nieuws


nieuws over cijfers

 • In Nederland wordt ieder jaar bij circa 1.450 mensen de diagnose ‘maagkanker’ gesteld. Steeds vaker vindt chirurgische behandeling van deze ziekte plaats in gespecialiseerde medische centra, na verwijzing door het ziekenhuis waar de oorspronkelijke diagnose is gesteld. Uit onderzoek van IKNL en chirurgen van vier ziekenhuizen blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten en de kans dat patiënten een operatie krijgen aangeboden. Een operatie geeft de enige kans op genezing van maagkanker. De variatie geeft aan dat momenteel bepaalde patiënten in Nederland de kans op genezing wordt onthouden, en dat de behandeling van maagkanker in Nederland vatbaar is voor verbetering.
  Lees meer
 • IKNL is eind 2014 begonnen met het per tumorsoort herzien van de datasets van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR): de NKR+. Een herziening van de data op relevantie was nodig. Ook werd van oudsher alleen de primaire behandeling geregistreerd. Nu omvatten de datasets het gehele behandeltraject. Een ander pluspunt van NKR+ is dat IKNL medisch specialisten actiever betrekt bij de inhoud van de datasets. Zo komen we gezamenlijk tot datasets, waarmee medisch specialisten aan de eisen van transparantie van zorg kunnen voldoen en meer inzicht krijgen in de (deel)resultaten van het medisch handelen.
  Lees meer
 • Nederlandse hematologen, zes zorgverzekeraars, fabrikant Celgene en IKNL hebben afspraken gemaakt over het gebruik van pomalidomide (Imnovid®), een nieuw geneesmiddel, waar patiënten met multipel myeloom, een zeldzame beenmergkanker, baat bij hebben. Het gaat om afspraken over het voorschrijven, bekostigen en de prijs van dit innovatieve middel. Nooit eerder maakten zorgpartijen op deze manier afspraken. In opdracht van HOVON verzorgt IKNL het lokale datamanagement. IKNL registreert de extra items van honderd patiënten met refractair multipel myeloom in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en rapporteert na zes en na twaalf maanden.
  Lees meer
 • De zorg voor kankerpatiënten varieert per ziekenhuis. In het ene ziekenhuis pakt men het anders aan dan in het andere ziekenhuis. Hierdoor is de geleverde zorg afhankelijk van het ziekenhuis waar iemand terecht komt en dat willen we niet. Tegelijkertijd weten we steeds meer over kanker en willen we met nieuwe technologieën meer zorg op maat bieden. Dat is juist gewenste variatie. Professor dr. Sabine Siesling van de Universiteit Twente (vakgroep Health Technology & Services Research) en senior onderzoeker bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) onderzoekt of variatie invloed heeft op de kwaliteit en uitkomsten van de zorg. Op 24 september 2015 spreekt Siesling haar oratie uit.
  Lees meer
 • Jaarlijks krijgen ongeveer 3.000 personen in Nederland te horen dat ze een vorm van hoofd-halskanker hebben: twee keer zoveel mannen als vrouwen. Hoofd-halstumoren hebben met elkaar gemeen dat er structuren betrokken bij ademen en eten aangedaan of in de directe omgeving van de tumor aanwezig zijn. De verschillende hoofd-halstumoren verschillen in hoe vaak ze voorkomen, hoe ze behandeld worden en in de prognose. De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hoofd-halskanker zijn roken, alcoholgebruik en HPV. 
  Lees meer
 • Het European Network of Cancer Registries (ENCR) heeft in samenwerking met het Joint Research Centre (JRC) een gestandaardiseerde lijst opgesteld met variabelen, indelingen en procedures om data van Europese kankerregistraties te controleren op kwaliteit. Volgens Otto Visser, namens IKNL betrokken bij de het project, zal de controlelijst bijdragen aan betere kwaliteit en daardoor betere vergelijkbaarheid van data van de kankerregistraties in Europa. Hierdoor wordt het eenvoudiger om data uit te wisselen en deel te nemen aan uiteenlopende, internationale onderzoeksprojecten.
  Lees meer
 • Prof. dr. Valery Lemmens, hoofd afdeling Onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), nam vrijdag 5 juni in zijn inaugurele rede het monitoren van de Nederlandse kankerzorg onder de loep. Hoewel we steeds meer registreren, wil dat nog niet zeggen dat dit transparantere informatie oplevert over de kwaliteit van de zorg. Onder het motto ‘Veel cijfers zijn niet wat ze lijken’ gaf prof. Lemmens een reeks voorbeelden van de misverstanden en legde hij uit wat nader onderzoek vraagt.
  Lees meer
 • Van elke patiënt met kanker verzamelt IKNL gegevens in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De komende tijd breidt IKNL de tumorspecifieke gegevens uit door additionele gegevens over het beloop van de ziekte te registreren.
  Lees meer
nieuwsbrieven
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrieven van IKNL via onderstaande knop.

volg ons: