logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
juni 2017
 
 
Vijf richtlijnen voor de palliatieve zorg in revisie
Registratie symptomen waardevol voor verbetering hospicezorg
‘Transmurale samenwerking binnen de palliatieve zorg is noodzaak’
Interactieve quiz: Besluitvorming in de palliatieve fase
Transmuraal zorgpad: gewenste zorg in de laatste levensfase
Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen
Veel belangstelling voor IKNL-posters op EAPC
IKNL-locatie in Leiden gesloten
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Vijf richtlijnen voor de palliatieve zorg in revisie
 
Op dit moment zijn verschillende richtlijnwerkgroepen bezig met het reviseren van vijf (evidence based) multidisciplinaire richtlijnen voor de palliatieve zorg. IKNL zorgt voor de procesbegeleiding en de financiering hiervan. Een zesde revisie zit in de planning. In de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen wordt onder meer aandacht besteed aan het inschatten van de levensverwachting, Advance Care Planning (proactieve zorgplanning), communicatie, organisatie van zorg en het starten/stoppen van medicatie bij patiënten met hartfalen (NYHA-klasse III en IV).   Lees verder
 
 
 
Registratie symptomen waardevol voor verbetering hospicezorg
 
 
In Nederland zijn meer dan 300 hospicefaciliteiten waar jaarlijks ruim 10.000 mensen overlijden. We weten nog heel weinig over deze mensen en hun naasten. En de beschikbare informatie is te versnipperd om de kwaliteit van hopsicezorg op onderbouwde wijze te kunnen verbeteren. Een landelijke symptomendatabase moet daar verandering in brengen.   Lees verder
 
 
 
‘Transmurale samenwerking binnen de palliatieve zorg is noodzaak’
 
 
Marieke Ausems werkt met veel toewijding aan het verbeteren van de palliatieve zorg. Naast haar werk als huisarts in Tienhoven, is zij hospice-arts in het Johannes Hospitium in Vleuten. Ook heeft ze een vaste aanstelling als consulent in het PalliatiefAdviesTeam (PAT) in het St. Antonius en is ze IKNL-consulent in het Palliatieteam Midden Nederland. Over haar gedrevenheid zegt ze: ‘Ik vind het belangrijk dat patiënten overal goede palliatieve zorg kunnen ontvangen.’   Lees verder
 
 
 
Interactieve quiz: Besluitvorming in de palliatieve fase
 
Besluitvorming in de palliatieve fase is nu ook digitaal beschikbaar. En met deze quiz over Besluitvorming in de palliatieve fase kunt u het geheugen weer even opfrissen. Want hoe zat het ook alweer? Uit hoeveel fases bestaat bijvoorbeeld de methodiek van het palliatief redeneren? En hoeveel symptomen heeft een patiënt in de palliatieve fase vaak tegelijkertijd?
Start de quiz  
 
 
Transmuraal zorgpad: gewenste zorg in de laatste levensfase
 
 
Het project Gewenste zorg in de laatste levensfase heeft tijdens de Value-Based Health Care Prize 2017de Patient Outcomes Award gewonnen. Het project is aangemerkt als het meest waardevolle initiatief voor patiënten binnen de Value-Based Health Care (VBHC). Het project richt zich op een optimale kwaliteit van leven in de laatste levensfase. De wensen en behoeften van patiënten zijn het uitgangspunt.   Lees verder
 
 
 
 
Het landschap van palliatieve zorg in beeld gebracht

Welke organisaties zijn er werkzaam in de palliatieve zorg? Wie doet wat en hoe verhouden deze partijen zich tot elkaar? Om hier zicht op te krijgen heeft Stichting Fibula samen met Agora en IKNL een infographic laten ontwikkelen.

 
 
Lees verder
 
 
Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2017

Op zaterdag 14 oktober 2017 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. Agora, Fibula en IKNL brengen de dag landelijk onder de aandacht en roepen iedereen op activiteiten te organiseren voor eigen doelgroepen. Doe ook mee!

 
 
Lees verder
 
 
 
Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen
 
 
'Besluitvorming en regie in de kinderpalliatieve zorg, wat vraagt dit van de kinderarts?’ Dat is het hoofdthema van de tweede verdiepingstraining kinderpalliatieve zorg voor kinderartsen dat op 22 november plaatsvindt. De training wordt verzorgd door stichting PAL in samenwerking met IKNL. De arts heeft een complexe rol binnen de kinderpalliatieve zorg. Hij moet recht doen aan het belang van het kind, aan zijn beroepsverantwoordelijkheid én hij moet regie geven aan de ouders.   Lees verder
 
 
 
Veel belangstelling voor IKNL-posters op EAPC
 
 
Tijdens de vijftiende editie van het World Congress of the European  Association for Palliative Care in Madrid heeft IKNL een aantal posters over uiteenlopende onderwerpen gepresenteerd. Het EAPC biedt de mogelijkheid om drie dagen lang in internationaal verband kennis en informatie uit te wisselen en uitkomsten van onderzoeken en innovaties binnen de palliatieve zorg met elkaar te bespreken. De vijftiende editie is bezocht door ongeveer 2800 professionals, waaronder artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en docenten.   Lees verder
 
 
 
 
Jaarverslag consultatie palliatieve zorg 2016

Voor zorgverleners die bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase vragen hebben of advies willen is het mogelijk telefonisch een expert in palliatieve zorg te consulteren. In het jaarverslag consultatie palliatieve zorg 2016 staat beschreven hoe de consultatievoorziening werkt, wat voor soort vragen gesteld worden en wat de kenmerken zijn van de patiënten waarover de vragen gesteld worden.

 
 
Eigen website voor Nationaal Programma Palliatieve Zorg

Agora heeft in april 2017 een website gelanceerd voor het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ): www.nationaalprogrammapalliatievezorg.nl.
In 2014 is het NPPZ gestart. Het programma bestaat uit activiteiten vanuit de overheid, het ZonMw-programma Palliantie en activiteiten in zeven consortia Palliatieve Zorg.

 
 
 
IKNL-locatie in Leiden gesloten
 
 
Op 29 mei 2017 is de IKNL-locatie in Leiden gesloten. De reden hiervoor is dat de huur van de locatie te hoog werd in verhouding met het aantal mensen dat er regelmatig aan het werk was. IKNL gebruikt zijn middelen liever voor activiteiten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Voor de vergaderingen en werkgroepbijeenkomsten die nu in de regio Leiden plaatsvinden is een alternatieve vergaderlocatie in de regio. Uw contactpersoon bij IKNL brengt u op de hoogte van de nieuwe vergaderlocatie.   Lees verder
 
 
 
Nieuws van ZonMw

ZonMw publiceert nieuwsberichten die ook interessant zijn voor professionals binnen de palliatieve zorg.

 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 27 juni 2017
Consulentenscholing palliatieve zorg regio Oost-Nederland
Catrintreggeland, Hengelo
 
 
Donderdag 29 juni 2017
Werkconferentie Consortium Propallia
Driestar educatief, Gouda
 
 
Dinsdag 5 september 2017
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg
Vergadercentrum IKNL, Utrecht
 
 
Maandag 25 september 2017
Implementatietraining Zorgpad Stervensfase
Vergadercentrum IKNL, Utrecht
 
 
Maandag 25 september 2017
Implementatietraining Signalering in de palliatieve fase
Vergadercentrum IKNL, Utrecht
 
 
Woensdag 11 oktober 2017
Implementatietraining Signalering in de palliatieve fase
Vide woonzorgcentrum Hushoven, Weert-Hushoven
 
 
Woensdag 22 november 2017
Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen
Vergadercentrum IKNL, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook