IKNL
 
 
logo
 
 
bestuur en beleid nieuws
 
Juli 2016
 
 
Taskforce Oncologie zet in op specifieke thema’s bij CCN-vorming
Brede Health Deal voor gerichte beslissingen in de kankerzorg
Proefschrift: zeldzame kanker bepaald niet zeldzaam in Nederland en EU
Medisch specialisten en IKNL voeren samen gesprek met Kamerleden
Steeds meer minimaal invasieve chirurgie bij dikkedarmkanker in Europa
Inzicht in haalbaarheid en kosten Minimale Dataset Palliatieve Zorg
Peter Huijgens: 'Bestrijden van kanker, dat doe je nooit alleen'
Agora, Fibula en IKNL bundelen krachten binnen palliatieve zorg
 
 
 
 
Taskforce Oncologie zet in op specifieke thema’s bij CCN-vorming
 
 
De Taskforce Oncologie richt zich de komende periode op een aantal specifieke thema’s om de vorming van tumorspecifieke Comprehensive Cancer Networks (CCN’s) verder te stimuleren. CCN’s zijn samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn, gericht op het verlenen van hoogwaardige oncologische zorg in een regio. Deze netwerken zijn cruciaal met het oog op realisatie van toekomstbestendige oncologische zorg in Nederland. Ze waarborgen namelijk dat patiënten - ongeacht hun entreepunt in de zorg - optimale oncologische zorg ontvangen.   Lees verder
 
 
Brede Health Deal voor gerichte beslissingen in de kankerzorg
De oncologie ontwikkelt zich razendsnel. De hoeveelheid informatie maakt het haast onmogelijk om deze altijd op het juiste moment ter beschikking te hebben. Hierdoor is het mogelijk dat individuele patiënten niet altijd de behandeling krijgen die voor hen optimaal werkt. Bij onderbehandeling worden de gewenste gezondheidsresultaten niet behaald, terwijl bij overbehandeling de belasting voor de patiënt en de kosten hoger zijn dan nodig. IT-gebaseerde beslissingsondersteuning kan erbij helpen om de relevante kennis op het juiste moment op een handige manier ter beschikking te hebben. Hierdoor worden artsen en patiënten ondersteund in het maken van de beste keuze voor een behandeling. Daarnaast kan Nederland zo zijn vooraanstaande positie behouden op het gebied van data en medische technologie.   Lees verder
 
 
Proefschrift: zeldzame kanker bepaald niet zeldzaam in Nederland en EU
 
 
In Nederland krijgen 14.000 patiënten per jaar te horen dat ze een zeldzame vorm van kanker hebben. Omgerekend komt dat neer op 17% van de totale incidentie van kanker in Nederland. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Surveillance of rare cancers’ waarop IKNL-onderzoeker Jan Maarten van der Zwan 20 mei 2016 promoveerde aan de Universiteit Twente. Van de 260 gedefinieerde vormen van kanker trof hij 223 (86%) zeldzame vormen aan in Nederland. In Europa gaat het om gemiddeld 541.000 nieuwe patiënten per jaar. Volgens de promovendus onderstrepen deze bevindingen voor het eerst de omvang van zeldzame kanker in Europa, maar ook dat onderzoek naar deze zeldzame vormen van kanker mogelijk is door internationale samenwerking en uitwisseling van data.   Lees verder
 
 
Medisch specialisten en IKNL voeren samen gesprek met Kamerleden
Een aantal medisch specialisten uit UMC’s en vertegenwoordigers van IKNL hebben op 21 juni tijdens een bijeenkomst met Kamerleden in Den Haag onder meer de mogelijkheden besproken van een eventuele koppeling tussen de NKR en het Burgerservicenummer (BSN). Door die koppeling kunnen registraties nog doelgerichter worden ingezet voor het verbeteren van de oncologisch zorg. Omdat het waarborgen van de privacy van patiënten zwaar dient mee te wegen, vond hierover een open, oriënterend gesprek plaats met de Kamerleden.
  Lees verder
 
 
 
Steeds meer minimaal invasieve chirurgie bij dikkedarmkanker in Europa
 
Minimaal invasieve vs. open chirurgie (%) bij dikkedarmkanker. De grafiek is gebaseerd op data uit de periode 2007 - 2014. Voor Nederland 2009 - 2014 (NKI: 2007 - 2012). Conversie is minimaal invasieve chirurgie naar open chirurgie. P-B: data van population-based registraties; I-B: data van institute-based registraties.

Steeds meer patiënten met dikkedarmkanker krijgen minimaal invasieve chirurgie bij het verwijderen van de tumor, maar er zijn nog wel grote verschillen tussen diverse Europese landen en klinische centra in het toepassen van deze techniek. Dat concludeert een internationale groep onderzoekers in een publicatie in Medicine met behulp van data van onder andere de NKR. De studie ondersteunt de bijdrage die minimaal invasieve chirurgie kan leveren bij het verbeteren van de overleving; ook bij patiënten met een gevorderd stadium en bij oudere patiënten. Extra onderzoek is nodig om de rol van minimaal invasieve chirurgie te bevestigen op de langetermijnoverleving van deze patiënten.   Lees verder
 
 
Inzicht in haalbaarheid en kosten Minimale Dataset Palliatieve Zorg
IKNL, NIVEL en de Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ-en) hebben bij de Universitair Medische Centra (UMC’s) een pilotonderzoek gedaan naar de haalbaarheid en kosten van een Minimale Dataset Palliatieve Zorg. De verzameling van items voor de MDS PZ is zeer tijdsintensief en dus kostbaar. Ook stellen de onderzoekers vast dat voor een MDS PZ een gedragen definitie van kwaliteit van palliatieve zorg essentieel is. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland kan hiervoor de basis vormen. Daarnaast is het inkorten van de lijst registratie-items van belang.   Lees verder
 
 
Peter Huijgens: 'Bestrijden van kanker, dat doe je nooit alleen'
 
IKNL-bestuurder Peter Huijgens heeft 17 mei de Prof. dr. P. Muntendamprijs in ontvangst genomen uit handen van olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden. De Muntendamprijs gaat ieder jaar naar iemand met bijzondere verdiensten op het vlak van kankerbestrijding in Nederland. Huijgens is vereerd maar blijft vooral ook bescheiden: ‘Ik ben toevallig goed in het leggen van verbindingen, in mensen in contact brengen met elkaar.’ Het geldbedrag van 50.000 euro dat met de prijs gemoeid is, besteedt de IKNL-bestuurder graag aan verder onderzoek naar de diagnose ‘primaire tumor onbekend’.   Lees verder
 
 
Agora, Fibula en IKNL bundelen krachten binnen palliatieve zorg
Agora, Fibula en IKNL hebben een gezamenlijke ambitie voor krachtenbundeling rond de palliatieve zorg in Nederland. Het is een logisch vervolg op de intensievere samenwerking die Agora, Fibula en IKNL vorig jaar al hebben ingezet. ‘We hebben geconstateerd dat onze activiteiten, doelgroepen en stakeholders complementair zijn. Agora, Fibula (met de Netwerken Palliatieve Zorg) en IKNL vormen samen de spil in de ondersteuning van het palliatieve veld en ontwikkeling van de palliatieve zorg’, aldus de drie bestuurders in een gezamenlijke brief.   Lees verder
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook