logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
April 2018
 
 
Proefschrift: overleving patiënten met slokdarm- en maagkanker toegenomen
Proefschrift over factoren die overleving darmkanker in Nederland beïnvloeden
Variatie in opnameduur in Nederlandse ziekenhuizen na longkankerchirurgie
Minder vaak gevorderde borstkanker door deelname bevolkingsonderzoek
Gevorderde eierstokkanker: internist kiest vaker NACT-IDS; gynaecoloog PDS
Voedingsinfo kan gedragsverandering bevorderen, los van informatiebehoefte
Persoonlijk zorgplan heeft indirect negatieve impact op kwaliteit van leven
Onderzoek chemotherapie bij synchroon gemetastaseerde dunnedarmkanker
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Tumorsoorten
 
Proefschrift: overleving patiënten met slokdarm- en maagkanker toegenomen
 
 
De overleving van patiënten met slokdarmkanker is de afgelopen 26 jaar aanzienlijk toegenomen. Waarschijnlijk is dit het gevolg van chemoradiotherapie voorafgaand aan de operatie, in combinatie met het concentreren van slokdarmkankeroperaties in gespecialiseerde ziekenhuizen. In recentere jaren is de overleving van patiënten met maagkanker eveneens verbeterd, zo blijkt uit het proefschrift dat Margreet van Putten (IKNL) 25 mei 2018 verdedigt aan de Erasmus Universiteit. De variatie tussen ziekenhuizen wat betreft behandeling en impact daarvan op de overleving blijft volgens de promovenda een aandachtspunt. Dit geeft aan dat de besluitvorming rondom de behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker nog verder kan worden geoptimaliseerd.   Lees verder
 
 
Proefschrift over factoren die overleving darmkanker in Nederland beïnvloeden
 
 
Dankzij nieuwe diagnostiek en behandelingen zijn de overlevingskansen van patiënten met dikkedarmkanker de afgelopen 25 jaar in Nederland verbeterd. Ook de verschillen in 5-jaarsoverleving tussen jongere en oudere patiënten, nadat zij het eerste jaar sinds de operatie hebben overleefd, zijn verdwenen. Dat concludeert IKNL-onderzoeker Amanda Bos in haar proefschrift ‘Real-world Aspects of Colorectal Cancer Survival in the Netherlands’. Daaruit blijkt verder dat meerdere darmtumoren bij diagnose en variatie in diverse demografische factoren (ziekenhuisvolume en tijdsinterval tot chemotherapie) van invloed kunnen zijn op de uitkomsten van behandeling op zowel korte als lange termijn.   Lees verder
 
 
Variatie in opnameduur in Nederlandse ziekenhuizen na longkankerchirurgie
 
 
Er bestaat in Nederland variatie tussen ziekenhuizen wat betreft opnameduur van patiënten na een longkankeroperatie. Gemiddeld gaat het hierbij om een opname die 1,5 dag korter tot bijna 2,5 dag langer kan zijn. Een korter verblijf hing niet samen met een hogere 30- of 90-dagen mortaliteit. Volgens chirurg Erik von Meyenfeldt (Albert Schweitzer Ziekenhuis) en collega’s is de variatie in opnameduur grotendeels toe te schrijven aan verschillen in peri-operatieve zorg. Deze zorgprotocollen kunnen geoptimaliseerd worden door evaluatie en overname van best practices. De onderzoekers benadrukken dat een korte opname geen doel op zichzelf mag zijn, maar het resultaat is van verbeterde peri-operatieve zorg.   Lees verder
 
 
Minder vaak gevorderde borstkanker door deelname bevolkingsonderzoek
 
 
Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker hebben significant minder vaak een gevorderde borsttumor bij diagnose in vergelijking met vrouwen die niet of onregelmatig deelnemen aan deze screening. Dat blijkt uit onderzoek van Linda de Munck (IKNL) en collega’s. Deze bevinding ondersteunt de verwachting dat deelname aan het bevolkingsonderzoek bijdraagt aan eerdere ontdekking, waardoor uitgroei naar een gevorderd stadium kan worden voorkomen en kansen op een succesvolle behandeling aanzienlijk toenemen. Hoewel er eerder studies zijn verschenen met kanttekeningen over het nut van borstkankerscreening, toont deze studie aan dat dit een waardevol instrument kan zijn om de ziektelast bij deze vrouwen te verminderen.   Lees verder
 
 
Gevorderde eierstokkanker: internist kiest vaker NACT-IDS; gynaecoloog PDS
 
 
Medisch-oncologen in Nederland (met name in niet-academische centra) beschouwen neoadjuvante chemotherapie gevolgd door interval-debulking-chirurgie (NACT-IDS) als eerste keus voor eerstelijnsbehandeling van patiënten met primaire, gevorderde eierstokkanker. Dit in tegenstelling tot de meeste gynaecologen die de voorkeur geven aan primaire debulking-chirurgie  (PDS). Dat blijkt een studie van Maite Timmermans (IKNL) en collega’s. De beslissing om patiënten te plannen voor PDS of NACT-IDS is voornamelijk gebaseerd op pre-operatieve beeldvorming. De deelnemende specialisten vinden het optimaliseren van het selectieproces van patiënten die baat kunnen hebben bij behandeling met PDS van het allergrootste belang.   Lees verder
 
 
Voedingsinfo kan gedragsverandering bevorderen, los van informatiebehoefte
Mensen die kanker hebben of hebben gehad die voedingsinformatie krijgen, veranderen hun voedingsgedrag vaker, ongeacht of ze vooraf behoefte hadden aan informatie over voeding. Dit blijkt uit onderzoek van Merel van Veen (IKNL, Wageningen University) en collega’s. Deze bevinding kan een aanwijzing zijn dat zorgverleners altijd voedingsinformatie zouden moeten verstrekken; dus niet alleen aan mensen die aangeven behoefte te hebben aan deze informatie. De onderzoekers adviseren daarom om al tijdens de behandeling te starten met het verstrekken van informatie over voeding en hiermee niet te wachten totdat mensen die kanker hebben (gehad) of hun naasten daar vragen over gaan stellen.    Lees verder
 
 
Persoonlijk zorgplan heeft indirect negatieve impact op kwaliteit van leven
 
 
Persoonlijke zorgplannen bleken al eerder geen gunstig effect te hebben op de tevredenheid van patiënten met endometriumkanker of ovariumcarcinoom over de informatievoorziening en zorg. Nu blijkt dat persoonlijke zorgplannen zelfs een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en het ervaren van angstgevoelens bij sommige patiënten via meer bedreigende ziektepercepties. Dat concluderen Belle de Rooij (IKNL) en collega’s op basis van een gerandomiseerde studie, waaraan patiënten uit twaalf ziekenhuizen in Zuid-Nederland deelnamen. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat zorgprofessionals zich bewust zijn van de potentieel negatieve gevolgen van het verstrekken van een persoonlijk zorgplan.   Lees verder
 
 
Onderzoek chemotherapie bij synchroon gemetastaseerde dunnedarmkanker
IKNL is in samenwerking met het Catharina Ziekenhuis een population-based onderzoek gestart naar de chemotherapeutische behandeling van patiënten met synchroon gemetastaseerd adenocarcinoom van de dunnedarm. Doel is inzicht te krijgen in de verschillende systemische en doelgerichte therapieën die tussen 2007-2016 in Nederland zijn gebruikt bij de behandeling van deze patiënten. De studie wordt uitgevoerd door Laura Legué (Catharina ziekenhuis, IKNL) onder leiding van dr. Geert-Jan Creemers, dr. Felice van Erning en prof. dr. Valery Lemmens. Het onderzoek is mede mogelijk dankzij een subsidie van het Catharina Onderzoekfonds.    Lees verder
 
 
Agenda
 
Woensdag 16 mei 2018
Proefschrift Amanda Bos over factoren die overleving darmkanker beïnvloeden
Erasmus Universiteit, Rotterdam
 
 
Vrijdag 25 mei 2018
Promotie Margreet van Putten: overleving patiënten met slokdarm- en maagkanker
Erasmus Universiteit, Rotterdam
 
 
Donderdag 11 oktober 2018
Amsterdam Symposium Hematologie 2018
Rosarium, Amsterdam
 
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook