logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
April 2017
 
 
Patiënt met uitgezaaide dikkedarmkanker niet op voorhand ‘onbehandelbaar’
Tumoren in bovenste deel maagdarmkanaal: nog altijd moeilijk te verteren
Tumorgrootte belangrijkste voorspeller volledige respons bij borstkanker
Geen verschil in expressie hormoonreceptoren lobulair en ductaal carcinoom
Kloof in overleving jonge en oudere patiënten met maagkanker neemt toe
Oudere (90+) met basaalcelcarcinoom heeft vergelijkbare levensverwachting
Vrouwen hebben vaker een pleiomorf adenoom van de speekselklier
Verandering van leefstijl niet vanzelfsprekend bij gynaecologische tumoren
Zorgplannen: geen gunstig effect op tevredenheid patiënt met eierstokkanker
 
 
 
 
Patiënt met uitgezaaide dikkedarmkanker niet op voorhand ‘onbehandelbaar’
 
 
Oudere patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker en patiënten met buikvliesuitzaaiingen mogen op voorhand niet als ‘onbehandelbaar’ worden beschouwd. Uit promotieonderzoek van Lieke Razenberg (Catharina Ziekenhuis, IKNL) blijkt dat operatief verwijderen van alle zichtbare tumorweefsel in combinatie met het spoelen van de buik met verwarmde chemotherapie (CRS-HIPEC) bij geselecteerde patiënten met buikvliesuitzaaiingen een overleving van meer dan 32 maanden kan opleveren. Daarnaast dient volgens de promovenda bij oudere patiënten die niet in aanmerking komen voor combinatie-chemotherapie meer rekening gehouden te worden met alternatieven, zoals doelgerichte therapie.   Lees verder
 
 
 
Tumoren in bovenste deel maagdarmkanaal: nog altijd moeilijk te verteren
 
 
De behandelmogelijkheden en overlevingskansen van patiënten met een tumor in het bovenste deel van het maagdarmkanaal zijn de afgelopen twintig jaar nauwelijks verbeterd. Ondanks het toegenomen gebruik van chemotherapie heeft deze behandeling alleen bij patiënten met uitgezaaide slokdarmkanker geleid tot een verbetering van de overleving. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Hard to digest’ waarop Nienke Bernards (Catharina Ziekenhuis, IKNL) donderdag 14 april is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.   Lees verder
 
 
 
Tumorgrootte belangrijkste voorspeller volledige respons bij borstkanker
 
 
De tumorgrootte op het moment van diagnose is de belangrijkste voorspeller voor een volledige pathologische respons na neoadjuvante chemotherapie bij invasieve borstkanker. Die conclusie staat te lezen in een studie van Briete Goorts (Maastricht UMC) en collega’s, waarin het effect is onderzocht van de tumorgrootte (klinisch tumorstadium) na behandeling met neoadjuvante chemotherapie op volledige pathologische respons. Patiënten met een kleinere tumorgrootte vertonen een significant hogere kans op een volledige pathologische respons dan patiënten met een grotere tumor, onafhankelijk van de HER2-status, oestrogeen- en progesteronreceptorstatus. Verder hangt een volledige pathologische respons samen met een 20% hogere ziektevrije en algehele 5-jaarsoverleving.   Lees verder
 
 
 
Geen verschil in expressie hormoonreceptoren lobulair en ductaal carcinoom
 
 
De mate van expressie van oestrogeen- en/of progesteronreceptoren is zeer waarschijnlijk geen verstorende factor in studies naar de cytostaticagevoeligheid van invasief lobulair carcinoom en invasief ductaal carcinoom. Uit een studie met NKR-data door Wilfred Truin (Máxima Medisch Centrum Veldhoven) en collega’s blijkt namelijk dat bij patiënten met een positieve oestrogeen- en/of progesteronreceptorstatus de mate van expressie van deze receptoren niet verschilt tussen invasief lobulair carcinoom of invasief ductaal carcinoom. Volgens de onderzoekers is dit extra bewijs dat het histologische subtype van deze borsttumoren een belangrijke rol dient te spelen bij de besluitvorming rond het gebruik van chemotherapie bij deze patiënten.   Lees verder
 
 
 
Kloof in overleving jonge en oudere patiënten met maagkanker neemt toe
 
 
De overleving van patiënten met maagkanker is tussen 1989 en 2013 sterk gestegen. Deze verbetering hangt waarschijnlijk samen met de sterke toename van het aandeel patiënten dat een maagoperatie plus chemotherapie kreeg aangeboden. Uit onderzoek van Stijn Nelen (Radboudumc) en collega’s blijkt echter dat jonge patiënten (tot 70 jaar) vaker een operatie en chemotherapie krijgen dan oudere patiënten. Waarschijnlijk is daardoor de overlevingskloof tussen beide patiëntengroepen toegenomen. Volgens de auteurs is er meer onderzoek nodig naar behandelopties voor (kwetsbare) ouderen met maagkanker om hun overlevingskansen te verbeteren.   Lees verder
 
 
 
 
Masterclass datamanagement
Datamanagement is meer dan het rücksichtslos verzamelen van veel gegevens. Hoe bepaal je als zorgprofessional welke gegevens je nodig hebt om je onderzoeksvraag te beantwoorden? Maar ook: hoe verzamel je gegevens en borg je de kwaliteit van deze data? Op deze en andere vragen geeft Petra Westveer (teamleider datamanagement bij IKNL) vrijdag 19 mei antwoord tijdens de masterclass datamanagement in Amersfoort. Daar komen ook technische vragen aan de orde over databasestructuren en wettelijke grenzen.
 
 
Lees verder
 
 
Steunbetuiging biomedisch onderzoek
Bestuursvoorzitter Peter Huijgens heeft namens IKNL in een brief aan minister Edith Schippers (VWS) zijn steun betuigd aan de oproep van het biomedisch onderzoeksveld in Nederland om toekomstbestendige wetgeving te realiseren voor de convergentie van medische zorg en medisch-wetenschappelijk onderzoek. De initiële oproep daartoe is afkomstig van de Biobanking and Biomolecular Research lnfrastructure (BBMRI NL), het Parelsnoer Instituut, Federa en de Commissie REgelgeving ONderzoek (COREON).
 
 
Lees verder
 
 
 
Oudere (90+) met basaalcelcarcinoom heeft vergelijkbare levensverwachting
 
 
Oudere patiënten (90+) met een histologisch bevestigd basaalcelcarcinoom en een beperkte levensverwachting hebben een vergelijkbare levensverwachting als mensen met dezelfde leeftijd uit de algemene bevolking. Dat blijkt uit een studie van dermatoloog Rick Waalboer-Spuij (Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis, Erasmus MC) en collega’s uitgevoerd met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Hoewel de onderzoekers hadden verwacht dat Nederlandse artsen een beperkte levensverwachting mee zouden wegen in hun besluitvorming, zagen ze geen significant verschillen. Extra onderzoek kan uitwijzen of dit niet ook leidt tot onnodige behandeling van ouderen.   Lees verder
 
 
 
Vrouwen hebben vaker een pleiomorf adenoom van de speekselklier
 
Tumoren van de speekselklieren zijn relatief zeldzaam. Het pleiomorf adenoom is de meest voorkomende speekselkliertumor. Tot dusver was er weinig bekend over de incidentie en de kans op recidief. Uit een observationele studie van Matthijs Valstar (Antoni van Leeuwenhoek) en collega’s blijkt dat de incidentie van pleiomorf adenoom hoger is bij vrouwen dan bij mannen. Dit sekseverschil heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met een onderliggend hormonaal mechanisme. De kans op het krijgen van een recidief na een pleiomorf adenoom is laag. Dat geldt eveneens voor het risico op een secundaire, maligne transformatie.   Lees verder
 
 
 
Verandering van leefstijl niet vanzelfsprekend bij gynaecologische tumoren
 
 
Perceptie van een bedreigende ziekte leidt niet vanzelfsprekend tot verandering van leefstijl bij vrouwen met baarmoeder- of eierstokkanker. Dat blijkt uit onderzoek van Marlou van Broekhoven (IKNL) en collega’s van Tilburg University Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Maastricht University en NKI-AvL. Bij enkele subgroepen van patiënten werd een lichte daling waargenomen in tabak- en alcoholgebruik. Volgens de onderzoekers onderstrepen de uitkomsten van deze studie de noodzaak om leefstijlveranderingen te bevorderen en interventies te ontplooien die vrouwen met een gynaecologische ziekte kunnen ondersteunen.   Lees verder
 
 
 
Zorgplannen: geen gunstig effect op tevredenheid patiënt met eierstokkanker
 
 
Zorgplannen (“Survivorship Care Plans”) lijken bij patiënten met eierstokkanker geen bijdrage te leveren aan de tevredenheid over de informatievoorziening of de ontvangen zorg. Het verstrekken van zorgplannen kan zelfs leiden tot een geringer vertrouwen in de behandeling. Dat blijkt uit een gerandomiseerde studie van Belle de Rooij (IKNL) en collega’s in twaalf ziekenhuizen in Zuid-Nederland. Deze bevindingen liggen in lijn met eerdere resultaten van de ROGY care trial, waarin is gevonden dat zorgplannen bij patiënten met baarmoederkanker kunnen leiden tot extra zorgen, een hogere emotionele impact en meer ervaren symptomen.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Vrijdag 19 mei 2017
Masterclass 'Kunst van effectief datamanagement'
GCP Central, Amersfoort
 
 
Vrijdag 16 juni 2017
Workshop ‘Afstemmen op patiënten bij keuze-ondersteuning'
IKNL, Utrecht
 
 
Fri Sep 29 23:59:00 CEST 2017
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie 2017
Vergadercentrum Domstad, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook