef 11 in Amsterdam. 

Wijziging middaglocatie 4 september 2020!

“In tegenstelling tot voorgaande jaren zal dag 1 van het Oncologisch Spectrum in z’n geheel plaatsvinden in het Planetarium Gaasperplas. Reden hiervoor is dat in de zaal van Tergooi ziekenhuis geen 1,5 meter gewaarborgd kan worden.”

Ook dit jaar worden deze bijeenkomsten gehouden in het Planetarium Gaasperplas te Amsterdam In het Planetarium Gaasperplas is alles erop gericht om de 1,5 meter samenleving te kunnen waarborgen. Hoewel er op dit moment alweer gereisd kan worden met het OV. Zou ik me kunnen voorstellen dat u dat wellicht nog niet wilt. Reizen met de auto is dan ook heel goed mogelijk. Op vrijdag is het vaak een stuk rustiger op de weg en bovendien is het Planetarium Gaasperplas heel goed bereikbaar met de auto en is er ruim voldoende parkeergelegenheid op het “eigen” terrein. Kosten voor een parkeermunt bedraagt € 6,50 per dag. (IKNL’ers kunnen deze parkeerkosten declareren wellicht bieden overige werkgevers dezelfde mogelijkheid).

Kosten

€ 325,- per dag en € 1950,- voor de gehele cursus (7 dagen).

Voor participanten van IKNL geldt een gereduceerd tarief van € 230,- per dag en € 1380,- voor de gehele cursus (7 dagen).

Na inschrijving ontvangt u een factuur van IKNL. (Genoemde prijzen zijn exclusief BTW)

Annuleren 

Bij afmelding tot vier weken voor de eerste cursusdatum vindt 100 procent teruggave van de kosten plaats. Tot veertien dagen voor aanvang van de eerste cursusdatum vindt 50 procent teruggave van de kosten plaats. Bij een latere afmelding of afwezigheid bij aanvang van de cursus vindt geen teruggave van de kosten plaats. Wel is het mogelijk dat een collega van dezelfde instelling deelneemt. Dit maakt u per e-mail kenbaar aan Rita van Basten: r.vanbasten@iknl.nl  

Annuleren m.b.t. COVID-19

Mocht er bij de start van de cursusdatum opnieuw een uitbraak zijn van het Corona virus dan wordt de deelnemersbijdrage in z’n geheel gerestitueerd. Indien dit niet het geval is en bijeenkomsten van 30 personen of meer is toegestaan dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven is omschreven.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mieke Schreuder, stafmedewerker kankerregistratie, m.schreuder@iknl.nl

Met vragen over uw inschrijving kunt u contact opnemen met Rita van Basten, secretaresse IKNL, r.vanbasten@iknl.nl