logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
mei 2018
 
 
‘Verbinding van cruciaal belang bij in de praktijk brengen kwaliteitskader’
eQuiPe-studie groeit snel: op weg naar omvangrijk cohort
Patiënten met kanker ervaren in laatste drie maanden lagere kwaliteit van leven
Film beschikbaar: Ik blijf een poosje bij je zitten
Boeken: Draai niet om de dood heen, Slotcouplet en Levenseindegesprekken
E-casus: test uw kennis over de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
‘Verbinding van cruciaal belang bij in de praktijk brengen kwaliteitskader’
 
 
Congres: Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland - van papier naar praktijk

Tijdens het congres Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland – van papier naar praktijk, dat gehouden werd op 26 april 2018 in Burgers’ Zoo, kwamen ruim 500 mensen bijeen. Onder hen verpleegkundigen, huisartsen, specialisten, buitenlandse experts in de palliatieve zorg, beleidsmakers en politici. Met elkaar werd gesproken over hoe de inhoud van het kwaliteitskader in de praktijk kan worden gebracht. Uit de verschillende presentaties, discussies en workshops bleek verbinding het terugkerende element.   Lees verder
 
 
eQuiPe-studie groeit snel: op weg naar omvangrijk cohort
 
 
In december 2017 is de inclusie voor de eQuiPe-studie van start gegaan. De eQuiPe-studie is een landelijke observationele cohortstudie naar de ervaren kwaliteit van zorg en leven bij mensen met gevorderde kanker en hun naasten. Het doel van de eQuiPe-studie is de ervaringen en behoeften van zowel patiënten als naasten in kaart te brengen om tot aanbevelingen te komen ter verbetering van de palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
Patiënten met kanker ervaren in laatste drie maanden lagere kwaliteit van leven
 
 
Patiënten met kanker ervaren in de laatste drie maanden van hun leven een lagere kwaliteit van leven, een lager functioneren en een hogere symptoomlast van vermoeidheid en gebrek aan eetlust in vergelijking met de periodes hieraan voorafgaand. Dat blijkt een secundaire analyse van zelfgerapporteerde gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven van 458 patiënten met kanker in hun laatste levensjaar, uitgevoerd door Natasja Raijmakers van IKNL.   Lees verder
 
 
Film beschikbaar: Ik blijf een poosje bij je zitten
 
 
Wat betekent het werken met Goede Voorbeelden? Wat heeft de zorgverlener eraan en wat hebben patiënten en mantelzorgers eraan? De film ‘Ik blijf een poosje bij je zitten’ maakt dat allemaal duidelijk. De film is een best practice van interdisciplinaire palliatieve en terminale zorg zoals die thuis, in een verpleeghuis of in een hospice kan plaatsvinden. De inhoud is in lijn met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en geschikt voor voorlichting en scholing.   Lees verder
 
 
 
Richtlijnen palliatieve zorg altijd actueel online beschikbaar

Richtlijnen palliatieve zorg worden tegenwoordig vooral digitaal geraadpleegd. En sinds kort zijn het 'Zakboekje palliatieve zorg' en het 'Richtlijnenboek Palliatieve Zorg' in gedrukte vorm niet meer verkrijgbaar. Daarmee is er een eind gekomen aan het aanbieden van richtlijnen palliatieve zorg in boekvorm.

De meest actuele versies van de richtlijnen blijven online te raadplegen via Pallialine en de samenvattingen via de gratis app PalliArts. Via de IKNL-webshop zijn samenvattingskaartjes te bestellen of te downloaden.

 
 
Lees verder
 
 
Beslisschijf besluitvorming in de palliatieve fase los verkrijgbaar

Sinds begin dit jaar wordt de beslisschijf Besluitvorming in de palliatieve fase los aangeboden. De schijf is onderdeel van de set Besluitvorming in de palliatieve fase, die ontwikkeld is voor zorgverleners in de palliatieve zorg.

Het gebruik van de set draagt bij aan methodische, systematische besluitvorming in de palliatieve fase. Het behandelbeleid is afgestemd op de individuele patiënt en is transparant voor patiënt naasten en zorgverleners. 

 
 
Lees verder
 
 
 
Boeken: Draai niet om de dood heen, Slotcouplet en Levenseindegesprekken
 
 
'Ik miste de informatie om enigszins grip te krijgen op het leven. Wat komt er allemaal kijken bij een sterfproces? Het is allemaal zo eng en nieuw. Als je thuis gaat bevallen, krijg je heel veel informatie. Maar als je thuis sterft, krijg je niets.' Dat vertelde journalist Frederiek Weeda in een uitzending van Nieuwsuur, naar aanleiding van het verschijnen van haar boek: Draai niet om de dood heen.   Lees verder
 
 
E-casus: test uw kennis over de richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen
 

Gevorderd hartfalen is een complex klinisch syndroom met een onzekere levensverwachting, een grillig ziektebeloop en een slechte prognose. De symptoomlast bij hartfalen is erg groot en zorg gericht op palliatie heeft nog weinig aandacht. Op basis van diverse onderzoeken kan geconcludeerd worden dat palliatieve zorg bij hartfalen de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk verbetert.

Test uw kennis over palliatieve zorg bij hartfalen en maak de e-casus.

 
 
 
Nieuws van ZonMw

ZonMw publiceert nieuwsberichten en rapporten die ook interessant zijn voor professionals binnen de palliatieve zorg.

  • Het programma Palliantie. Meer dan zorg is nu halverwege de looptijd. In de managementrapportage 2017 leest u over de werkwijze en resultaten van dit programma. Er wordt naast een totaaloverzicht ook over de projecten en procedure in 2017 verslag gedaan.
  • Implementeren, hoe doe je dat? Pauline Goense vertelt erover in een podcast.

  • Hoe markeer je bij zorg voor COPD-patiënten de palliatieve fase? En wat kun je als zorgverlener doen om deze patiënten vervolgens goed te ondersteunen? Twee Palliantieprojecten werken samen aan concrete ondersteuning van de praktijk.
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 17 mei 2018
Scholing palliatieve zorg: intuïtie, wijsheid of wetenschap?
Radboudumc, Nijmegen
 
 
Donderdag 31 mei 2018
Zesde Consortiummiddag Zuidwest-Nederland
Da Vinci College -Leonardozaal, Dordrecht
 
 
Donderdag 31 mei 2018
Propallia Werkconferentie ‘Anders kijken, anders doen’
Driestar educatief, Gouda
 
 
Dinsdag 12 juni 2018
Consulentenscholing palliatieve zorg regio Midden-Nederland
De Veste, Amersfoort
 
 
Vrijdag 29 juni 2018
Vierde landelijke scholing neuro-oncologie - hoe verbeteren wij de kwaliteit van verpleegkundige zorg
Jaarbeurs Utrecht Beatrixgebouw, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook