logo
 
 
nieuwsbrief palliatieve zorg
 
oktober 2017
 
 
KNMG ‘hoeder’ van Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Interview: ‘Een cultuuromslag is alleen mogelijk als je een duidelijk kader stelt‘
Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 verspreid
Verbinding gelegd tussen Kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg
eQuiPe krijgt vervolg: observationele cohortstudie naar gevorderde kanker
Eén informatiestandaard voor registreren zorg in de laatste levensfase
Casus: palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Nieuws van ZonMw
 
 
Richtlijnen Kwaliteitskader Consultatieteams
 
KNMG ‘hoeder’ van Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
 
 
Er is brede overeenstemming over wat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Gemandateerde vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, wetenschappelijke en beroepsverenigingen van zorgverleners, beroepsverenigingen van geestelijk verzorgers, professionals in de psychosociale oncologie en zorgverzekeraars hebben dit vastgelegd in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Dit kwaliteitskader is op 3 oktober 2017 officieel gelanceerd en aangeboden aan de KNMG. Hierop liet voorzitter René Heman namens de artsenfederatie weten ‘graag de hoeder te willen zijn van het kwaliteitskader’ en het met alle relevante partijen verder te willen brengen. ‘Implementeren van het kwaliteitskader is de volgende stap.’   Lees verder
 
 
 
Interview: ‘Een cultuuromslag is alleen mogelijk als je een duidelijk kader stelt‘
 
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is gelanceerd. Een werkgroep bestaande uit verschillende gemandateerde leden vanuit patiëntenorganisaties, wetenschappelijke en beroepsverenigingen en zorgverzekeraars heeft hier het afgelopen jaar hard aan gewerkt. Onder hen verpleegkundig specialist Anja Guldemond, gemandateerd vanuit de V&VN en Winny Toersen van Patiëntenfederatie Nederland. Hoe hebben zij dit ervaren en wat verwachten ze van het kwaliteitskader nu het af is?   Lees verder
 
 
 
Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 verspreid
 
 
Alle bij palliatieve zorg betrokken branche- en koepelorganisaties, verenigingen van professionals, vrijwilligers en overheidsinstanties hebben een handzaam overzicht rond de financiering van palliatieve zorg ontvangen. De Handreiking financiering palliatieve zorg 2018 geeft inzicht in de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg. In het document worden diverse situaties waarin een patiënt die palliatieve zorg behoeft terecht kan komen, voorzien van mogelijkheden tot financiering.   Lees verder
 
 
 
Verbinding gelegd tussen Kwaliteitskader en richtlijnen palliatieve zorg
 
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland beschrijft wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland moet zijn, uitgaande van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Verbonden aan het kwaliteitskader zijn de richtlijnen voor de palliatieve zorg. Deze bieden zorgprofessionals ondersteuning bij de besluitvorming in de palliatieve fase en geven aanbevelingen voor het verlenen van optimale zorg aan patiënten en hun naasten.   Lees verder
 
 
 
eQuiPe krijgt vervolg: observationele cohortstudie naar gevorderde kanker
 
 
IKNL is begin 2017 gestart met het eQuiPe-project, een onderzoek naar de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg zoals patiënten met gevorderde kanker en hun naasten deze ervaren. Kennis hierover draagt bij aan de verdere optimalisering van de palliatieve zorg voor zowel patiënten als hun naasten. Voor dit project hebben de onderzoekers eerst een kwalitatieve studie uitgevoerd, waarvan de eerste resultaten in dit nieuwsbericht worden gepresenteerd.   Lees verder
 
 
 
Eén informatiestandaard voor registreren zorg in de laatste levensfase
 
Voor de digitalisering van het Zorgpad Stervensfase ontwikkelt IKNL een informatiestandaard. Deze informatiestandaard willen we implementeren en testen in verschillende zorgsettings. In het najaar van 2017 start daarvoor een pilot in de thuiszorg, in samenwerking met Nedap Healthcare, een leverancier van ECD-software. Ook start dit najaar een pilot met deze informatiestandaard voor het Zorgpad Stervensfase in een ziekenhuis.   Lees verder
 
 
 
Casus: palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
 

Klaas (72) is licht verstandelijk beperkt en heeft een autistisch beeld. Hij woont in een appartement in een huis voor mensen met een verstandelijke beperking en krijgt op vaste uren begeleiding. Het valt de begeleiding op dat Klaas vaker moe is. Na een bezoek aan de huisarts volgt een doorverwijzing naar het ziekenhuis waar leukemie wordt vastgesteld. De internist-oncoloog stelt chemotherapie voor. Wat is passende zorg voor Klaas? En wat vergt dit van zijn begeleiders?

Start de casus

 
 
 
 
Fibula en IKNL bouwen aan nieuwe organisatie

Fibula en het onderdeel palliatieve zorg IKNL hebben de afgelopen maanden intensief samengewerkt. Zij willen nog dit jaar tot een nieuwe organisatie komen. Het doel is om meer samenhang te brengen in de ondersteuning van regionale verbanden en zorgverleners in de palliatieve zorg.

De beoogde organisatievorm is een coöperatie. Dit past bij de ambitie om tot nog meer samenhang en samenwerking in de palliatieve zorg te komen. De komende tijd worden bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met Stichting PaTz. Na de zomer worden meer organisaties benaderd om te verkennen op welk terrein samenwerking mogelijk is.

 
 
Lees verder
 
 
Patiënteninformatie Kwaliteitskader pz in ontwikkeling

Op 3 oktober is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gelanceerd. IKNL en Palliactief willen met dit kwaliteitskader bijdragen aan een landelijk eenduidig beleid ter verbetering van de palliatieve zorg. IKNL en Palliactief zijn nu ook gestart met het ontwikkelen van patiënteninformatie over het kwaliteitskader, in samenwerking met onder meer Patiëntenfederatie Nederland en vertegenwoordigers uit diverse patiëntenorganisaties.

De patiënteninformatie op basis van het kwaliteitskader beoogt patiënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid en hun naasten een omschrijving te geven van goede palliatieve zorg in Nederland.

 
 
Lees verder
 
 
 
 
Samen bouwen aan vertrouwen

Met vier filmpjes en een informatiebrochure wil het Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam & omstreken (NPZR&o), patiënten, diens naasten en hulpverleners stimuleren en ondersteunen bij de onderlinge communicatie en bij het samen maken van keuzes als iemand niet meer beter kan worden.

 
 
PZ in de huisartsenpraktijk

Het boek Palliatieve zorg in de huisartsenpraktijk is geschreven voor huisartsen, maar ook interessant voor andere zorgprofessionals. Het bevat de nieuwste inzichten voor de zorg van patiënten in hun laatste levensfase. De basis voor dit boek zijn de Richtlijnen palliatieve zorg van IKNL en het Standpunt palliatieve zorg van het NHG. Zie ook www.nhg.org/winkel.

 
 
 
Nieuws van ZonMw

ZonMw publiceert nieuwsberichten die ook interessant zijn voor professionals binnen de palliatieve zorg.

 
 
 
Agenda
 
Vrijdag 6 oktober 2017
Oncologisch Spectrum 2017
Planetarium Amsterdam
 
 
Donderdag 12 oktober 2017
Interculturele palliatieve zorg - Film ‘Ik heb een dokter in Marokko’ 12 oktober 2017
LUMC, Leiden
 
 
Vrijdag 10 november 2017
Workshop ‘Door maatwerk meer grip: afstemmen op patiënten bij keuze-ondersteuning”
Vergadercentrum IKNL, Utrecht
 
 
Woensdag 22 november 2017
Verdiepingstraining Kinderpalliatieve Zorg voor (kinder)artsen
Restaurant Dengh, Utrecht
 
 
Woensdag 31 januari 2018
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg
Vergadercentrum IKNL, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook