nieuws


nieuws over cijfers

 • Medewerkers van IKNL publiceerden in 2015 177 peer reviewed artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Dat is tien publicaties méér dan in 2014, een stijgende trend die zich al jaren voortzet. Deze publicaties geven een ‘real world’ beeld van de oncologische zorg. Dankzij de nauwe en vruchtbare samenwerking met medische professionals en onderzoekers van andere instellingen komt een breed palet aan onderwerpen aan de orde.
  Lees meer
 • Maart is uitgeroepen tot darmkankermaand. Darmkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Uit actuele cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat er grote leeftijdsgerelateerde verschillen bestaan in het optreden, de behandeling en uitkomsten van behandeling van deze ziekte. Darmkanker is namelijk een ziekte die voornamelijk mensen op oudere leeftijd treft. Het streven is de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen door ouderen uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker.
  Lees meer
 • Organisatorische factoren in ziekenhuizen zijn van invloed op het aantal directe borstreconstructies dat wordt verricht na amputatie. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek door IKNL. Prof. dr. Sabine Siesling: “Dit betekent een goede stap in de verbetering van de borstkankerzorg in Nederland. Een directe borstreconstructie na amputatie moet voor iedere patiënt die daarvoor in aanmerking komt en daarvoor kiest, beschikbaar zijn”. Directe reconstructie bespaart de patiënt met borstkanker een extra operatie en narcose en het cosmetische resultaat is meestal beter. Er zijn diverse redenen om niet direct een reconstructie te doen. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatievorm voor 8% van invloed is op de mate waarin directe reconstructie wordt toegepast.
  Lees meer
 • Naar schatting zijn er op dit moment meer dan 4,3 miljoen mensen in Europa die een zeldzame vorm van kanker hebben gehad en nog steeds leven met de gevolgen daarvan. Uit onderzoek blijkt dat de vijfjaarsoverleving voor de groep patiënten met een zeldzame kanker (47%) beduidend lager is dan de vijfjaarsoverleving voor patiënten met veel voorkomende kankersoorten (65%). Door de lage aantallen patiënten is het ontwikkelen van expertise kostbaar en is het moeilijk om wetenschappelijke studies op te zetten voor nieuwe behandelingen. Dit vraagt om een internationale aanpak. Op de landelijke Zeldzame Ziektendag (29 februari) vragen we aandacht voor alle mensen in Nederland die een zeldzame ziekte hebben.
  Lees meer
 • In 2015 kregen 105.000 Nederlanders de diagnose kanker. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de NKR, die IKNL ter gelegenheid van Wereldkankerdag bekendmaakte. De afgelopen 25 jaar is het aantal gevallen van kanker fors gestegen maar de laatste vijf jaar stijgt dit veel langzamer: voorheen 3-4% per jaar en vanaf 2011 nog geen 1% per jaar.
  De meest voorkomende kankersoorten in Nederland zijn darmkanker, huidkanker en borstkanker. Naast het positieve bericht over de geringere stijging van het totaal blijven de verschillen in incidentie en overleving tussen de kankersoorten groot.
  Lees meer
 • Bij het bepalen van de aantallen vrouwen met longkanker en het analyseren van de cijfers uit de NKR is onder meer rekening gehouden met de bevolkingsopbouw en omvang van de gemeenten. Voor wie meer wil weten van het berekenen van de ESR, de statistische significantie en de toevalskansen, hier een aantal faq's.
  Lees meer
 • Er zijn grote verschillen tussen gemeenten in aantallen vrouwen met longkanker. Tussen de hoogste en laagste aantallen diagnoses zit een factor acht. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld in Rucphen per 100.000 vrouwen jaarlijks 81 vrouwen longkanker krijgen en in Bergambacht en Winsum tien. In het verleden kwam longkanker voornamelijk bij mannen voor. Tegenwoordig is van het totaal van 11.910 nieuwe longkankerpatiënten in Nederland per jaar 5.084 vrouw (43%). Longkanker wordt in negen van de tien gevallen veroorzaakt door roken. Dit vraagt om lokaal tabaksbeleid.   
  Lees meer
 • Rond 15 december is er veel publiciteit geweest over de uitkomsten van een observationeel onderzoek naar de verschillen op lange termijn tussen borstsparende chirurgie aangevuld met radiotherapie versus een borstamputatie. Uit deze studie blijkt dat borstsparende therapie tot een significant betere 10-jaarsoverleving leidt bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker vergeleken met patiënten die een amputatie kregen. De studie toont verder aan dat de 10-jaars metastasevrije overleving significant beter is na borstsparende chirurgie met radiotherapie dan amputatie bij patiënten met T1N0 stadium van borstkanker (kleine tumoren zonder uitzaaiingen in de lymfeklieren). In dit artikel een toelichting van de onderzoekers.
  Lees meer
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: