logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Augustus 2018
 
 
Tijdige chemotherapie na debulkingoperatie voor gevorderd ovariumcarcinoom
Positieve psychologische veranderingen beschermen niet tegen angst/depressie
Chemotherapie bij alvleesklierkanker toegenomen met grote variaties in Europa
Verschillen in borstkankerzorg tussen ziekenhuizen
Incidentie onbekende primaire tumoren gedaald; overleving blijft slecht
Kankerregistraties in EU leveren belangrijke bijdrage aan strijd tegen kanker
Meerderheid prostaatkankerpatiënten tevreden over online besluitvormingshulp
Ignace de Hingh op leerstoel ’Integrale benadering gastro-intestinale maligniteit’
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Tijdige chemotherapie na debulkingoperatie voor gevorderd ovariumcarcinoom
 
Uit onderzoek met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat een langer tijdsinterval tussen chirurgie en chemotherapie geassocieerd is met een slechtere overleving voor patiënten met gevorderde eierstokkanker (ovariumcarcinoom). Dit geldt zowel voor patiënten die met neoadjuvante chemotherapie behandeld zijn, als voor patiënten die initieel geopereerd zijn zonder chemotherapie voorafgaand aan de operatie. Het is het eerste onderzoek naar de wachtperiode tussen debulking en chemotherapie met Nederlandse data van ovariumcarcinoom patiënten.    Lees verder
 
 
Positieve psychologische veranderingen beschermen niet tegen angst/depressie
Veel patiënten met eierstokkanker ervaren angstige en depressieve klachten. Positieve psychologische veranderingen (zoals levensperspectief, persoonlijke groei en sociale relaties) lijken daarbij niet samen te hangen met het ervaren van minder angst of depressieve klachten bij patiënten met eierstokkanker en hun partners. Dat blijkt uit onderzoek van Christopher Camara (Tilburg University) en collega’s. Patiënten met eierstokkanker hebben wel meer last van angst dan hun partners, terwijl er geen verschillen zijn gevonden in depressieve klachten bij deze paren.   Lees verder
 
 
Chemotherapie bij alvleesklierkanker toegenomen met grote variaties in Europa
 
De inzet van chemotherapie bij patiënten met alvleesklierkanker is tussen 2003 en 2014 toegenomen in Europa en de VS, vooral bij chirurgische behandeling. Doch, het aandeel patiënten dat chemotherapie kreeg was meestal laag en bovendien heterogeen bij zowel chirurgisch als niet-chirurgisch behandelde patiënten in Europa. Dat concluderen Lei Huang (Deutsches Krebsforschungszentrum, Universität Heidelberg) en collega’s in de International Journal of Cancer. Volgens de onderzoekers onderstrepen deze bevindingen de behoefte aan standaardisatie van de behandeling van alvleesklierkanker. Het voordeel van radiotherapie blijft controversieel en vraagt om aanvullend onderzoek.   Lees verder
 
 
Verschillen in borstkankerzorg tussen ziekenhuizen
 
De diagnostiek en behandeling van borstkanker is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Dit heeft geleid tot gestegen overleving en kwaliteit van leven. De toepassing van nieuwe mogelijkheden in de diagnostiek en behandeling van borstkanker verschilt echter tussen ziekenhuizen, blijkt uit het proefschrift van Kay Schreuder (IKNL). Voorbeelden hiervan zijn verschillen in de toepassing van borstreconstructie direct na amputatie en de inzet van boost-radiotherapie. Ook worden genexpressieprofiel-testen, die de noodzaak van chemotherapie kunnen bepalen, niet bij alle patiënten ingezet die daarvoor in aanmerking komen.   Lees verder
 
 
Incidentie onbekende primaire tumoren gedaald; overleving blijft slecht
De incidentie van onbekende primaire tumoren is tussen 2000 en 2012 gedaald in Nederland. Dat blijkt uit een studie van Caroline Loef (IKNL) en collega’s met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De gesignaleerde daling is zeer waarschijnlijk het gevolg van betere diagnostische technieken, waaronder introductie van tumormarkers, genexpressietechnieken, MRI en PET-CT. De overleving van deze patiënten bleef gedurende de onderzoeksperiode erg slecht; variërend van één maand voor onbehandelde tot circa zes maanden voor behandelde patiënten. De slechte overleving hangt mogelijk vooral samen met de leeftijd, fitheid van de patiënt bij diagnose en agressiviteit van de maligniteit.   Lees verder
 
 
Kankerregistraties in EU leveren belangrijke bijdrage aan strijd tegen kanker
 
Februari 2018 heeft het Joint Research Centre (JRC) in opdracht en met steun van de Europese Commissie het European Cancer Information System (ECIS) gelanceerd, het resultaat van een jarenlange inspanning om gegevens van alle kankerregistraties in Europa te integreren. In ECIS zijn gegevens van circa 150 Europese kankerregistraties samengebracht afkomstig uit 25 EU-lidstaten en 7 niet-EU-landen. In deze databank zijn de gegevens van 34,5 miljoen casussen anoniem opgeslagen, exclusief gevallen van huidkanker, maar inclusief melanomen. Het online magazine Cancerworld heeft er een uitgebreid artikel over gepubliceerd.   Lees verder
 
 
Meerderheid prostaatkankerpatiënten tevreden over online besluitvormingshulp
Een meerderheid van de mannen met prostaatkanker die gebruik maken van een online besluitvormingshulp, komen tot een vergelijkbaar besluit in samenspraak met hun behandelend arts als patiënten die een standaard adviesprocedure kregen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit onderzoek van Maarten Cuypers (Tilburg University) en collega’s. Dat geldt niet voor alle patiënten: mannen die zich minder comfortabel voelen met online advisering of angst- of depressiesymptomen ervaren, hebben meer begeleiding nodig om tot gedeelde besluitvorming te komen.   Lees verder
 
 
Ignace de Hingh op leerstoel ’Integrale benadering gastro-intestinale maligniteit’
 
Oncologisch chirurg dr. Ignace H. De Hingh wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. De Hingh is chirurg bij het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en medisch adviseur bij IKNL. Hij wordt benoemd op de IKNL/MUCM+ leerstoel ’Integrale benadering van patiënten met een gastro-intestinale maligniteit’. Het doel van zijn onderzoek naar uitkomsten van behandelingen is het continu verbeteren van de patiëntenzorg. De Hingh: "Afstemmen van zorg voor kankerpatiënten leidt tot betere overlevingskansen.”   Lees verder
 
 
Agenda
 
Najaar 2018 - Start vrijdag 7 september
Basiscursus Oncologisch Spectrum 2018
Planetarium Amsterdam
 
 
Donderdag 20 september 2018
9e Rotterdamse Borstkanker Symposium
LantarenVenster, Rotterdam
 
 
Vrijdag 28 september 2018
Promotie & symposium: Van innovatie naar patiëntenzorg! Geen brug te ver.
Universiteit Twente, Enschede
 
 
Vrijdag 28 september 2018
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
Beatrixgebouw, Utrecht
 
 
Donderdag 11 oktober 2018
Nascholingssymposium werkgroep hematologie-oncologie
Rosarium, Amsterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook