logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
December 2017
 
 
Naleving richtlijn hoog-risico stadium II en III dikkedarmkanker suboptimaal
Aanzienlijke regionale variatie schildwachtklierbiopsieën bij melanoomoperaties
Kansen op overleving kanker afgelopen 50 jaar fors toegenomen
Grote internationale variatie in resecties bij patiënten met alvleesklierkanker
Proefschrift over betere diagnostiek & behandeling LCNEC
Nieuwe EORTC-vragenlijsten voor meten kwaliteit van leven lymfeklierkanker
Langetermijnoverleving ovariumcarcinoom tussen 1989 en 2014 niet verbeterd
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Tumorsoorten
 
Naleving richtlijn hoog-risico stadium II en III dikkedarmkanker suboptimaal
 
 
De naleving van richtlijnen bij de behandeling van patiënten met hoog-risico stadium II en stadium III dikkedarmkanker is in Nederland suboptimaal. Die conclusie trekken Lotte Keikes (AMC) en collega’s op basis van een vragenlijst uitgezet onder een selectie van medisch oncologen in alle Nederlandse ziekenhuizen. Het niet-naleven van de richtlijnen had voornamelijk betrekking op overbehandeling met adjuvante chemotherapie bij patiënten met stadium II en III dikkedarmkanker en onderbehandeling met doelgerichte therapie bij gemetastaseerde dikkedarmkanker. De onderzoekers noemen een aantal mogelijke oorzaken en doen aanbevelingen om de implementatie en monitoring van richtlijnen te verbeteren.   Lees verder
 
 
Aanzienlijke regionale variatie schildwachtklierbiopsieën bij melanoomoperaties
 
 
De chirurgische behandeling van patiënten met een melanoom (zonder afstandsmetastasen) verschilt aanzienlijk tussen de ziekenhuizen in Nederland. Deze regionale praktijkvariatie kan niet volledig worden verklaard aan de hand van verschillen in patiënt- en tumorkarakteristieken, zo blijkt uit een studie van José Verstijnen (Amphia Ziekenhuis) en collega’s. In de praktijk krijgt de helft van de melanoompatiënten met een Breslow-dikte van 1 mm of meer een schildwachtklierbiopsie, terwijl in landelijke richtlijnen wordt aanbevolen om bij al deze patiënten een schildwachtklierbiopsie te overwegen. Het is niet duidelijk of deze verschillen leiden tot ongewenste variaties in klinische uitkomsten. Dit zou nader onderzocht moeten worden, aldus de onderzoekers.   Lees verder
 
 
 
Kansen op overleving kanker afgelopen 50 jaar fors toegenomen
 
De algehele 5-jaarsoverleving van alle vormen van kanker is tussen 1961-1970 en 2011-2015 bijna verdubbeld van 36% naar 64%. De algehele 10-jaarsoverleving steeg van 32% in 1961-1970 naar 54% in 2006-2010.

De kansen op overleving van kanker zijn de afgelopen 50 jaar fors toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe overlevingscijfers die Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), publiceerde over de periode 1961-2015, op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Naast verschillen tussen allerlei kankersoorten tonen de historische overlevingstrends ook de invloed van diverse stadia van kanker, leeftijdsgroepen en het geslacht van patiënten. Hoewel de overleving van kanker in de tijd sterk is verbeterd, geldt dit helaas nog niet voor alle vormen van kanker. IKNL zet zich daarom in samenwerking met zorgverleners in om het perspectief van patiënten met kanker te verbeteren. Direct naar:  Cijfers over kanker  of   Lees verder
 
 
Grote internationale variatie in resecties bij patiënten met alvleesklierkanker
 
 
Het aandeel resecties bij patiënten met alvleesklierkanker laat internationaal een grote variatie zien. In  Denemarken, de Verenigde Staten, maar vooral in Nederland nam het aandeel resecties toe. In ons land was de toename van het algehele aandeel resecties bij patiënten met alvleesklierkanker het grootst met een stijging van 8% in 2003-2004 naar 18% in 2013-2014. Dat blijkt uit een internationale studie met gegevens van zes Europese population-based kankerregistraties (waaronder de Nederlandse Kankerregistratie; NKR) en de Amerikaanse databank van het ‘Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) Program’ uit de periode 2003-2016.   Lees verder
 
 
Proefschrift over betere diagnostiek & behandeling LCNEC
 
 
Pathologen en (long)oncologen worden bij de diagnose en behandeling van patiënten met grootcellig neuro‐endocrien longcarcinoom (LCNEC), een zeldzame vorm van longkanker, geconfronteerd met allerlei problemen. Jules Derks beschrijft in zijn proefschrift mogelijkheden die kunnen bijdragen aan betere diagnostiek en behandeling van deze ziekte. Zo kunnen patiënten met bevestigd LCNEC mogelijk voordeel hebben bij gecombineerde chemotherapie met platinum‐gemcitabine of platinum‐taxaan, een regime dat tot dusver bij patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom werd ingezet.   Lees verder
 
 
 
Moleculaire subtypes van LCNEC voorspellen uitkomsten chemotherapie
Patiënten met grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom (LCNEC) met een wildtype RB1-gen of RB1-eiwitexpressie reageren beter op chemotherapie volgens het regime GEM/TAX dan patiënten behandeld met PE-chemotherapie. Die conclusie trekken Jules Derks (Maastricht UMC) en collega’s op basis van een onderzoek met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie en de databank van PALGA. Volgens de onderzoekers kan deze kennis bijdragen aan betere behandeling van patiënten met gevorderd stadium van LCNEC. Ze adviseren echter deze uitkomsten eerst te bevestigen in een gerandomiseerde, klinische studie. 
Lees verder
 
 
Profylactische schedelbestraling veel toegepast bij patiënten met SCLC
Behandeling met profylactische schedelbestraling leidt bij patiënten met een beperkt stadium (I en II) kleincellig longcarcinoom (SCLC) tot overlevingsresultaten die kunnen oplopen tot 45 maanden. Deze vorm van radiotherapie werd tussen 2009 – 2013 dan ook op grote schaal gebruikt in Nederland, hoewel significant minder vaak bij oudere patiënten. Dat blijkt uit een publicatie van Ronald Damhuis (IKNL) en collega’s van VUmc en NKI-AvL. Een mogelijk nadeel van deze therapie is het optreden van late toxische klachten, met name bij oudere patiënten. Het blijft daarom belangrijk om patiënten goed te informeren over hun opties en vooruitzichten. Lees verder
 
 
 
Nieuwe EORTC-vragenlijsten voor meten kwaliteit van leven lymfeklierkanker
 
 
Vier nieuwe EORTC-vragenlijsten kunnen bijdragen aan het monitoren en evalueren van de kwaliteit van leven van patiënten met hodgkinlymfoom, hoog- of laaggradig non-hodgkinlymfoom en chronische lymfatische leukemie. De modules zijn ontwikkeld in EORTC-verband door een internationale groep onderzoekers onder leiding van Lonneke van de Poll-Franse (IKNL, NKI, Tilburg University). Hoewel de psychometrische eigenschappen van de vragenlijsten nog uitgebreider worden getoetst, moedigen de onderzoekers artsen nu al aan gebruik te maken van deze modules voor het monitoren van eventuele bijwerkingen bij de behandeling met nieuwe medicijnen en kwaliteit van leven van deze patiënten.   Lees verder
 
 
Langetermijnoverleving ovariumcarcinoom tussen 1989 en 2014 niet verbeterd
 
 
Ondanks alle inzet om de behandeling van patiënten met epitheliaal ovariumcarcinoom in Nederland te verbeteren, is er de afgelopen 25 jaar weinig vooruitgang geboekt in de langetermijnoverleving van deze vrouwen. Deze teleurstellende, maar heldere conclusie trekken Maite Timmermans (IKNL) en collega’s in een publicatie in de European Journal of Cancer. De 5-jaarsoverleving nam wel toe, maar die hangt volgens de onderzoekers vooral samen met betere ziektebestrijding, en deels met betere stadiëring en stadiummigratie, en biedt nog geen uitzicht op betere kansen op genezing. Wanneer alle patiënten en stadia worden gecombineerd, dan blijkt dat de 10-jaarsoverleving tussen 1989 en 2014 niet is verbeterd.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Donderdag 11 januari 2018
Symposium neuro-oncologie
Amrâth Grand Hotel De L’Empereur, Maastricht
 
 
Donderdag 18 januari 2018
Tumorwerkgroep Schildkliercarcinoom, regio Oost
DROOM!, Elst
 
 
Donderdag 18 januari 2018
Symposium neuro-oncologie
Muntgebouw, Utrecht
 
 
Vrijdag 19 januari 2018
20e Nationale Longkanker Symposium
Koepelkerk, Amsterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook