Chirurgie of bestraling voor stadium I longkanker?

18-05-2015

Half mei is in The Lancet Oncology een belangwekkend artikel verschenen over de resultaten van de behandeling van stadium I longkanker. Volgens de huidige Nederlandse richtlijn is chirurgie de standaardbehandeling bij stadium I. Eerder onderzoek op basis van IKNL-data (gepubliceerd in 2010 en 2012) heeft aangetoond dat bestraling een waardevol alternatief kan zijn.

In de recent verschenen studie wordt voor het eerst een directe vergelijking gemaakt tussen chirurgie en bestraling op basis van randomisatie. Data van een Amerikaanse en een Nederlandse trial werden gecombineerd omdat de studies ieder voor zich te klein waren. Uit de analyses blijkt dat de 3-jaarsoverleving bij bestraalde patiënten beter was dan bij geopereerde patiënten, 95% versus 79%. Aangezien de studie relatief klein was (n=58) wil men het onderzoek herhalen in een grotere groep.

 

 

 

volg ons: