27 juli internationale hoofd-halskankerdag

24-07-2015
Om deze ziekte onder de aandacht te brengen is het op 27 juli 2015 internationale hoofd-halskankerdag. Jaarlijks krijgen ongeveer 3.000 personen in Nederland te horen dat ze een vorm van hoofd-halskanker hebben: twee keer zoveel mannen als vrouwen. De verschillende hoofd-halstumoren verschillen in hoe vaak ze voorkomen, hoe ze behandeld worden en in de prognose.

Wat is hoofd-halskanker?
Hoofd-halskanker is kanker van het gebied boven het niveau van de sleutelbeenderen, met uitzondering van gezwellen van het oog, de hersenen en het ruggenmerg. Hoofd-halstumoren hebben met elkaar gemeen dat er structuren betrokken bij ademen en eten aangedaan of in de directe omgeving van de tumor aanwezig zijn. De tumoren ontstaan vaak in het slijmvlies. De meest voorkomende plekken van deze tumor zijn de mondholte, keelholte of het strottenhoofd, waarbij de mondholte bijvoorbeeld ook weer verder onderverdeeld kan worden naar tong, mondbodem, tandvlees en gehemelte. 

Overleving bij hoofd-halskanker
De 5-jaars relatieve overleving verschilt nogal per lokalisatie; deze varieert van 26% voor hypofarynxkanker (onderste deel keelholte dat dicht bij het strottenhoofd ligt) tot 70% voor kanker van het strottenhoofd en is in het algemeen iets beter voor vrouwen dan voor mannen1. Dit wil zeggen dat voor hypofarynxkanker, rekening houdend met de ‘normale’ sterfte voor mensen met dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht, vijf jaar na de diagnose nog 26% van de patiënten in leven is. Hypofarynxkanker wordt echter vaak pas in een hoog stadium (laat) ontdekt, terwijl strottenhoofdkanker vaak in een laag stadium (vroeg) ontdekt wordt. De 5-jaars relatieve overleving van strottenhoofdkanker neemt af van 92% voor stadium I tumoren (laag stadium - kleine tumoren die niet in omliggende weefsels groeien zonder lymfeklier- of afstandsmetastasen) tot 2% voor stadium IVc tumoren (hoog stadium - tumoren met afstandsmetastasen) 1.

Risicofactoren
De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hoofd-halskanker zijn roken, alcoholgebruik en het Humaan Papilloma Virus (HPV). 72% van de hoofd-halstumoren is gerelateerd aan roken of alcoholgebruik of de combinatie daarvan2. Door blootstelling aan deze risicofactoren te verminderen (of idealiter weg te nemen) kan dus een aantal gevallen van hoofd-halskanker voorkomen worden. 

Klachten
Door het herkennen van klachten, tijdig huisartsbezoek en doorverwijzing naar een hoofd-hals oncologisch centrum kunnen hoofd-halstumoren in een eerder stadium ontdekt worden en stijgt de overlevingskans.
Er wordt geadviseerd om een arts te raadplegen als één van onderstaande klachten langer dan drie weken duurt:

 

  • een pijnlijke/gevoelige tong, een niet genezend zweertje en/of rode of witte afwijkingen in het mondslijmvlies
  •  keelpijn
  •  heesheid
  •  pijn bij of moeite met slikken
  •  zwelling in de hals
  •  verstopping van een neusgat en/of een bloederige afscheiding uit de neus
 

1 Registry NC. Cijfers over kanker [Numbers on cancer]. 2015 [cited 2015 July]; www.cijfersoverkanker.nl.

2 Hashibe M, Brennan P, Chuang SC, Boccia S, Castellsague X, Chen C, et al. Interaction between tobacco and alcohol use and the risk of head and neck cancer: pooled analysis in the International Head and Neck Cancer Epidemiology Consortium. Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology. 2009;18(1055-9965; 1055-9965; 2):541-550

 

 

volg ons: