logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
September 2017
 
 
Aandeel resecties bij chirurgische exploratie alvleesklierkanker toegenomen
Klein voordeel chemoradiotherapie bij niet-voorbehandelde maagkanker
Pleidooi voor screenen op darmkanker na behandeling van hodgkinlymfoom
Inzet genexpressietest ligt deels buiten indicatiegebied richtlijn borstkanker
3P-initiatief: studiecohort voor alvleesklier-, slokdarm-, maag- en darmkanker
Ruimte voor verbetering registratie & zorg kinderen met hersentumor in Europa
Patiënt met lymfoom wil score eigen functioneren vergelijken met lotgenoten
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Tumorsoorten
 
 
Aandeel resecties bij chirurgische exploratie alvleesklierkanker toegenomen
 
Trend over de tijd van percentage niet-resecties (lijn), en stadium M0 en M1, ten opzichte van chirurgische exploraties bij patiënten met alvleesklierkanker tussen 2009 en 2013 in Nederland.

Het aantal patiënten met alvleesklierkanker dat een chirurgische exploratie inclusief resectie kreeg, is tussen 2009 en 2013 in Nederland toegenomen. Toch blijkt dat een derde van de patiënten die in deze periode een chirurgische exploratie kreeg uiteindelijk géén alvleesklierresectie onderging. Dat schrijven Lydia van der Geest (IKNL) en collega’s in een publicatie in de British Journal of Surgery. Onder patiënten die geen resectie kregen, bleek de 30-dagensterfte tweemaal zo hoog dan bij patiënten die wel een tumorresectie kregen. Hoewel sprake is van een dalende trend van het aantal patiënten zonder resectie tijdens chirurgische exploratie, is de omvang volgens de onderzoekers nog steeds zorgwekkend.   Lees verder
 
 
Klein voordeel chemoradiotherapie bij niet-voorbehandelde maagkanker
 
 
Adjuvante chemoradiotherapie bij patiënten met maagkanker, die géén neoadjuvante behandeling kregen, leidt tot een marginaal overlevingsvoordeel. Dat concluderen Vincent Ho (IKNL) en collega’s aan de hand van een studie met data uit de Nederlandse Kankerregistratie in Annals of Surgical Oncology. Volgens de auteurs kan adjuvante behandeling vooral overwogen worden bij patiënten met lymfeklierinvasie en patiënten met microscopische tumorresten. Ze verwachten dat concentratie van klinische expertise in hoogvolumecentra en multidisciplinaire besprekingen op termijn meer overlevingswinst kunnen opleveren voor patiënten met maagkanker.   Lees verder
 
 
Pleidooi voor screenen op darmkanker na behandeling van hodgkinlymfoom
Mensen met een hodgkinlymfoom die in het verleden zijn behandeld met infradiafragmatische radiotherapie en een hoge cumulatieve dosis procarbazine, zouden elke vijf jaar onderzocht moeten worden op darmkanker. Dat pleidooi houden Anne van Eggermond (NKI-AvL) en collega’s in de British Journal of Cancer naar aanleiding van een omvangrijke studie met NKR-data. Het idee is om deze mensen tien jaar na de eerste bestraling, maar niet voor de leeftijd van 35 jaar, elke vijf jaar uit te nodigen voor een coloscopie. De onderzoekers wijzen er op dat deze uitkomsten met enig voorbehoud geïnterpreteerd dienen te worden, omdat nog niet exact bekend is hoe groot het risico is op een tweede maligniteit.   Lees verder
 
 
Inzet genexpressietest ligt deels buiten indicatiegebied richtlijn borstkanker
 
 
Genexpressieprofielen worden relatief vaak gebruikt in Nederland om de besluitvorming rond adjuvante chemotherapie te ondersteunen bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker, hoewel dat niet in alle gevallen wordt aanbevolen in oncologische richtlijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Kay Schreuder (IKNL) en collega’s. Ook stellen zij vast dat de uitslag van genexpressieprofielen niet altijd wordt nageleefd. Dit duidt op de behoefte aan reproduceerbare en objectieve instrumenten om deze besluitvorming beter te kunnen onderbouwen.   Lees verder
 
 
3P-initiatief: studiecohort voor alvleesklier-, slokdarm-, maag- en darmkanker
 
 
Klassieke studieontwerpen van klinische, wetenschappelijke studies naar kanker kennen tal van beperkingen. Een grote groep onderzoekers en medisch specialisten uit Nederland heeft aangetoond dat deze beperkingen kunnen worden opgelost door een nationaal multidisciplinair cohort te realiseren met gegevens van patiënten met gastro-intestinale tumoren. Met dit zogeheten 3P-initiatief kunnen nieuwe en innovatieve studies worden uitgevoerd in een efficiënte en veilige omgeving om de zorg voor patiënten met alvleesklier-, slokdarm-, maag- en darmkanker te verbeteren. Structurele financiering van het project blijft vooralsnog een uitdaging.   Lees verder
 
 
Ruimte voor verbetering registratie & zorg kinderen met hersentumor in Europa
De kwaliteit van de registratie van tumoren in het centraal zenuwstelsel (voornamelijk hersentumoren) bij kinderen dient verder te worden verbeterd in Europa. Tot die conclusie komt een internationale groep onderzoekers na analyse van data van 15.000 kinderen die tussen 2000 en 2007 een hersentumor kregen in 27 Europese landen. Namens Nederland nam Otto Visser (IKNL) deel aan het onderzoek. Volgens de auteurs moeten registraties de internationale classificatie van kanker beter toepassen en is er ruimte om diagnostiek, behandeling en coördinatie van zorg voor deze kinderen te verbeteren binnen nationale en internationale netwerken.   Lees verder
 
 
Patiënt met lymfoom wil score eigen functioneren vergelijken met lotgenoten
 
 
Patiënten met een lymfoom vinden het waardevol om hun persoonlijke score op het gebied van dagelijks functioneren en omgaan met symptomen zoals vermoeidheid, neuropathie of angst te vergelijken met patiëntgerapporteerde uitkomsten van lotgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van Simone Oerlemans (IKNL) en collega’s. Een dergelijke terugkoppeling kan volgens de onderzoekers ook zinvol zijn voor patiënten op specifieke momenten tijdens een klinische behandeling. Toekomstig onderzoek kan uitwijzen of zo’n terugkoppeling bijdraagt aan verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van deze patiënten.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Vrijdag 29 september 2017
Wetenschappelijke dag LWNO 2017
Domstad, Utrecht
 
 
Vrijdag 10 november 2017
Amsterdam Symposium Hematologie 2017
Rosarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 10 november 2017
Workshop ‘Door maatwerk meer grip, afstemmen bij keuze-ondersteuning'
IKNL, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook