nieuws


nieuws over cijfers

 • Jaarlijks krijgen ongeveer 3.000 personen in Nederland te horen dat ze een vorm van hoofd-halskanker hebben: twee keer zoveel mannen als vrouwen. Hoofd-halstumoren hebben met elkaar gemeen dat er structuren betrokken bij ademen en eten aangedaan of in de directe omgeving van de tumor aanwezig zijn. De verschillende hoofd-halstumoren verschillen in hoe vaak ze voorkomen, hoe ze behandeld worden en in de prognose. De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hoofd-halskanker zijn roken, alcoholgebruik en HPV. 
  Lees meer
 • Het European Network of Cancer Registries (ENCR) heeft in samenwerking met het Joint Research Centre (JRC) een gestandaardiseerde lijst opgesteld met variabelen, indelingen en procedures om data van Europese kankerregistraties te controleren op kwaliteit. Volgens Otto Visser, namens IKNL betrokken bij de het project, zal de controlelijst bijdragen aan betere kwaliteit en daardoor betere vergelijkbaarheid van data van de kankerregistraties in Europa. Hierdoor wordt het eenvoudiger om data uit te wisselen en deel te nemen aan uiteenlopende, internationale onderzoeksprojecten.
  Lees meer
 • Prof. dr. Valery Lemmens, hoofd afdeling Onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), nam vrijdag 5 juni in zijn inaugurele rede het monitoren van de Nederlandse kankerzorg onder de loep. Hoewel we steeds meer registreren, wil dat nog niet zeggen dat dit transparantere informatie oplevert over de kwaliteit van de zorg. Onder het motto ‘Veel cijfers zijn niet wat ze lijken’ gaf prof. Lemmens een reeks voorbeelden van de misverstanden en legde hij uit wat nader onderzoek vraagt.
  Lees meer
 • Van elke patiënt met kanker verzamelt IKNL gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De komende tijd breidt IKNL de tumorspecifieke gegevens uit door additionele gegevens over het beloop van de ziekte te registreren.
  Lees meer
 • Uit een eerste directe vergelijking tussen chirurgie en bestralen blijkt de 3-jaarsoverleving bij bestraalde patiënten beter dan bij geopereerde patiënten.
  Lees meer
 • De Universiteit Twente en IKNL hebben een bijzondere leerstoel ingesteld: ’Outcomes research and personalized cancer care’. De leerstoel wordt bekleed door prof. dr. S. Siesling. Voorafgaand aan haar inaugurele rede op 24 september vindt een middagsymposium plaats op de Universiteit Twente in Enschede.  
  Lees meer
 • Vrouwen met borstkanker krijgen voortaan meteen te horen hoe na een operatie de borstreconstructie wordt uitgevoerd. IKNL bevestigt de grote verschillen tussen ziekenhuizen.
  Lees meer
 • Gebruik makend van elkaars kennis en kunde leidt de samenwerking tot meerwaarde in de verbetering van de diagnostiek en kwaliteit van de oncologische zorg.
  Lees meer
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: