logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Juni 2017
 
 
Internationale studie naar incidentie kanker bij kinderen (2001-2010)
Studie naar risico op kanker na chemotherapie in kinderjaren
Behandelvoorkeur bepalen met histologie ongewis bij vroege longkanker
Verbeterde overleving primair centraal zenuwstelsel lymfoom tot 70 jaar
Aandeel maagkankeroperaties in hoogvolume upper GI-centra neemt toe
Ruimte voor verbetering adjuvante therapie bij hoog-risico baarmoederkanker
MRI & mastectomie bij ductale tumoren | Borstreconstructies na mastectomie
Grote veranderingen in behandeling positieve okselklieren bij borstkanker
Maryska Janssen-Heijnen: ‘Betere oncologische zorg voor oudere patiënten’
 
 
 
 
Internationale studie naar incidentie kanker bij kinderen (2001-2010)
 
 
Bij kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar zijn leukemie, tumoren in het centraal zenuwstelsel en lymfomen wereldwijd de meest voorkomende kankersoorten. Op hogere leeftijd (15-19 jaar) wijzigt die rangorde zich in lymfomen, de groep ‘epitheliale tumoren en melanomen’ en leukemie. Dat blijkt uit een grote internationale studie waaraan 153 kankerregistraties uit 62 landen deelnamen onder leiding van dr. Eva Steliarova-Foucher (IARC) en collega’s. Namens de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) werkte dr. Otto Visser mee aan het onderzoek. De uitkomsten kunnen bijdragen aan het opsporen van oorzaken en het formuleren van volksgezondheidsbeleid door overheden om te voldoen aan de Sustainable Development Goals.   Lees verder
 
 
 
Studie naar risico op kanker na chemotherapie in kinderjaren
 
Er zijn sterke aanwijzingen dat behandeling van kanker met doxorubicine tijdens de kinderjaren leidt tot een hoger risico om op latere leeftijd opnieuw kanker te ontwikkelen, met name borstkanker. Blootstelling aan het middel cyclofosfamide op jeugdige leeftijd verhoogt het risico op sarcomen. Die conclusies staan te lezen in een publicatie van Jop Teepen (Emma Kinderziekenhuis, AMC) en collega’s in de Journal of Clinical Oncology. Volgens de auteurs is deze informatie belangrijk voor het opstellen van toekomstige behandelprotocollen en richtlijnen voor de surveillance van kinderen die met chemotherapie zijn behandeld.   Lees verder
 
 
 
Behandelvoorkeur bepalen met histologie ongewis bij vroege longkanker
 
 
Informatie over het histologische type lijkt geen geschikte parameter om de behandelvoorkeur te bepalen bij vroege stadia van longcarcinoom. Dat schrijven Max Dahele (VUmc) en Ronald Damhuis (IKNL) in een redactionele bijdrage in Journal of Thoracic Oncology. De tumorgrootte heeft, ongeacht de behandeling, de belangrijkste invloed op de overleving. Daarnaast kunnen andere determinanten, zoals tumorlocatie, de uitkomsten selectief beïnvloeden. Volgens de auteurs kunnen met vergelijkende effectiviteitsstudies wellicht relevante subgroepen worden opgespoord, maar dit vergt nader onderzoek.   Lees verder
 
 
 
Verbeterde overleving primair centraal zenuwstelsel lymfoom tot 70 jaar
 
De incidentie van primair centraal zenuwstelsel lymfoom (PCNSL) stijgt in Nederland onder patiënten in de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder. Dat blijkt uit een publicatie van Matthijs van der Meulen (Erasmus MC) en een team onderzoekers van IKNL en Erasmus MC in Nature Leukemia. Het onderzoek toont tevens aan dat de relatieve overleving van PCNSL-patiënten in de leeftijd tot 70 jaar de laatste decennia (1989-2015) is toegenomen. Dit wordt grotendeels verklaard door het toegenomen gebruik van intensieve chemotherapie en afname van behandeling met uitsluitend radiotherapie. De overlevingskansen van oudere patiënten (boven 70 jaar) bleven slecht.   Lees verder
 
 
 
Aandeel maagkankeroperaties in hoogvolume upper GI-centra neemt toe
 
 
In Nederland worden steeds meer maagkankeroperaties uitgevoerd in ziekenhuizen die niet alleen gespecialiseerd zijn in maagkankerchirurgie, maar ook in slokdarm- en alvleesklierkankerchirurgie. Uitgebreide praktijkervaring met deze complexe (en samenhangende) chirurgische technieken zou ook tot betere postoperatieve resultaten bij maagkanker moeten leiden, zo beredeneerden Linde Busweiler (LUMC, Leiden) en collega’s. Zij onderzochten daarom het verband tussen de algehele ervaring in ziekenhuizen met complexe maagdarmkanaalresecties (upper GI) en belangrijke uitkomsten van maagkankeroperaties. Dit verband blijkt vermoedelijk te bestaan bij oudere patiënten die in deze ziekenhuizen een lagere 30-dagenmortaliteit hadden.   Lees verder
 
 
 
Ruimte voor verbetering adjuvante therapie bij hoog-risico baarmoederkanker
 
 
De naleving van richtlijnen voor het geven van adjuvante therapie aan patiënten met baarmoederkanker met een laag tot gemiddeld risico is uitstekend in Nederland. Dat blijkt uit een studie van Florine Eggink (UMC Groningen) en collega’s. Bij patiënten met hoog-risico baarmoederkanker is er echter ruimte voor verbetering. Volgens de onderzoekers is er nader onderzoek nodig om beter inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van het niet naleven van richtlijnen. Mede vanwege het huidige accent op gedeelde besluitvorming.   Lees verder
 
 
 
MRI & mastectomie bij ductale tumoren | Borstreconstructies na mastectomie
 
Aantal mastectomieën significant lager na neoadjuvante chemotherapie en borst-MRI bij ductale tumoren
Het aantal mastectomieën is significant lager, wanneer patiënten met borstkanker voorafgaand aan of tijdens neoadjuvante chemotherapie een borst-MRI krijgen. Dit geldt met name voor patiënten met een grote invasieve ductale tumor, zo blijkt uit onderzoek van Ingeborg Vriens (Maastricht UMC) en collega’s met data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Om die reden wordt een borst-MRI in het bijzonder aanbevolen aan patiënten met een ductaal mammacarcinoom in situ die de voorkeur geven aan een borstsparende operatie. Deze studie toont tevens aan dat een borst-MRI geen toegevoegde waarde lijkt te hebben voor patiënten met een invasief lobulair mammacarcinoom om de mogelijkheden voor een borstsparende operatie te vergroten.
 
 
Lees verder
 
 
Organisatie ziekenhuis beïnvloedt kans op krijgen directe borstreconstructie na mastectomie
De kans dat vrouwen een directe borstreconstructie krijgen, neemt toe naarmate er meer plastisch chirurgen in een ziekenhuis werken. Ook deelname van een plastisch chirurg aan het multidisciplinair overleg heeft een positief effect op het aantal uitgevoerde directe borstreconstructies. Dat blijkt uit onderzoek van Kay Schreuder (IKNL) en collega’s. Opvallend is dat het aantal borstkankerchirurgen in een ziekenhuis géén invloed heeft op het aantal borstreconstructies. Dit komt volgens de onderzoekers doordat in Nederland, anders dan in andere landen, borstreconstructies uitsluitend worden uitgevoerd door plastisch chirurgen. In deze studie zijn factoren binnen de ziekenhuisorganisatie geanalyseerd die de variatie kunnen beïnvloeden.
 
 
Lees verder
 
 
 
Grote veranderingen in behandeling positieve okselklieren bij borstkanker
 
 
Uitzaaiingen in de okselklieren zijn een belangrijke prognostische indicator bij patiënten met invasieve borstkanker. Voorheen werden alle okselklieren chirurgisch verwijderd, wat tot serieuze complicaties en bijwerkingen kon leiden. Met echogeleide okselklierbiopsie of een schildwachtklierprocedure kan nu nauwkeuriger worden vastgesteld of er wel of geen uitzaaiingen in de oksel aanwezig zijn, zodat een okselklierdissectie achterwege kan blijven. Nicole Verheuvel promoveerde 21 juni op een proefschrift, waarin ze met behulp van NKR-data de paradigmaverschuiving beschrijft sinds de introductie van deze technieken. Er bestaan echter nog grote verschillen bij de behandeling van diverse groepen patiënten met positieve klieren, waardoor een okselklierdissectie soms noodzakelijk blijft.   Lees verder
 
 
 
Maryska Janssen-Heijnen: ‘Betere oncologische zorg voor oudere patiënten’
 
 
Agenda
 
Vrijdag 8 september 2017
Oncologisch Spectrum 2017
Planetarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 29 september 2017
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) 2017
Domstad, Utrecht
 
 
Vrijdag 10 november 2017
Workshop ‘Door maatwerk meer grip, afstemmen bij keuze-ondersteuning'
IKNL, Utrecht
 
 
Vrijdag 10 november 2017
Amsterdam Symposium Hematologie 2017
Rosarium, Amsterdam
 
 
Woensdag 22 november 2017
Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen
Restaurant Dengh, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook