logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Juni 2017
 
 
Eenmalig registreren en meervoudig gebruik patiëntgegevens via MDO in EPD
Netwerkvorming stimuleren met behulp van spiegelinformatie
Taskforce Cancer Survivorship werkt aan kennisagenda
Kanker.nl is krachtig instrument voor patiëntenvoorlichting 2.0
Herziene richtlijn adviseert regelmatig monitoren psychosociale problematiek
Multidisciplinaire richtlijn Maagcarcinoom modulair gereviseerd
Samenwerking AYA en IKNL: betere zorg voor jongvolwassenen met kanker
Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) bestaat 25 jaar!
NKR: incidentie agressieve melanomen blijft stijgen
 
 
 
 
Eenmalig registreren en meervoudig gebruik patiëntgegevens via MDO in EPD
 
 
Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft in samenwerking met het UMC Utrecht en Amphia, hun EPD’s (Chipsoft, Epic) ingericht volgens een landelijke informatiestandaard voor borstkanker. Met het gebruik van deze standaard wordt een stap gezet in de kwaliteit van verslaglegging, elektronische uitwisseling en meervoudig gebruik van eenmalig vastgelegde patiëntgegevens (registratie aan de bron). Het gebruik van een landelijke informatiestandaard voor MDO-verslaglegging in het EPD maakt deel uit van een pilot waaraan Amphia, het UMC Utrecht, het Radboud UMC, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het AMC deelnemen.   Lees verder
 
 
 
 
Predictiemodellen in Oncoguide
Om behandelingen af te stemmen op de individuele patiënt kunnen artsen gebruik maken van richtlijnen en predictiemodellen. Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen Evidencio en IKNL gaan de twee partijen deze modellen beschikbaar maken in Oncoguide. Hiermee krijgen arts en patiënt betere ondersteuning bij besluitvorming over de behandeling.
 
 
Lees verder
 
 
Evaluatie beslisbomen darmkanker
Samen met specialisten op het gebied van darmkanker heeft IKNL beslisbomen voor darmkanker (CRC) ontwikkeld. Deze beslisbomen zijn beschikbaar in Oncoguide. In de komende periode wordt de inhoud van de beslisbomen en het gebruik ervan in de praktijk geëvalueerd. Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens.
 
 
Lees verder
 
 
 
Netwerkvorming stimuleren met behulp van spiegelinformatie
 
IKNL verkent in samenspraak met de Taskforce Oncologie en de Plenaire Visitatiecommissie als adviescommissie van IKNL op welke wijze de kwaliteit en organisatie van de oncologische zorg in netwerkverband het beste kan worden gestimuleerd en geëvalueerd. Daarvoor vinden het komende halfjaar enkele pilots plaats gericht op de zorg voor patiënten met schildklierkanker en gastro-enterologische tumoren.   Lees verder
 
 
 
Taskforce Cancer Survivorship werkt aan kennisagenda
 
De deelnemers van de Taskforce Cancer Survivorship zijn op 2 mei voor de tweede keer bijeen geweest voor het afstemmen van de agenda van de Taskforce. Deze agenda is mede geïnspireerd op de uitkomsten van het 2e Nationale Kankeroverleverschap Symposium dat op 24 maart in Utrecht is gehouden. De deelnemers gaan onder meer in kaart brengen welke kennis reeds aanwezig is over hoe mensen met kanker (over)leven, over mogelijk (late) effecten van de kanker(behandeling) en welke kennishiaten er zijn. Dit overzicht zal belangrijke input geven voor verdere acties.   Lees verder
 
 
 
Kanker.nl is krachtig instrument voor patiëntenvoorlichting 2.0
 
 
De tijd dat patiënten met een papieren brochure de spreekkamer uitliepen, is voorbij. Onderzoek toont aan dat de meeste patiënten behoefte hebben om thuis online extra informatie op te zoeken. Kanker.nl sluit precies aan bij  de onderwerpen die u als zorgverlener heeft besproken met uw patiënt. De website kanker.nl is bij de meeste zorgprofessionals bekend; echter onderzoek uit 2016 toont aan dat een groot deel van de zorgverleners nauwelijks bekend is met de inhoud ervan. Dat kan zorgverleners ervan weerhouden om patiënten actief te verwijzen naar deze site. Tijd om eens op een rij te zetten wat kanker.nl te bieden heeft aan zorgprofessionals én patiënten:   Lees verder
 
 
 
Herziene richtlijn adviseert regelmatig monitoren psychosociale problematiek
 
Er is veel aandacht voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, maar psychosociale oncologische zorg maakt hier in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend onderdeel van uit. Dankzij de herziene landelijke richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’, die tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie is aangeboden, kunnen zorgprofessionals betere psychosociale zorg geven aan patiënten met kanker, zowel in het ziekenhuis als in de eerstelijn.   Lees verder
 
 
 
Multidisciplinaire richtlijn Maagcarcinoom modulair gereviseerd
 
 
Maart 2017 is de modulair gereviseerde, multidisciplinaire (evidence based) richtlijn Maagcarcinoom op www.oncoline.nl gepubliceerd. Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met een maagcarcinooom. De richtlijn Maagcarcinoom (2009) is in twee fasen gereviseerd. De eerste fase bestond uit modulaire aanpassingen die medio 2016 al zijn gepubliceerd. In de tweede fase, die maart 2017 is afgerond, zijn onderstaande modules herzien.   Lees verder
 
 
 
 
Trialbureau & aanvragen subsidie KWF
IKNL verzorgt centraal en lokaal datamanagement, trialconsulentschap en monitoring voor klinische studies. KWF Kankerbestrijding kan deze activiteiten (deels) financieren met een subsidie. Op 2 augustus 2017 is de volgende deadline voor subsidieaanvragen bij KWF Kankerbestrijding.
 
 
Lees verder
 
 
IKNL locatie Leiden gesloten
IKNL locatie Leiden is sinds 29 mei 2017 gesloten, omdat de huur te hoog werd in verhouding tot het aantal medewerkers. IKNL gebruikt zijn middelen liever voor activiteiten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Voor bijeenkomsten is een alternatieve locatie gevonden.
 
 
Lees verder
 
 
 
Samenwerking AYA en IKNL: betere zorg voor jongvolwassenen met kanker
 
 
Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform heeft in 2013 leeftijdspecifieke zorg voor jongvolwassenen met kanker in Nederland opgestart. Dit is gedaan op initiatief van het AYA Expertise Centrum van Radboudumc in Nijmegen. AYA staat voor Adolescents & Young Adults ofwel patiënten die in de leeftijd van 18 tot 35 jaar voor het eerst gediagnosticeerd zijn met kanker. Deze zogeheten AYA-zorg kenmerkt zich door de integrale benadering van de mens met kanker met oog voor zowel de medisch-technische aspecten als psycho-sociale gevolgen van kanker op jonge leeftijd. Om het nationale karakter te benadrukken en optimaal samen te werken, is het platform vanaf dit jaar gevestigd in het kantoor van IKNL.   Lees verder
 
 
 
Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) bestaat 25 jaar!
 
De zorg voor en behandeling van patiënten met een neuro-oncologische aandoening is complex, uitdagend en volop in ontwikkeling. Goede multidisciplinaire samenwerking is een vereiste om kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen leveren. Om dat doel te realiseren is 25 jaar geleden de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie opgericht. De LWNO is sindsdien uitgegroeid tot een solide platform voor de ontwikkeling van multidisciplinaire neuro-oncologische richtlijnen en kwaliteitscriteria. Verder faciliteert de LWNO het opzetten en uitvoeren van multicenter wetenschappelijk onderzoek en is actief als organisator van de jaarlijkse wetenschappelijke dag. Ook communicatie met SONCOS behoort tot het takenpakket.   Lees verder
 
 
 
NKR: incidentie agressieve melanomen blijft stijgen
 
 
Zaterdag 20 mei 2017 is voor de vijfde keer de nationale Huidkankerdag gehouden door de beroepsvereniging van dermatologen (NVDV), patiëntenverenigingen en andere betrokkenen. Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat het aantal patiënten met huidkanker de afgelopen vijftien jaar sterk is gestegen. In de meeste gevallen gaat het om goed te genezen basaalcel- en plaveiselcelcarcinomen. Het aantal patiënten met een melanoom, de meest agressievere vorm van huidkanker, laat echter ook een sterk opgaande lijn zien.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Vrijdag 16 en 30 juni 2017
Workshop ‘Door maatwerk meer grip: afstemmen bij keuze-ondersteuning'
IKNL, Utrecht
 
 
Donderdag 22 - zondag 25 juni 2017
22th European Hematology Congress
IFEMA, Feria de Madrid
 
 
Vrijdag 23 juni 2017
Oratie Maryska Janssen-Heijnen: 'Tijd voor actie - goud voor zilver'
Universiteit Maastricht
 
 
Vrijdag 8 september 2017
Training: Oncologisch Spectrum 2017
Planetarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 29 september 2017
Wetenschappelijke dag LWNO 2017
Domstad, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook