logo
 
 
nieuwsbrief oncologische zorg
 
Februari 2018
 
 
Eén op de vijf patiënten met kanker heeft zeldzame kanker
Zeldzame kanker: late herkenning, minder interventies en grote impact
PRIOR: preoperatieve fysieke training & voedingsadvies bij slokdarmkanker
Proef voor vergoeding psychosociale zorg voor (ex-)patiënten met kanker
Kanker Nazorg Wijzer biedt inzicht en aanbevelingen voor (ex-)patiënten
Lustrumsymposium Space 4 AYA op 8 maart in de Galgenwaard Utrecht
VIOZ-fonds biedt subsidie voor verbeteren integrale, oncologische zorg
 
 
Cijfers over kanker Oncoline Tumorsoorten
 
Eén op de vijf patiënten met kanker heeft zeldzame kanker
 
 
Zeldzame vormen van kanker zijn nauwelijks bekend bij het grote publiek. Toch krijgt in Nederland circa één op de vijf patiënten met kanker een zeldzame vorm van deze ziekte. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), zorgprofessionals en patiëntorganisaties (VSOP en NFK) hebben voor het eerst de knelpunten rond deze zeldzame vormen van kanker in kaart gebracht. In het rapport ‘Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker’ staan tien essentiële aanbevelingen om de vaak slechte prognose van deze groep patiënten te verbeteren. De situatie rond zeldzame vormen van kanker is nijpend. Hoewel het per ziektebeeld meestal om relatief kleine aantallen patiënten gaat, levert dat bij elkaar toch een grote groep mensen op.   Lees verder
 
 
Zeldzame kanker: late herkenning, minder interventies en grote impact
 
 
IKNL presenteert vandaag, 28 februari, het rapport ‘Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker’ (PDF) tijdens de jaarlijkse Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen in Nieuwegein. In dit rapport staat beschreven welke kennis ontbreekt en welke mogelijkheden er zijn om patiënten met zeldzame vormen van kanker een beter perspectief op overleving te bieden. Ook staan er tien aanbevelingen in om de zorg voor zeldzame vormen van kanker beter te organiseren in Nederland. Het eerste exemplaar is aangeboden aan dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De conferentie vindt elk jaar plaats op ‘Internationale zeldzameziektendag’. Dit jaar is het thema ‘De Diagnose: Zeldzaam belangrijk!’.   Lees verder
 
 
 
 
Patiënten met zeldzame vormen van kanker vertonen een andere leeftijdsopbouw in vergelijking met patiënten met niet-zeldzame kankersoorten. Van de totale groep patiënten met een zeldzame kanker valt 6 procent in de periode 2007 tot 2016 in de leeftijdscategorie 18-34 jaar. Bij de nietzeldzame kankersoorten is dit 1,3 procent. Afbeelding uit Kankerzorg in beeld: zeldzame kanker (PDF).  
 
 
PRIOR: preoperatieve fysieke training & voedingsadvies bij slokdarmkanker
Een operatie bij patiënten met slokdarmkanker is een ingrijpende procedure. Patiënten hebben tijdens de klinische periode een hoog risico (42% - 73%) op postoperatieve complicaties en na ontslag uit het ziekenhuis ervaren zij vaak een forse achteruitgang in hun fysieke fitheid. Daarom start binnenkort het project PRIOR (PReoperative intervention to Improve outcomes in Oesophageal cancer patients after Resection). In dit project nemen patiënten deel aan een preoperatieve interventie, bestaande uit een fysiek trainingsprogramma en voedingsadviezen.   Lees verder
 
 
Proef voor vergoeding psychosociale zorg voor (ex-)patiënten met kanker
 
 
Op 1 maart 2018 start een proef voor (ex-)patiënten met kanker met psychische klachten. Uit onderzoek van Kantar Public (2016) in opdracht van KWF Kankerbestrijding blijkt dat veel (ex-)patiënten met kanker jaren na de behandeling nog met klachten rondlopen. Bij sommige mensen kan dit leiden tot een aanpassingsstoornis. In de proef wordt nagegaan of passende psychologische zorg weer in aanmerking kan komen voor vergoeding via het basispakket. In 2012 is deze zorg namelijk uit het basispakket gehaald. KWF Kankerbestrijding, IKNL, NFK, KNGF-NVFL, NVPO, IPSO, V&VN Oncologie en PAZ/LVMP werken samen om hier verandering in te brengen.   Lees verder
 
 
Kanker Nazorg Wijzer biedt inzicht en aanbevelingen voor (ex-)patiënten
In Nederland zijn veel psychosociale interventies in studieverband ontwikkeld. Van een aantal van deze interventies is de evidentie vastgesteld, maar heeft nog geen of beperkte implementatie plaatsgevonden. Met het door KWF Kankerbestrijding gesubsidieerde project ‘Implementatie evidence-based psychosociale interventies voor mensen met kanker’ zet IKNL zich in voor de implementatie van vijf evidence-based interventies (EBI’s) op het gebied van psychosociale oncologische zorg in de klinische praktijk.   Lees verder
 
 
Lustrumsymposium Space 4 AYA op 8 maart in de Galgenwaard Utrecht
 
 
Donderdag 8 maart 2018 wordt in stadion de Galgenwaard in Utrecht voor de vijfde keer een symposium gehouden over en voor jongvolwassenen met kanker, zogeheten adolescents & young adults (AYA’s). Omdat het om een lustrumsymposium gaat is er dit keer naast een inhoudelijk programma ook een feestelijk tintje. Een ‘dank je wel’ aan alle helden ofwel de AYA’s zelf en zorgprofessionals die de zorg voor deze patiënten op de kaart zetten. SPACE 4 AYA is het jaarlijks symposium voor AYA’s én zorgprofessionals waar (nieuwe) kennis en kunde worden uitgewisseld. Doel is dat deze kennis bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven van AYA’s met kanker.   Lees verder
 
 
VIOZ-fonds biedt subsidie voor verbeteren integrale, oncologische zorg
Het VIOZ-fonds van Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg biedt subsidiemogelijkheden voor de (co)financiering van kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van de integrale, oncologische zorg in Nederland. In overleg met IKNL heeft het VIOZ-fonds de komende beleidsperiode gekozen voor het thema ‘Cancer Survivorship’. Het gaat hierbij om projecten die overlevers ondersteunen in het leven met en na kanker. Te denken valt aan acties gericht op de vier thema’s van de in 2017 gestarte Taskforce Cancer Survivorship: late (medische) effecten, psychosociale en/of fysieke effecten, werkhervatting en verzuim en organisatie van survivorship-zorg.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Woensdag 28 februari 2018
Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen
NBC Congrescentrum, Nieuwegein
 
 
Maandag 5 maart 2018
Symposium Long (regio Utrecht): moleculaire biologie / pathologie
Meander MC, Amersfoort
 
 
Donderdag 8 maart 2018
Lustrumsymposium Space 4 AYA
De Galgewaard, Utrecht
 
 
Woensdag 14 maart 2018
11e gastro intestinale symposium (regio Zuidoost-Brabant)
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 
 
21 -23 maart 2018
11th European Breast Cancer Conference
Barcelona
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook