logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Augustus 2019
 
 
Proefschrift biedt inzicht in opties voor betere zorg bij gevorderde eierstokkanker
Proefschrift Kelly de Ligt: Borstkankerzorg beter afstemmen op behoeften patiënt
Centralisatie van zorg hangt samen met betere overleving kinderen met kanker
Invloed 70-genenprofiel op gebruik chemotherapie bij vroege borstkanker
Effect chirurgie op ouderen met dikkedarmkanker en functionele afhankelijkheid
Synoptische PA-verslagen bij slokdarm- en maagkanker vollediger
Semiautomatische validatie van predictiemodellen goed en snel alternatief
Positieve impact voedingsinformatie van zorgverleners op kankeroverlevenden
Zorggebruik hoog bij patiënt met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Proefschrift biedt inzicht in opties voor betere zorg bij gevorderde eierstokkanker
 
 
In Nederland krijgen elk jaar circa 1.300 vrouwen de diagnose ‘eierstokkanker’. Hoewel de 5-jaarsoverleving van deze patiënten de afgelopen decennia is verbeterd, is de langetermijnoverleving helaas niet gestegen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Optimising patient selection to improve outcome in advanced ovarian cancer’, waarop Maite Timmermans vrijdag 30 augustus 2019 promoveert aan de Universiteit Maastricht. Daarin onderzocht ze allerlei factoren die mogelijk kunnen bijdragen of bijgedragen hebben aan verbetering van de uitkomsten van zorg, zoals centralisatie van chirurgie, ziekenhuisvolume, regionale variatie, prognostische factoren, behandelvolgorde, wachtperiode bij chemotherapie en optimalisering van patiëntenselectie.   Lees verder
 
 
 
Proefschrift Kelly de Ligt: Borstkankerzorg beter afstemmen op behoeften patiënt
 
 
Er bestaat in Nederland aanzienlijke variatie tussen ziekenhuizen als het gaat om de behandeling voor patiënten met borstkanker. Voorbeelden zijn verschillen in timing van chemotherapie (voor of na de operatie) en variatie in het bespreken van de mogelijkheid van een (directe) borstreconstructie. Deze variatie is niet geheel te verklaren door ziektekenmerken. Kelly de Ligt (IKNL, Universiteit Twente) onderzocht voor haar proefschrift of deze variatie het gevolg is van individuele voorkeuren van de patiënt of aanwijzingen bevat voor verbetering van de kwaliteit van zorg? Met name de informatievoorziening en gedeelde besluitvorming is vatbaar voor verbetering om de borstkankerzorg beter aan te laten sluiten op de persoonlijke wensen en behoeften van patiënten.   Lees verder
 
 
 
Centralisatie van zorg hangt samen met betere overleving kinderen met kanker
 
 
Centralisatie van zorg bij kinderen met kanker hangt samen met betere overleving. Dat concludeert een internationale groep onderzoekers, onder wie drie onderzoekers van IKNL, in de European Journal of Cancer. De onderzoekers analyseerden de gegevens van 4.415 kinderen en signaleren aanzienlijke verschillen per land in het aantal behandelcentra en behandelvolume per centrum. Opmerkelijk is dat deze verschillen niet alleen verklaard kunnen worden op basis van het aantal behandelingen in grote centra. Volgens de onderzoekers dient bij centralisatie ook rekening gehouden te worden met andere factoren, zoals multidisciplinaire teams, protocollen, audits en formele of informele netwerken.   Lees verder
 
 
 
Invloed 70-genenprofiel op gebruik chemotherapie bij vroege borstkanker
 
 
Het gebruik van chemotherapie is bij patiënten met vroeg stadium hormoonreceptorgevoelige borstkanker tussen 2013 - 2016 aanzienlijk gedaald, terwijl de inzet van genexpressieprofielen toenam. Dat blijkt uit een studie van Julia van Steenhoven (Diakonessenhuis, UMCU) en collega’s. De daling in chemotherapie trad op in een periode dat er geen wijziging plaatsvond in de landelijke richtlijn Borstkanker (2012). In internationale richtlijnen werd echter al voorzichtig geadviseerd om minder chemotherapie te geven aan geselecteerde patiënten (ER+/HER2-). Deze studie weerspiegelt de toenemende terughoudendheid tot het geven van aanvullende chemotherapie aan geselecteerde patiënten met een vroeg stadium van borstkanker.   Lees verder
 
 
 
Effect chirurgie op ouderen met dikkedarmkanker en functionele afhankelijkheid
 
 
Een operatie heeft, mits ingebed in een onco-geriatrisch zorgpad, een positief effect op de kwaliteit van leven van oudere patiënten met dikkedarmkanker met een functionele afhankelijkheid. Matig functionele afhankelijkheid mag volgens Daniël Souwer (HagaZiekenhuis) en collega’s géén generieke reden zijn om een operatie bij ouderen achterwege te laten. Een belangrijke bevinding die artsen dienen te betrekken bij gedeelde besluitvorming. Aanvullend onderzoek kan uitwijzen of onco-geriatrische zorg op zichzelf de negatieve impact van chirurgie beperkt of dat deze zelfs bijdraagt aan verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van oudere patiënten met dikkedarmkanker.   Lees verder
 
 
 
Synoptische PA-verslagen bij slokdarm- en maagkanker vollediger
 
 
Introductie van synoptische verslaglegging leidt tot verbetering van de volledigheid van pathologieverslagen bij chirurgische behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker. Dat concluderen Nikolaj Baranov (Radboudumc) en collega’s aan de hand van gegevens uit de PALGA-databank en Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De volledigheid was beter wat betreft informatie over tumorgrootte, gradering, lokalisatie, tumorregressie na neoadjuvante therapie en lymfovasculaire & perineurale invasie. De onderzoekers adviseren synoptische verslaglegging een vast onderdeel te maken van de standaardzorg voor patiënten met slokdarm- en maagkanker.   Lees verder
 
 
 
Semiautomatische validatie van predictiemodellen goed en snel alternatief
 
 
Semiautomatische validatie van predictiemodellen met Evidencio, het eerste open platform voor online medische predictiemodellen ter wereld, is een goed alternatief voor handmatige validatie. Dat concluderen Cornelia van Steenbeek (IKNL, Universiteit Twente) en collega’s in een publicatie in BMC Medical Research Methodology. Een van de voordelen het Evidencio-model is dat hiermee het aantal gevalideerde predictiemodellen in de klinische praktijk sneller en gebruiksvriendelijker kan worden uitgebreid. Een ander pluspunt is dat er geen identificeerbare data nodig zijn, waardoor de privacy van patiënten maximaal is geborgd.   Lees verder
 
 
 
Positieve impact voedingsinformatie van zorgverleners op kankeroverlevenden
 
 
Informatie over voeding verstrekt door zorgverleners heeft een positieve impact op de overtuigingen van overlevenden van dikkedarmkanker over de invloed van voeding op herstel en klachten na de behandeling en kans op een recidief. Herhaling van deze informatie blijft belangrijk om correcte opvattingen over voeding en kanker te versterken, aldus Merel van Veen (Wageningen University) en collega’s. Volgens de onderzoekers lijken de overtuigingen bij overlevenden sterker aanwezig wanneer zij informatie van drie verschillende zorgprofessionals ontvangen. De hypothese is dat informatie gegeven door meer dan één zorgverlener een grotere overtuigingskracht heeft op verandering van het voedingsgedrag.   Lees verder
 
 
 
Zorggebruik hoog bij patiënt met dikkedarm- of longkanker in laatste levensfase
 
 
Patiënten met dikkedarmkanker of longkanker in de laatste levensfase maken in Nederland veel gebruik van intensieve ziekenhuiszorg. Dit kan volgens Yvonne de Man (Radboudumc) en collega’s duiden op overmatig gebruik van zorg, in het bijzonder spoedeisende hulp, intensive care en aantal CT-scans. Het geven van chemotherapie of radiotherapie in de laatste levensmaand blijkt significant samen te hangen met een toename van intensieve zorg. Tegelijkertijd signaleren de onderzoekers dat het aantal palliatieve consultaties bij deze patiënten laag is. Ze adviseren patiënten duidelijker te informeren over de intensiteit van ziekenhuiszorg, ruimere inzet van palliatieve consulenten en meer aandacht te geven aan ‘advanced care planning’.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Vrijdag 6 september 2019
Basiscursus Oncologisch Spectrum (najaar 2019)
Planetarium Gaasperplas
 
 
Vrijdag 13 september 2019
Wetenschappelijke dag LWNO 2019
Beatrix-gebouw, Utrecht
 
 
Vrijdag 13 september 2019
Symposium: ondersteunen patiënten met kanker
Universiteit Twente, Enschede
 
 
Woensdag 25 september 2019
Congres Kanker en Werk
NBC Nieuwegein
 
 
Woensdag 25 september 2019
AVL DONAMO-dag 2019
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 
 
Vrijdag 11 oktober 2019
Inaugurele rede Ignace de Hingh & symposium: "Peritoneale Oncologie"
Universiteit van Maastricht
 
 
Maandag 11 november 2019
30 jaar meerwaarde Nederlandse Kankerregistratie
Jaarbeurs Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook