IKNL
 
 
logo
 
 
bestuur en beleid nieuws
 
November 2015
 
 
NKR in 2015 herzien met ruim tien aanvullende datasets
Koersboek inspireert professionals tot oncologische netwerkvorming
Prof. Lemmens en prof. Siesling aanvaarden bijzondere leerstoelen
Datawarehouse voor monitoring bevolkingsonderzoek borstkanker
Kwaliteitskader: krachtige impuls ter verbetering palliatieve zorg
Zeven regionale consortia werken aan betere palliatieve zorg
IKNL presenteert 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg'
Patiënten, professionals en onderzoekers vinden elkaar op Kanker.nl
 
 
 
 
NKR in 2015 herzien met ruim tien aanvullende datasets
IKNL is eind 2014 begonnen met het per tumorsoort herzien van de datasets van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR): de NKR+. Een herziening van de data op relevantie was nodig. Ook werd van oudsher alleen de primaire behandeling geregistreerd. Nu omvatten de datasets het gehele behandeltraject. Een ander pluspunt van NKR+ is dat IKNL hiermee medisch specialisten actiever betrekt bij de inhoud van de datasets.   Lees verder
 
 
Koersboek inspireert professionals tot oncologische netwerkvorming
 
 
Optimale oncologische zorg voor de patiënt met kanker van vandaag en morgen. Daarvoor is samenwerken in regionale oncologische netwerken noodzakelijk. Het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 waarvan het eerste exemplaar op 8 oktober 2015 is overhandigd aan Bas van den Dungen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS, is bedoeld om professionals te inspireren bij de (door)ontwikkeling van oncologische netwerken in hun regio. Het doel van de Taskforce is de vorming van comprehensive cancer networks (CCN's) te stimuleren en ondersteunen. Hiermee levert de Taskforce een bijdrage aan toekomstbestendige oncologische zorg voor elke patiënt, ongeacht waar hij of zij binnenkomt in de zorg.   Lees verder
 
 
Prof. Lemmens en prof. Siesling aanvaarden bijzondere leerstoelen
 
Prof. dr. Valery Lemmens (hoofd onderzoek bij IKNL) en prof. dr. Sabine Siesling (senior onderzoeker bij IKNL) bekleden ieder sinds dit jaar een bijzondere leerstoel. Prof. Lemmens sprak 5 juni zijn inaugurele rede uit bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel Kankersurveillance aan Erasmus MC in Rotterdam. Het accent ligt op verbetering van de kankerzorg in Nederland in samenwerking met zorgprofessionals in ziekenhuizen. Prof. Siesling sprak haar rede uit op 24 september. Als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Twente (vakgroep Health Technology & Services Research) onderzoekt ze de effecten van variatie op de kwaliteit en uitkomsten van geleverde zorg.   Lees verder
 
 
Datawarehouse voor monitoring bevolkingsonderzoek borstkanker
Het RIVM, de regionale screeningsorganisaties en IKNL hebben op 15 oktober 2015 een overeenkomst getekend voor het gezamenlijk ontwikkelen en beheren van een datawarehouse. Hierin worden gegevens geladen vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de databank van het bevolkingsonderzoek, zoals het aantal verzonden uitnodigingen, de deelnamegraad en de verwijzingen. De landelijke monitor en evaluatie van het bevolkingsonderzoek borstkanker worden in het datawarehouse ondergebracht. Achterliggend idee is dat de gegevens zo makkelijker beschikbaar komen.   Lees verder
 
 
Kwaliteitskader: krachtige impuls ter verbetering palliatieve zorg
 
 
Om de palliatieve zorg in ons land te verbeteren, ontwikkelen IKNL, beroepsvereniging Palliactief, Federatie Medisch Specialisten, NHG, Verenso, V&VN en NPCF een kwaliteitskader palliatieve zorg. Met dit initiatief willen partijen bereiken dat alle zorgprofessionals zich in 2017 gesteund weten in de ontwikkeling en uitvoering van de palliatieve zorg. In het project Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland wordt ook aandacht geschonken aan het ontwikkelen van modellen voor (transmurale) teams. Modellen die er aan bijdragen dat de patiënt thuis én in het ziekenhuis palliatieve zorg krijgt van goede kwaliteit. Daarnaast besteedt het project aandacht aan de financieringsstructuur van palliatieve zorg in het ziekenhuis en in de keten.   Lees verder
 
 
Zeven regionale consortia werken aan betere palliatieve zorg
 
 
Begin 2015 zijn in Nederland 7 regionale consortia voor de palliatieve zorg van start gegaan. IKNL werkt binnen deze consortia samen met onder andere het Expertisecentrum Palliatieve zorg, de Netwerken Palliatieve Zorg en onderwijsinstellingen aan het verbeteren van de palliatieve zorg in de regio. Dit gebeurt vanuit meerdere invalshoeken: zorg, onderwijs en onderzoek. De invulling van de samenwerkingsprojecten verschilt per regio. Bij elk consortium is een adviseur van IKNL betrokken.   Lees verder
 
 
IKNL presenteert 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg'
 
 
Donderdag 8 oktober is de uitgave ‘Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg’ verschenen. In deze uitgave gaat IKNL dieper in op het thema kwaliteit en brengen we verschillende keurmerken, toetsingen en andere instrumenten in beeld. Met 'Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg' wil IKNL zorgprofessionals en zorgorganisaties op weg helpen bij het kiezen van het juiste kwaliteitsinstrument. Het geeft een overzicht van de mogelijkheden om de kwaliteit van de geboden palliatieve zorg te evalueren en verduidelijkt begrippen in de kwaliteitszorg.   Lees verder
 
 
Patiënten, professionals en onderzoekers vinden elkaar op Kanker.nl
 
Leven met kanker, KWF Kankerbestrijding en IKNL werken sinds 2013 samen binnen Kanker.nl, een informatieplatform en social netwerk waar (ex-)patiënten en naasten elkaar kunnen ontmoeten en betrouwbare, medische informatie kunnen vinden. Tot dusver hebben circa 17.500 mensen een persoonlijk profiel aangemaakt.. Sinds de publiekscampagne ‘Ik heb Kanker.nl’ is gestart, is het aantal bezoekers toegenomen met 30%. Het platform is ook interessant voor professionals. Niet alleen om patiënten naar te verwijzen, maar ook vanwege het Inforium waarmee artsen en verpleegkundigen met één muisklik een pakketje betrouwbare en actuele informatie naar hun patiënten kunnen sturen. Binnen kanker.nl is daarnaast patiënteninformatie te vinden over bijna tweehonderd medisch wetenschappelijke onderzoeken.  
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook