logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
maart 2018
 
 
Congres Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland – van papier naar praktijk
Meetinstrumenten in de palliatieve zorg: een selectie die aansluit op de praktijk
Afspraken over eenduidige registratie moet leiden tot betere zorginformatie
Review meetinstrumenten voor kwaliteit van leven patiënt met gevorderde kanker
Proefschrift: drempels spirituele zorg wegnemen door scholing
Interactieve quiz: test uw kennis over de richtlijn Ileus
Palliatieve zorg bij hartfalen verbetert kwaliteit van leven hartpatiënt
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
Congres Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland – van papier naar praktijk
 
 
Palliactief en IKNL nodigen zorgverleners en beleidsmakers uit om op 26 april 2018 mee te praten en te denken over wat nodig is om de palliatieve zorg op het afgesproken kwaliteitsniveau te krijgen. Het congres ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg - van papier naar praktijk’ is dan ook de aanzet voor de implementatie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De organisatoren willen met het congres inspireren en betrokkenen in de palliatieve zorg met elkaar verbinden. Daarnaast ontvangen deelnemers adviezen om het kwaliteitskader in de eigen praktijk te implementeren.   Lees verder
 
 
Meetinstrumenten in de palliatieve zorg: een selectie die aansluit op de praktijk
 
 
Als onderdeel van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is er een selectie gemaakt van meetinstrumenten die bruikbaar zijn in de palliatieve zorg. Het overzicht is verschenen als  boekje Meetinstrumenten in de palliatieve zorg en op Pallialine.nl, als onderdeel van de verschillende domeinen van het kwaliteitskader. Het doel van het overzicht is dat zorgverleners de juiste meetinstrumenten in weten te zetten op de juiste manier, op het juiste moment en bij de juiste patiënt. Verpleegkundig specialist Ellen de Nijs was nauw betrokken bij de selectie van de instrumenten.   Lees verder
 
 
Afspraken over eenduidige registratie moet leiden tot betere zorginformatie
 
 
In het project ‘Zorginformatie Palliatief Oncologische Zorg’ is gewerkt aan het vastleggen van afspraken die bijdragen aan het eenduidig vastleggen van zorginformatie binnen de palliatief-oncologische zorg. Dergelijke afspraken zijn nodig om informatie-uitwisseling tussen verschillende zorginformatiesystemen te realiseren. Bijvoorbeeld tussen een elektronisch patiënten dossier (EPD) en een huisartsen informatiesysteem (HIS). In een onlangs verschenen artikel geschreven door leden van het projectteam, wordt dit aan de hand van een patiëntcasus nader toegelicht.   Lees verder
 
 
Review meetinstrumenten voor kwaliteit van leven patiënt met gevorderde kanker
 
 
Onderzoekers van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) hebben een review geschreven over meetinstrumenten die de kwaliteit van leven meten bij mensen met gevorderde kanker. Want patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten krijgen een steeds belangrijkere rol in de klinische setting. Helaas is de informatie over de psychometrische kwaliteit van deze instrumenten beperkt en gefragmenteerd. Hierdoor is het moeilijk om het juiste instrument te kiezen. Daarom is IKNL gestart met het onderzoek, waarvan de review is geaccepteerd in het internationale tijdschrift Quality of Life Research.   Lees verder
 
 
Proefschrift: drempels spirituele zorg wegnemen door scholing
 
 
Geestelijk verzorger Joep van de Geer is in december 2017 gepromoveerd op zijn onderzoek naar de effecten van training van zorgverleners in spirituele zorg. In zijn proefschrift: Learning spiritual care in Dutch hospitals: The impact on healthcare of patients in palliative trajectories concludeert hij dat training een positief effect heeft op zowel de palliatieve patiënt als de zorgverlener. Van de Geer onderzocht hoe geestelijk verzorgers kunnen bijdragen aan het verbeteren van de aandacht voor spirituele zorg in de palliatieve zorg. Hij onderzocht de effecten van een scholing spirituele zorg in de palliatieve zorg met een mixed methods-onderzoek in acht Nederlandse topklinische opleidingsziekenhuizen.   Lees verder
 
 
Interactieve quiz: test uw kennis over de richtlijn Ileus
 
Op dit moment ligt de conceptrichtlijn 'Ileus' ter commentaar voor aan de betrokken wetenschappelijke verenigingen. De werkgroep verwacht dat de richtlijn medio juli 2018 gereed is. Ook is voor deze richtlijn een uitgebreide beslisboom in ontwikkeling om hem nog beter toepasbaar te maken in de praktijk.

Test uw kennis over ileus en maak de e-casus.
Start de interactieve quiz  
 
 
Palliatieve zorg bij hartfalen verbetert kwaliteit van leven hartpatiënt
 
 
De richtlijn Palliatieve zorg bij hartfalen is gereed. De richtlijn is multidisciplinair en evidence-based gereviseerd en geautoriseerd door de betrokken wetenschappelijke, beroeps- en patiëntenverenigingen* en is sinds vandaag beschikbaar op Pallialine en als samenvatting in de webshop van IKNL en in de app PalliArts.   Lees verder
 
 
Nieuws van ZonMw

ZonMw publiceert nieuwsberichten en rapporten die ook interessant zijn voor professionals binnen de palliatieve zorg.

 
 
 
Agenda
 
Donderdag 26 april 2018
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland; van papier naar praktijk
Burgers' Zoo, Arnhem
 
 
Donderdag 17 mei 2018
Scholing palliatieve zorg: intuïtie, wijsheid of wetenschap?
Radboudumc, Nijmegen
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook