logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
April 2019
 
 
Nomogram voor overleving na resectie alvleesklierkanker met chemotherapie
Nieuwe therapieën leiden tot significante verbetering overleving MUP-patiënten
Vertraging in de behandeling van borstkanker na overdracht ander ziekenhuis
INFLUENCE: valide voor schatten kans op locoregionaal recidief borstkanker
Prognose aantal resterende levensjaren oudere patiënt met dikkedarmkanker
Meer dan 800.000 mensen leven met de gevolgen van kanker
Zes presentaties op basis van NKR-data op 13th Dutch Hematology Congress
VIOZ-fonds biedt subsidie voor verbeteren integrale, oncologische zorg
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Nomogram voor overleving na resectie alvleesklierkanker met chemotherapie
 
 
Patiënten die na resectie van alvleesklierkanker (TNM-stadium I-II) behandeld zijn met chemotherapie, kunnen uiteenlopende kenmerken hebben die onafhankelijk van elkaar samenhangen met hun overleving. Dat blijkt uit een grote Europese population-based studie, waaraan ook de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en IKNL-onderzoekers hebben bijgedragen. De onderzoekers ontwikkelden een gevalideerd nomogram voor het schatten van de gepersonaliseerde overleving van deze patiënten. Een model dat kan bijdragen aan gezamenlijke, klinische besluitvorming tussen patiënten en artsen.   Lees verder
 
 
 
Nieuwe therapieën leiden tot significante verbetering overleving MUP-patiënten
 
 
Het aandeel patiënten gediagnosticeerd met stadium IV melanomen van onbekende primaire cellen (MUP) is tussen 2003 en 2016 gestegen tot meer dan de helft van de totale MUP-incidentie. De algehele overleving van deze patiënten lijkt echter significant te zijn verbeterd (van vier naar elf maanden) sinds de introductie van nieuwe therapiemogelijkheden, zo blijkt uit onderzoek van Daniëlle Verver (Erasmus MC) en collega’s. Deze bevindingen zijn zeer relevant voor de klinische praktijk. De verwachting is dat de algehele overleving van patiënten met deze ziekte verder zal aanhouden, zelfs bij patiënten met traditioneel slechtere behandeluitkomsten.   Lees verder
 
 
 
Vertraging in de behandeling van borstkanker na overdracht ander ziekenhuis
 
 
Bijna 5% van alle vrouwen met borstkanker in Nederland worden na diagnose overgedragen aan een ander ziekenhuis voor primaire chirurgie. Bij neoadjuvante chemotherapie ligt dit aandeel op 25%. Onderzoek van Erik Heeg en collega’s met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) toont aan dat deze overdrachten leiden tot vertraging. De grootste vertragingen (gemiddeld negen dagen) komen voor na overdrachten voor een borstamputatie met directe borstreconstructie. Hoewel er nog geen sluitend bewijs is gevonden, vermoeden de onderzoekers dat het ontbreken van deskundigheid en integratie van plastisch chirurgen in mammateams de meest waarschijnlijke verklaring is voor deze vertraging.   Lees verder
 
 
 
INFLUENCE: valide voor schatten kans op locoregionaal recidief borstkanker
 
 
Het INFLUENCE-nomogram, een Nederlands instrument dat wordt gebruikt om het risico op locoregionale recidieven van borstkanker in te schatten, is ook bruikbaar bij patiënten in Duitsland. Dat blijkt uit een validatiestudie uitgevoerd door onderzoekers in Nederland en Duitsland. Hoewel de toewijzing van therapieën tot op zekere hoogte verschillen, worden in Duitsland dezelfde chirurgische technieken, geneesmiddelen voor hormonale en chemotherapie en radiotherapieschema’s gebruikt. Met dit model kunnen artsen bepalen welke patiënten een hoger risico lopen op het ontwikkelen van recidieven en een intensieve follow-up nodig hebben.   Lees verder
 
 
 
Prognose aantal resterende levensjaren oudere patiënt met dikkedarmkanker
 
 
Het bepalen van het aantal potentieel verloren levensjaren ten gevolge van een ziekte (years of life lost; YLL) is een nieuwe methode om de prognose van patiënten te schatten en biedt aanknopingspunten voor gedeelde besluitvorming tussen arts en patiënt. Een patiënt van 80 jaar en ouder met dikkedarmkanker sterft bijvoorbeeld gemiddeld 2,2 jaar eerder in vergelijking tot leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Voordat met dit model betrouwbare, individuele prognoses aan patiënten gegeven kunnen worden, is aanvullend onderzoek nodig. Met name naar de impact van comorbiditeiten en kwetsbaarheid (frailty), concludeert een internationale groep onderzoekers in de World Journal of Surgery.   Lees verder
 
 
 
Meer dan 800.000 mensen leven met de gevolgen van kanker
 
 
Bijna 800.000 mensen leven met of na kanker en een aanzienlijk deel van hen ervaart klachten door de kanker en behandelingen, zoals chronische vermoeidheid en angst voor terugkeer van de kanker. De gevolgen voor het dagelijkse leven, sociale relaties en werk zijn groot. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) hebben voor het eerst deze klachten en de omvang ervan omschreven in het rapport ‘Kankerzorg in beeld: over leven met en na kanker’. Het schetst de grote gevolgen van kanker, op de mensen die ermee leven, hun partner, hun naasten, collega’s, werkgevers en op de hele maatschappij.   Lees verder
 
 
 
Zes presentaties op basis van NKR-data op 13th Dutch Hematology Congress
 
 
Op het 13th Dutch Hematology Congress afgelopen januari waren zes presentaties op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Tijdens dit jaarlijks congres worden fundamentele en klinische vorderingen op het gebied van benigne en maligne hematologie gepresenteerd die het afgelopen jaar in Nederland zijn bereikt. Met de NKR-data is inzicht gegeven in de incidentie, behandeling en uitkomsten voor verschillende hematologische kankersoorten.   Lees verder
 
 
 
VIOZ-fonds biedt subsidie voor verbeteren integrale, oncologische zorg
 
 
Het VIOZ-fonds van Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg biedt subsidiemogelijkheden voor de (co)financiering van kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van de integrale, oncologische zorg in Nederland. St. VIOZ stemt af met IKNL en heeft voor de komende beleidsperiode gekozen voor het thema ‘Cancer Survivorship’ en projecten gericht op het verbeteren van integrale zorg in samenwerking met patiëntenorganisaties.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 4 juni 2019
Regionaal middagsymposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland
Isala te Zwolle
 
 
Dinsdag 4 juni 2019
Regionaal avondsymposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland
Isala te Zwolle
 
 
Woensdag 12 juni 2019
Tien jaar registratie myelodysplasie (MDS) in 150 Europese centra
Auditorium Radboud University, Nijmegen
 
 
Donderdag 13 juni 2019
Werkconferentie Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag
Trinity International Church, Leidschendam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook