logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Oktober 2017
 
 
39e IARC-congres: nieuwe uitdagingen voor kankerregistraties wereldwijd
Andere behandeling leidt niet tot betere overleving gevorderde maagkanker
Vrouwen met survivorship care plan maken meer gebruik van eerstelijnszorg
MDS-classificatie in Nederland verbeterd, maar er blijft ruimte voor verbetering
Kankergerelateerde vermoeidheid: rekening houden met klassen en subtypen
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2015 beschikbaar
Borstkanker in Nederland: meer aandacht voor behandeling uitgezaaide ziekte
Borstsparend en amputatie nader onderzocht: een groot nationaal onderzoek
Variatie in adjuvante therapie en genexpressieprofielen bij vroege borstkanker
Proefschrift over definitieproblemen borstkanker en beter persoonlijk natraject
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Tumorsoorten
 
39e IARC-congres: nieuwe uitdagingen voor kankerregistraties wereldwijd
 
 
Bijna 300 deelnemers uit 50 landen bezochten van 17 tot en met 19 oktober het 39e congres van de International Association of Cancer Registries (IACR) in Utrecht. Het programma bood een breed scala aan onderwerpen variërend van nieuwe modellen voor dataverzameling en interpretatie, maar uiteraard ook updates en trends in incidentie en overleving van kanker. Naast historische terugblikken (onder andere beroepsgerelateerd kankeronderzoek) was er aandacht voor nieuwe uitdagingen, zoals het omgaan met de explosie aan data en de toename van kanker in landen met opkomende economieën. De organisatie van het congres was in handen van het Belgisch Kankerregister en IKNL. Een impressie van de eerste dag.   Lees verder
 
 
Andere behandeling leidt niet tot betere overleving gevorderde maagkanker
 
 
Hoewel het aandeel palliatieve resecties bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide maagkanker tussen 1989 en 2013 is gedaald en in dezelfde periode het percentage systemische behandelingen sterk is toegenomen, heeft dat niet geleid tot stijging van de overleving bij jonge (tot 70 jaar) en oudere patiënten (70 jaar en ouder). Dat blijkt uit onderzoek van Stijn Nelen (Radboudumc) en collega’s met data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De veranderingen in palliatieve behandelingen hangen mogelijk samen met verbeterde diagnostiek en preoperatieve stadiering en beschikbaarheid van nieuwe systemische therapieën. De onderzoekers pleiten voor een vervolgstudie naar de effecten van palliatieve gastrectomie versus palliatieve chemotherapie.   Lees verder
 
 
Vrouwen met survivorship care plan maken meer gebruik van eerstelijnszorg
 
 
Vrouwen met baarmoederkanker die een survivorship care plan ontvangen van hun medisch specialist, maken in het eerste jaar na de behandeling intensiever gebruik van gezondheidszorg in de eerstelijn (huisarts en aanvullende zorg). Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen die behandeld zijn met radiotherapie en vrouwen met angstige symptomen, aldus Mette Jeppesen (University of Southern Denmark) en collega’s uit Nederland in een publicatie in de Journal of Cancer Survivorship. Volgens de onderzoekers kan een survivorship care plan bijdragen aan het vroegtijdig zoeken van ondersteunende zorg. Nader onderzoek moet uitwijzen of dit ook leidt tot betere patiëntgerelateerde resultaten op lange termijn.   Lees verder
 
 
MDS-classificatie in Nederland verbeterd, maar er blijft ruimte voor verbetering
Naleving van de classificatie van myelodysplastische syndromen (MDS) is tussen 2001 en 2014 verbeterd in Nederland. Toch worden nog niet alle diagnostische en prognostische procedures optimaal benut bij sommige subgroepen MDS-patiënten. Dat concluderen Avinash Dinmohamed (Erasmus MC, IKNL) en collega’s van Erasmus MC, Reinier de Graaf Groep en VUmc aan de hand van een studie met data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Implementatie van de nieuwe WHO classificatie (2016) zal volgens de onderzoekers geen grote problemen veroorzaken, aangezien hierin slechts subtiele veranderingen zijn aangebracht.    Lees verder
 
 
Kankergerelateerde vermoeidheid: rekening houden met klassen en subtypen
 
 
Patiënten die behandeld zijn vanwege kanker hebben vaak last van vermoeidheid. Uit onderzoek van Melissa Thong (AMC) en collega’s blijkt dat kankergerelateerde vermoeidheid ingedeeld kan worden in drie klassen met specifieke kenmerken. Dit betekent volgens de onderzoekers dat bij toekomstige interventies rekening gehouden dient te worden met deze subtypen kankergerelateerde vermoeidheid. Eerst is echter aanvullend onderzoek nodig om te kijken of de geïdentificeerde subtypen stabiel blijven of wijzigen tijdens de follow-up, omdat veranderingen gevolgen kunnen hebben voor de ontwikkeling van interventies.   Lees verder
 
 
 
Monitor bevolkingsonderzoek borstkanker 2015 beschikbaar
 
In 2015 zijn 23,2 van de 1.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker verwezen voor nader onderzoek. Dat is 5% minder dan in 2014. Deze afname is het gevolg van een daling van het aantal verwezen vrouwen op basis van de uitslag BI-RADS 0 [Breast Imaging Reporting and Data System: BI-RADS 0 = te weinig informatie op de foto’s; BI-RADS 5 = zeer verdachte afwijking]. De belangrijkste uitkomsten van de Monitor 2015, berekend door IKNL in opdracht van het RIVM, laten op landelijk niveau een stabiel bevolkingsonderzoek naar borstkanker zien.   Lees verder
 
 
Borstkanker in Nederland: meer aandacht voor behandeling uitgezaaide ziekte
In 2016 werden ruim 17.000 nieuwe diagnoses van borstkanker gesteld, ongeveer gelijk aan een jaar eerder. Bij circa 14.600 patiënten ging het om een invasieve vorm van borstkanker. Bij de overige patiënten gaat het om DCIS, een voorstadium van borstkanker. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De cijfers tonen aan dat het aantal vrouwen met uitgezaaide borstkanker bij diagnose is toegenomen. Dat is mogelijk een gevolg van de introductie van betere diagnostische technieken. IKNL ondersteunt daarom wetenschappelijk onderzoek naar achterliggende oorzaken en betere behandelingen.   Lees verder
 
 
Borstsparend en amputatie nader onderzocht: een groot nationaal onderzoek
 
 
Borstsparende chirurgie met radiotherapie laat op lange termijn een gelijke of betere borstkankerspecifieke overleving zien dan mastectomie bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker. Dat concluderen Mirelle Lagendijk (Erasmus MC) en collega’s aan de hand van een groot nationaal onderzoek met data van bijna 130.000 patiënten. De uitkomsten ondersteunen de hypothese dat borstsparende chirurgie met radiotherapie de voorkeur verdient bij de meeste patiënten met borstkanker bij gelijke geschiktheid van beide behandelopties. Dit geldt volgens de onderzoekers in het bijzonder voor patiënten ouder dan 50 jaar, patiënten met een comorbiditeit bij diagnose en patiënten die niet in aanmerking komen voor adjuvante chemotherapie.   Lees verder
 
 
Variatie in adjuvante therapie en genexpressieprofielen bij vroege borstkanker
 
 
Ondanks landelijke richtlijnen over aanvullende behandeling bij borstkanker, blijft er in de klinische praktijk controverse bestaan over het gebruik van adjuvante chemotherapie bij diverse subgroepen patiënten met een vroeg stadium van borstkanker. Verder blijkt dat inzet van genexpressieprofielen bij de helft van de patiënten met een positieve oestrogeenreceptor leidt tot wijziging van de besluitvorming over aanvullende chemotherapie. Deze en andere conclusies staan te lezen in het proefschrift  van Anne Kuijer ‘Interplay Between Gene Expression Profiling and Adjuvant Systemic Therapy Decision-Making in Early Stage Breast Cancer Patients’. De verdediging vond plaats op 26 oktober 2017 aan de Universiteit Utrecht.   Lees verder
 
 
Proefschrift over definitieproblemen borstkanker en beter persoonlijk natraject
 
 
In wetenschappelijk studies naar borstkanker worden vaak uitkomstmaten gebruikt als “5-jaarsoverleving” of “kans op een recidief binnen 5 jaar’. Het lijkt logisch dat onderzoekers daarmee hetzelfde bedoelen, maar uit onderzoek van Martine Moossdorff blijkt dat er veel verschillende definities in omloop zijn die vergelijkingen tussen studies kunnen bemoeilijken. Ze beschrijft in haar proefschrift suggesties voor een betere standaardisering van recidieven en uitzaaiingen van borstkanker, maar ook voor een betere bepaling van het individuele risico op terugkeer van de ziekte bij verschillende subtypes en de timing daarvan. Deze informatie is relevant voor patiënten, maar draagt ook bij aan beter, sneller en betrouwbaarder onderzoek naar borstkanker.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Vrijdag 10 november 2017
Amsterdam Symposium Hematologie 2017
Rosarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 24 november 2017
Workshop ‘Door maatwerk meer grip, afstemmen bij keuze-ondersteuning'
IKNL, Utrecht
 
 
Vrijdag 8 december 2017
7e DUOS Jaarsymposium
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook