logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Maart 2017
 
 
Minder borstamputaties noodzakelijk bij lobulair mammacarcinoom
Introductie minimaal invasieve maagresectie is veilig en haalbaar
Diagnoseziekenhuis beïnvloedt overleving patiënt met peritoneale metastasen
Peritoneale metastasen bij GEP-NET sterk afhankelijk locatie primaire tumor
Onderhoudsbehandeling met CAP-B is beter, maar niet kosteneffectief
Jonge ex-patiënten ervaren lagere kwaliteit van leven na behandeling lymfoom
Meer onderzoek nodig naar glandulaire, vulvaire maligniteiten in Nederland
 
 
 
 
Minder borstamputaties noodzakelijk bij lobulair mammacarcinoom
 
 
Onderzoek van Máxima Medisch Centrum, IKNL en Maastricht UMC+ naar de behandeling van lobulair mammacarcinoom wijst uit dat er bij deze tumorsoort vaker voor een borstamputatie wordt gekozen dan bij het vaker voorkomende ductaal carcinoom in situ. Het onderzoek van promovendus en chirurg-oncoloog Wilfred Truin toont daarnaast aan dat ook het toedienen van chemotherapie (naast hormoontherapie) na de operatie bij dit type borsttumor vaak geen meerwaarde lijkt op te leveren in termen van levensverwachting. Hij vergeleek de behandelwijze van twee typen borstkanker met elkaar en concludeert dat er specifiekere behandelprotocollen nodig zijn.   Lees verder
 
 
 
Introductie minimaal invasieve maagresectie is veilig en haalbaar
 
 
Minimaal invasieve maagresecties kunnen op een veilige manier worden ingevoerd in ziekenhuizen in Westerse landen, indien de invoering verloopt aan de hand van een introductieprogramma. Dat stellen Hylke Brenkman (UMCU) en collega’s op basis van een studie met data van ruim 1.900 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie. De onderzoekers keken hierbij naar oncologische resultaten op korte termijn. Voor een definitief antwoord op de vraag of minimaal invasieve maagresecties ook superieur zijn aan open maagresecties, moeten de uitkomsten van gerandomiseerde trials worden afgewacht.   Lees verder
 
 
 
 
Diagnoseziekenhuis beïnvloedt overleving patiënt met peritoneale metastasen
 
Algehele 3-jaarsoverleving van potentieel resectabele patiënten met synchrone colorectale peritoneale metastasen in samenhang met voor HIPEC verwijzende ziekenhuizen in Nederland.

Het percentage patiënten met colorectale peritoneale metastasen dat een op genezing gerichte HIPEC-behandeling krijgt, verschilt enorm tussen ziekenhuizen die de diagnose stellen in Nederland. Patiënten in een HIPEC-ziekenhuis hebben een significant hogere kans op een HIPEC-behandeling dan patiënten in een ‘verwijzend ziekenhuis’. Ook hebben zij een betere levensverwachting. Dat concluderen Koen Rovers (Catharina Ziekenhuis) en collega’s van IKNL en acht Nederlandse ziekenhuizen die HIPEC-behandelingen verrichten. Volgens de onderzoekers duiden deze verschillen op een suboptimale selectie van patiënten, waardoor er mogelijk sprake is van onderbenutting van behandeling met CRS + HIPEC in verwijzende ziekenhuizen.   Lees verder
 
 
Peritoneale metastasen bij GEP-NET sterk afhankelijk locatie primaire tumor
 
 
Een aanzienlijk aantal patiënten met een gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumor (GEP-NET) heeft ook te maken peritoneale metastasen. De frequentie van deze metastasen en de overlevingskansen blijken sterk afhankelijk te zijn van de locatie van de primaire tumor. Dat concluderen Ariana Madani (IKNL, Erasmus MC, MMC) en collega’s van een groot aantal Nederlandse ziekenhuizen op basis van studie met data van de Nederlandse Kankerregistratie. Inzicht in de incidentie en risicofactoren van peritoneale metastasen kan volgens de onderzoekers bijdragen aan het ontwikkelen van geïndividualiseerde behandelstrategieën bij patiënten met heterogene neoplasmen.   Lees verder
 
 
 
Onderhoudsbehandeling met CAP-B is beter, maar niet kosteneffectief
 
 
Onderhoudsbehandeling met capecitabine en bevacizumab bij patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker levert betere gezondheidseffecten op gemeten in quality-adjusted life years (QALY’s) en extra kosten per levensjaar vergeleken met patiënten die observationeel worden gevolgd. Daar staat tegenover dat onderhoudsbehandeling leidt tot relevante verhoging van de medische kosten, zo blijkt uit een studie van M. Franken (UMCU) en collega’s. Hoewel in Nederland geen consensus bestaat over het hanteren van een drempel voor de kosteneffectiviteit van oncologische behandelingen, kan onderhoudsbehandeling met CAP-B volgens de onderzoekers worden beschouwd als niet-kosteneffectief.   Lees verder
 
 
 
Jonge ex-patiënten ervaren lagere kwaliteit van leven na behandeling lymfoom
 
 
Adolescenten en jong volwassenen die behandeld zijn vanwege een lymfoom, blijken hiervan significante en langdurige effecten te ondervinden op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Deze effecten hangen vooral samen met het wel of niet hebben van werk, geslacht, aanwezigheid van comorbiditeit(en), vermoeidheid en psychische nood. Dat staat te lezen in een publicatie van Olga Husson (Radboud UMC, IKNL) en collega’s in Acta Oncologica. De onderzoekers doen de aanbeveling om aanvullende studies uit te voeren naar psychosociale interventies die bij kunnen dragen aan het verminderen van deze negatieve effecten.   Lees verder
 
 
 
Meer onderzoek nodig naar glandulaire, vulvaire maligniteiten in Nederland
 
 
De zorg voor patiënten met glandulaire, vulvaire maligniteiten in Nederland kan worden verbeterd door meer onderzoek te verrichten naar de oncogenese en biologische kenmerken van deze tumoren. Die conclusie staat te lezen in een publicatie in Gynecologic Oncology van Michelle van der Linden (Radboudumc) en collega’s uit dat zelfde ziekenhuis in samenwerking met IKNL. Volgens de onderzoekers zouden histologische monsters standaard herzien moeten worden door een gynaeco-patholoog. Ook benadrukken ze het belang van behandeling in een gespecialiseerd gynaecologisch centrum, vanwege de kleine aantallen patiënten en het grote aantal subtypen.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 4 april 2017
Mammasymposium ‘Het kan echt een …… minder’
Isala Kliniek, Zwolle
 
 
Donderdag 13 april 2017
Promotie Nienke Bernards: Hard to digest?
Campus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam
 
 
Vrijdag 21 april 2017
Promotie Lieke Razenberg: Systemic treatment for advanced colorectal cancer
Senaatszaal complex Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook