logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
Maart 2017
 
 
Agora, Fibula en IKNL gaan samen in een nieuwe organisatie in de palliatieve zorg
Allereerste richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen gereed
Herziening richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
‘Pijn is heel vaak de oorzaak van onbegrepen gedrag bij dementie’
Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Onderzoek gestart naar ervaren kwaliteit van leven en zorg bij kanker
Verdiepingstraining Kinderpalliatieve zorg krijgt vervolg
Casus: de spirituele en existentiële dimensie in de palliatieve zorg
Digitale ondersteuning voor PaTz-groepen: pilot met portal
Voldoet de app PalliArts aan uw wensen? Vul de enquête in
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Agora, Fibula en IKNL gaan samen in een nieuwe organisatie in de palliatieve zorg
 
Agora, Fibula en het onderdeel palliatieve zorg van IKNL hebben in de afgelopen periode intensief samengewerkt. Het positieve resultaat daarvan vormt nu aanleiding om de krachten definitief te bundelen in een nieuwe organisatie in de palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
 
Allereerste richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen gereed
 
 
In 2015 is op initiatief van het platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) en IKNL een multidisciplinaire werkgroep van start gegaan met de ontwikkeling van een nieuwe, grotendeels evidence-based richtlijn Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen. Deze is nu gereed en te raadplegen op Pallialine.nl en in de app PalliArts. Publicatie in de richtlijnendatabase (FMS) en het Register (ZiN) volgen.   Lees verder
 
 
 
Herziening richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
 
Op initiatief van het Platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) en IKNL start in maart een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep met de revisie van de richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ (volgens de evidence-based-methodiek). Aanleiding voor revisie is de grote behoefte onder zorgprofessionals aan een complete update van de richtlijn. Het gaat om algemene zorg voor een grote groep patiënten en daarmee heeft de revisie een hoge prioriteit.   Lees verder
 
 
 
‘Pijn is heel vaak de oorzaak van onbegrepen gedrag bij dementie’
 
 
‘Ik heb een zeer gevarieerde baan’, vindt Bob Ekdom. En dat blijkt nog een behoorlijk understatement, als de specialist ouderengeneeskunde vervolgens toelicht wat hij allemaal doet. Zestien jaar geleden begon hij als consulent palliatieve zorg in Palliatie Team Midden-Nederland. ‘Zorg rondom dementie, toch per definitie palliatieve zorg, mag wat mij betreft meer aandacht krijgen.’   Lees verder
 
 
 
Veelgestelde vragen over het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
 
 
Wat is het doel van het Kwaliteitskader palliatieve zorg in Nederland? En hoe kunnen zorgverleners dit kader gebruiken in de dagelijkse praktijk? Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens het zesde Nationaal Congres Palliatieve Zorg dat in december 2016 in Lunteren is gehouden. Onder leiding van journalist Ilona Hofstra gingen zorgprofessionals met uiteenlopende disciplines met elkaar in gesprek. Nog zo’n knellende vraag: Hoe zorgen we voor passende financiering van de palliatieve zorg? In dit bericht een weerslag van de belangrijkste vragen en antwoorden.    Lees verder
 
 
 
Onderzoek gestart naar ervaren kwaliteit van leven en zorg bij kanker
 
In januari 2017 is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart naar de kwaliteit van zorg en leven zoals patiënten met gevorderde kanker en hun naasten dat ervaren. IKNL voert dit onderzoek, genaamd eQUIPE* uit met behulp van een ontvangen subsidie van stichting Roparun Palliatieve Zorg. Het gaat om patiënten in de palliatieve fase met een oncologische aandoening. Het doel van de eQUIPE-studie is om meer inzicht te krijgen in ervaringen en behoeften van patiënten om concrete aanbevelingen te kunnen geven ter verbetering van de palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
 
Verdiepingstraining Kinderpalliatieve zorg krijgt vervolg
 
 
Uit de evaluatie onder de deelnemers blijkt dat de pilot Verdiepingstraining kinderpalliatieve zorg, gehouden in november vorig jaar, erg goed is ontvangen. In het najaar van 2017 zal deze verdiepingstraining in samenwerking met IKNL opnieuw worden aangeboden door stichting PAL.   Lees verder
 
 
 
Casus: de spirituele en existentiële dimensie in de palliatieve zorg
 
Een 49-jarige man is doorverwezen door de oncoloog voor begeleiding bij palliatieve chemotherapie. Er is bij hem coloncarcinoom gediagnostiseerd. Hij komt op de poli Ondersteunende & Palliatieve zorg bij de verpleegkundig specialist. In de polikliniek vertelt hij dat hij 22 jaar geleden depressief is geweest. Ook vertelt hij dat hij en zijn vrouw nauwelijks met elkaar communiceren en dat hij dat als een groot probleem ervaart.’ Zegt ook: ‘Ik ben niet gelukkig.’ In het algemeen zijn er predisponerende factoren die het voor de patiënt moeilijker maken om met het snel naderende einde om te gaan en die kunnen leiden tot een zoektocht, worsteling of existentiële crisis. Welke factoren zijn dit? Start de casus.  
 
 
Digitale ondersteuning voor PaTz-groepen: pilot met portal
 
 
In PaTz-groepen (Palliatieve Thuiszorg) werken zorgprofessionals samen om de afstemming over de zorg voor hun palliatieve patiënten goed te organiseren. Om huisartsen, wijkverpleegkundigen, consulenten palliatieve zorg en andere zorgprofessionals te helpen efficiënter en beter samen te werken is er in Rotterdam een digitaal palliatief zorgregister ontwikkeld, de PaTz-Portal. Er is een pilot gestart waarbij 12 PaTz-groepen de werking van het registratiesysteem gaan testen. Het streven is om na deze pilot vanaf september 2017, de portal toegankelijk te maken voor alle PaTz-groepen in Nederland.   Lees verder
 
 
 
 
Steeds meer consortiumbrede 24-uursconsultatie in Nederland

Binnen de consortia Zuid-West Nederland en Limburg-Zuidoost-Brabant is sinds 1 februari een consortiumbreed consulententeam beschikbaar voor vragen van zorgprofessionals die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Lees verder

 
 
Consortium bezoekt scholen voor meer verbinding en samenwerking

Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam zien diverse mogelijkheden voor samenwerking met het consortium Noord-Holland & Flevoland. Er is behoefte aan samen optrekken rond concrete activiteiten.

Lees verder
 
 
 
Voldoet de app PalliArts aan uw wensen? Vul de enquête in
 

In maart bestaat PalliArts één jaar en in die tijd is de app zo’n 30.000 keer gedownload. IKNL is benieuwd naar de ervaringen van de gebruikers met deze app voor de palliatieve zorg. Wat bevalt goed en wat zijn de verbeterpunten voor de volgende versie van de app? IKNL doet dit via een korte enquête. Neem deel aan de evaluatie van Palliarts door deze enquête in te vullen. Dat kan tot 20 april en in een volgende nieuwsbrief wordt een korte terugkoppeling gegeven van de resultaten van de enquête.

 
 
 
Nieuws van ZonMw

ZonMw publiceert nieuwsberichten die ook interessant zijn voor professionals binnen de palliatieve zorg.

 
 
 
Agenda
 
Donderdag 16 maart 2017
Symposium Ligare: In vertrouwde handen
Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
 
 
Donderdag 30 maart 2017
Palliatieve zorg - zichtbaar in beweging
Albert Schweitzer Ziekenhuis (locatie Dordwijk), Dordrecht
 
 
Donderdag 13 april 2017
Consulentenscholing Palliatieve zorg
Antje van de Statie, Weert
 
 
Maandag 8 en 29 mei 2017
Train-de-trainer Signalering in de palliatieve fase
IKNL, Nijmegen
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook