logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
September 2017
 
 
Start project ‘Quality of care slokdarm- en maagkanker’
Landelijk symposium over huidkanker voor verpleegkundigen
Nederlandse versie van richtlijn Uveamelanoom beschikbaar
Kennis verpleegkundigen over voeding en beweging niet optimaal
Subsidie Sonia-studie: onderzoek naar juiste moment verstrekken palbociclib
Extra data over bot- en wekedelentumoren in de NKR
Belang snelle start radiotherapie na borstsparende operatie niet aangetoond
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie in Utrecht
VIOZ-fonds biedt subsidie voor verbeteren integrale, oncologische zorg
 
 
 
 
Start project ‘Quality of care slokdarm- en maagkanker’
AMC en IKNL zijn gezamenlijk gestart met het project ‘Quality of care: palliatieve behandeling slokdarm- en maagkanker. Voor dit project worden in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) extra items geregistreerd van patiënten die zijn gediagnosticeerd in de jaren 2010 - 2014. Doel is meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg bij patiënten met gemetastaseerde slokdarm- of maagkanker.   Lees verder
 
 
Landelijk symposium over huidkanker voor verpleegkundigen
 
 
Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Tussen 1989 en 2014 nam de incidentie toe van 15.000 naar 53.000 per jaar; een stijging van 250%. Deze toename heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal zorgvragen. Tijdens het landelijk symposium Huidkanker wordt op dinsdag 19 september 2017 in Utrecht aandacht geschonken aan het beantwoorden van deze zorgbehoefte. Het symposium is bestemd voor gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants werkzaam binnen de dermato-oncologie. De toegang is gratis.   Lees verder
 
 
Nederlandse versie van richtlijn Uveamelanoom beschikbaar
Eind juni is de richtlijn Uveamelanoom (oogmelanoom) verschenen. Het betreft een vertaalde en geautoriseerde versie van (de aanbevelingen van) de richtlijn Uveal Melanoma van de UK National Guidelines. Bij een inventarisatie van internationale richtlijnen voldeed deze Britse richtlijn volgens de landelijke TFG Melanoom (mede initiator) en de richtlijnwerkgroep (uitvoerder) aan belangrijke voorwaarden voor gebruik in Nederland. Bij het proces van vertaling en autorisatie waren de volgende verenigingen betrokken: NIV, NOG, NVRO, NVVP, NVvR en Stichting Melanoom.   Lees verder
 
 
Kennis verpleegkundigen over voeding en beweging niet optimaal
 
 
Bijna de helft (46%) van de oncologieverpleegkundigen in Nederland vindt dat ze over onvoldoende kennis beschikken om advies te kunnen geven over lichamelijke activiteiten aan mensen die behandeld zijn vanwege kanker. Verder vindt 43% dat kun kennis over voeding bij kanker van onvoldoende niveau is. Dat blijkt uit een studie van Merel van Veen (IKNL, WUR) en collega’s. Genoemde factoren spelen vooral bij jonge verpleegkundigen en collega’s met een opleiding op MBO-niveau. Volgens de onderzoekers behoort voeding en lichamelijke activiteit een standaard onderdeel te zijn van beroepsopleidingen. Daarnaast is meer afstemming nodig tussen diëtisten en fysiotherapeuten.   Lees verder
 
 
 
Accreditatie OECI voor Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
NKI-AvL heeft deze zomer opnieuw het certificaat Comprehensive Cancer Centre gekregen van de Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Het kwaliteitskeurmerk is vijf jaar geldig en houdt in dat het ziekenhuis oncologische zorg, onderwijs en research samenhangend en op hoog niveau aanbiedt. IKNL geeft uitvoering en is nauw betrokken bij dit accreditatieprogramma. Lees verder
 
 
Steun voor onderzoek voeding en beweging bij prostaatkanker
Een aanzienlijk deel van de opbrengst van Ride for the Roses gaat dit jaar naar wetenschappelijk onderzoek naar het effect van voeding en beweging om bijwerkingen te beperken tijdens hormonale behandeling van prostaatkanker. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sandra Beijer en Maarten Overkamp (IKNL) in samenwerking met Maastricht UMC, Máxima MC en Jeroen Bosch Ziekenhuis. Lees verder
 
 
 
Subsidie Sonia-studie: onderzoek naar juiste moment verstrekken palbociclib
 
 
Het medicijn palbociclib is, zo blijkt uit onderzoek, effectief bij vrouwen met uitgezaaide, hormoongevoelige borstkanker. Verder onderzoek naar palbociclib en toekomstige middelen uit deze therapeutische klasse kan duidelijkheid geven of deze middelen het beste als start- of als vervolgbehandeling kunnen worden ingezet. In opdracht van het ministerie van VWS heeft ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zes miljoen euro beschikbaar gesteld om dit te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG), een samenwerking van borstkankeroncologen.   Lees verder
 
 
Extra data over bot- en wekedelentumoren in de NKR
Dit najaar start IKNL met het verzamelen van extra gegevens over patiënten met bot- en wekedelentumoren (inclusief gastro-intestinale stromatumoren, afgekort GIST) in de Nederlandse kankerregistratie (NKR). Met deze gegevens kan op termijn het uitgebreide zorgtraject van patiënten met deze ziekte in kaart worden gebracht, vanaf de eerste diagnose tot eventuele terugkeer (recidief) van de kanker. Daarmee krijgen zorgprofessionals ook inzicht in de mogelijkheden voor verbeteringen in diagnostiek en behandeling van deze patiënten.   Lees verder
 
 
Belang snelle start radiotherapie na borstsparende operatie niet aangetoond
 
 
Er zijn geen aanwijzingen dat bij patiënten met stadium I-IIIA borstkanker zo snel mogelijk na een borstsparende operatie gestart dient te worden met radiotherapie om de overlevingskansen op lange termijn te verhogen. Dat concluderen Marissa van Maaren (IKNL) en collega’s van Universiteit Twente, Medisch Spectrum Twente, Medical Research Data, Haaglanden MC, UMC Leiden, UMC Groningen en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Institut Curie (Parijs). Hoewel aanvullend onderzoek naar subgroepen nog wenselijk is, is het volgens de onderzoekers belangrijk om patiënten nu al te informeren over deze bevindingen om eventuele onrust te voorkomen of weg te nemen over het effect van een langer tijdsinterval tussen operatie en radiotherapie.   Lees verder
 
 
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie in Utrecht
De Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) houdt 29 september haar jaarlijkse, wetenschappelijke dag. Het doel is het presenteren en uitwisselen van onderzoek en ervaringen binnen alle deelgebieden van de neuro-oncologie. De dag is bestemd voor neurologen, neurochirurgen, medisch oncologen, verpleegkundig specialisten en (neuro-) radiotherapeuten, revalidatieartsen, (neuro-)pathologen, neuro-radiologen, physician assistents en arts-assistenten in opleiding. Er kunnen ongeveer personen deelnemen. De wetenschappelijke dag wordt gehouden in zaal Domstad te Utrecht en begint 09:00 uur.   Lees verder
 
 
 
Deelname basiscursus Oncologisch Spectrum is nog mogelijk
Datamanagers, onderzoekers en andere belangstellenden die interesse hebben in de basiscursus Oncologisch Spectrum kunnen zich nog aanmelden voor de reeks die 8 september van start is gegaan. Het gaat daarbij om vijf van in totaal zeven cursusdagen. Informatie & inschrijven
 
 
Aanvragen subsidie KWF voor centraal en lokaal datamanagement
IKNL verzorgt centraal en lokaal datamanagement, trialconsulentschap en monitoring voor klinische studies. KWF Kankerbestrijding kan deze activiteiten (deels) financieren met een subsidie. Op 20 december 2017 is de volgende deadline voor subsidieaanvragen bij KWF. Lees verder
 
 
 
VIOZ-fonds biedt subsidie voor verbeteren integrale, oncologische zorg
Het VIOZ-fonds van Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg biedt subsidiemogelijkheden voor de (co)financiering van kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van de integrale, oncologische zorg in Nederland. In overleg met IKNL heeft het VIOZ-fonds de komende beleidsperiode gekozen voor het thema ‘Cancer Survivorship’. Het gaat hierbij om projecten die overlevers ondersteunen in het leven met en na kanker. Te denken valt aan acties gericht op de vier thema’s van de in 2017 gestarte Taskforce Cancer Survivorship: late (medische) effecten, psychosociale en/of fysieke effecten, werkhervatting en verzuim en organisatie van survivorship-zorg.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Dinsdag 19 september 2017
Landelijk symposium huidkanker
Zaalverhuur 7, Utrecht
 
 
Vrijdag 29 september 2017
Wetenschappelijke dag LWNO 2017
Domstad, Utrecht
 
 
Vrijdag 10 november 2017
Amsterdam Symposium Hematologie 2017
Rosarium, Amsterdam
 
 
Vrijdag 10 en 24 november 2017
Workshop ‘Door maatwerk meer grip: afstemmen bij keuze-ondersteuning'
IKNL, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook