logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
juli 2018
 
 
Bijzondere leerstoel Carlo Leget: ‘Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg’
Stichting PalZon: krachten bundelen voor wetenschappelijk onderzoek
Merendeel van mensen met pancreascarcinoom geen tumorgerichte behandeling
Richtlijn in commentaarfase: Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
MuSt-PC: kent u de klachtenlast van ongeneeslijk zieke patiënten?
Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 beschikbaar
Vijf manieren om méér te halen uit de financiering palliatieve zorg
Praktijkteam palliatieve zorg en veelgestelde vragen
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Bijzondere leerstoel Carlo Leget: ‘Zingeving en ethiek in de palliatieve zorg’
 
 
Sinds 1 juni 2018 is een nieuwe bijzondere leerstoel ingesteld door IKNL, in samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN). Professor dr. Carlo Leget bekleedt de leerstoel, die gevestigd is aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) in Utrecht. De bijzondere leerstoel is opgezet omdat er nog weinig kennis is over de omvang en de impact van zingevingsvraagstukken, terwijl zingeving een belangrijk component is van goede palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
Stichting PalZon: krachten bundelen voor wetenschappelijk onderzoek
 
 
In juni 2018 is er een nieuwe stichting opgericht: Onderzoek Palliatieve Zorg Nederland (PalZon). Dit is een initiatief van de acht Expertisecentra Palliatieve Zorg en Integraal Kankercentrum Nederland en heeft als doel ‘het dienen van het algemeen belang door het stimuleren en uitvoeren van kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek op het gebied van palliatieve zorg.’   Lees verder
 
 
Merendeel van mensen met pancreascarcinoom geen tumorgerichte behandeling
De diagnose pancreascarcinoom brengt een sombere prognose met zich mee: bij de meeste patiënten is vanaf het moment van diagnose geen curatieve behandeling meer mogelijk. Behandeling is in deze gevallen gericht op het verlichten van klachten en eventueel het verlengen van het leven, waarbij tumorgerichte therapieën zoals chemotherapie maar een beperkt voordeel laten zien.   Lees verder
 
 
Richtlijn in commentaarfase: Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
 
 
Begin juli is het concept van de evidence based richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ de commentaarfase in gegaan. De richtlijn is hier in te zien en commentaar kan tot 15 september geleverd worden via de deelnemende wetenschappelijke, beroeps-, of patiëntenverenigingen, die de richtlijn krijgen toegezonden.   Lees verder
 
 
MuSt-PC: kent u de klachtenlast van ongeneeslijk zieke patiënten?
 
 
De acht Expertisecentra Palliatieve Zorg en IKNL werken samen aan het ontwikkelen van een digitaal instrument dat zorgverleners en patiënten ondersteunt bij de signalering, behandeling en monitoring van klachten bij een levensbedreigende ziekte: de MuSt-PC-tool. Dit gebeurt vanuit het vierjarige MuSt-PC-project dat onderdeel is van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.   Lees verder
 
 
Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 beschikbaar
 
 
De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is een handzaam overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen, namelijk ziekenhuis, thuis, hospice, verpleeghuis en palliatieve terminale unit. De Handreiking 2019 is een herziening van de Handreiking 2018, die opnieuw is afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).   Lees verder
 
 
Vijf manieren om méér te halen uit de financiering palliatieve zorg
 
1. Registreer lange gesprekken over behandelopties in het ziekenhuis.

2. Registreer in het ziekenhuis bel-, e-mail- en beeldconsulten.

3. Onderzoek de verschillende contractmogelijkheden in de wijkverpleging.

4. Zet sneller PTZ in voor Wlz-patiënten.

5. Zet in het verpleeghuis vrijwilligers in de PTZ in.   Lees verder
 
 
Praktijkteam palliatieve zorg en veelgestelde vragen
Zorgaanbieders kunnen met knelpunten die ze in de praktijk ervaren, terecht bij het Praktijkteam palliatieve zorg. Dit team is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg en diverse andere partijen uit de palliatieve zorg. De antwoorden op veelgestelde vragen zijn gepubliceerd op de website. Het praktijkteam maakt zich hard voor het structureel oplossen van knelpunten in de palliatieve zorg.

Meldingen kunnen gedaan worden via e-mail meldpunt@juisteloket.nl en via telefoon 030 - 78 97 878.  
 
 
Nieuws van ZonMw


  • Wat hebben verzorgenden in een verpleeghuis nodig om goede palliatieve zorg te kunnen verlenen? Lees over het actieonderzoek van Jenny van der Steen in dit interview.
  • Wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke rol in PaTz-groepen, vertelt wijkverpleegkundige Muriel Houthuijse in een interview.
 
 
 
Agenda
 
dinsdag 18 september 2018
Beleidsdag netwerkcoördinatoren Fibula
Utrecht
 
 
woensdag 7 t/m vrijdag 9 november 2018
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018
Lunteren
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook