COVID-19 en longkanker

Het aantal tumoren van de luchtwegen is in 2020 vanaf week 12 lager dan voorgaande jaren. De daling komt mogelijk doordat mensen tijdens de COVID-19-crisis minder snel met klachten naar de huisarts gaan, samen met een stagnatie van het verwijzingsproces naar het ziekenhuis en uitgestelde diagnostiek in het ziekenhuis. Aan de andere kant kan bij de diagnostiek voor COVID-19 ook onverwacht longkanker worden gevonden. 

In onderstaande grafiek is te zien dat het aantal pathologisch (PA) bevestigde tumoren van de luchtwegen daalt vanaf week 12. Het gemiddelde aantal diagnoses in week 2-8 is als referentielijn weergegeven. Het is opvallend dat het aantal diagnoses ook in mei laag bleef. Dat geldt zelfs voor het kleincellig longcarcinoom dat gekenmerkt wordt door een hoge groeisnelheid. Vanaf week 25 (half juni) lijkt het aantal diagnoses genormaliseerd.

Tijdslijn

  • Week 8, voorjaarsvakantie Noord
  • Week 9, voorjaarsvakantie Midden en Zuid
  • Week 9, 27 februari: bevestiging 1e patiĆ«nt met COVID-19 in Nederland
  • Week 10, 5-6 maart: Amsterdams Longcongres
  • Week 11, 10 maart: NVALT schorst alle congressen en bijeenkomsten
  • Week 12, 21 maart: Sectie oncologie NVALT adviseert om long-oncologische zorg af te schalen

Monitoren

IKNL monitort de gevolgen van de COVID-19 crisis op de kankerzorg en bericht hierover op de webpagina www.iknl.nl/covid-19