logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
December 2018
 
 
Belle de Rooij: Zorgplan afstemmen op individuele behoeften patiënt
Kanker in Europa 3,9 miljoen incidenties en 1,9 miljoen sterfgevallen in 2018
Kans op terugkeer van de ziekte binnen tien jaar na borstkanker per subtype
Studie naar risico regionale metastasen na borstoperatie & adjuvante therapie
Behandeling en overleving van patiënten met primair effusie-lymfoom (PEL)
Direct behandelen versus actief volgbeleid bij zeer-laag-risico prostaatkanker
Herindeling T3N0 niet-kleincellig longkanker TNM-7 versus TNM-8
Circa één op vijf overlevenden heeft financiële problemen na kanker
Waardevolle informatie in online posts van familieleden van kankerpatiënten
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Belle de Rooij: Zorgplan afstemmen op individuele behoeften patiënt
 
 
Het standaard aanbieden van een (na)zorgplan aan álle patiënten met eierstok- of baarmoederkanker lijkt niet zinvol. Patiënten die actief op zoek zijn naar informatie over hun ziekte kunnen daar baat bij hebben. Echter, bij patiënten die medische informatie liever vermijden kan een (na)zorgplan zelfs leiden tot schadelijke effecten. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Survivorship care planning. For women with a gynecological cancer: does information heal or hurt?’ van Belle de Rooij (IKNL, Tilburg University). Volgens de promovenda dienen (na)zorgplannen veel beter afgestemd te worden op de informatiebehoeften van individuele patiënten. De verdediging vindt 20 december plaats aan Tilburg University.   Lees verder
 
 
 
 
Kanker in Europa 3,9 miljoen incidenties en 1,9 miljoen sterfgevallen in 2018
 
Geschatte incidentie van maag- en slokdarmkanker in Europa in 2018. Bron: ECIS

Dit jaar (2018) zijn er in Europa naar schatting 3,9 miljoen nieuwe gevallen van kanker (inclusief melanomen, maar exclusief andere soorten huidkanker) en overlijden er 1,9 miljoen mensen aan de gevolgen van kanker. Dat blijkt uit cijfers van het European Cancer Information System (ECIS), een informatiesysteem van de Europese Unie waaraan alle kankerregistraties in Europa meewerken. De meest voorkomende vormen zijn borstkanker (523.000), darmkanker (500.000), longkanker (470.000) en prostaatkanker (450.000). Bij elkaar opgeteld vertegenwoordigen deze vier kankersoorten de helft van de totale kankerincidentie in Europa. Longkanker is met 388.000 sterfgevallen in 2018 veruit de belangrijkste doodsoorzaak door kanker. Lees verder  
 
 
Kans op terugkeer van de ziekte binnen tien jaar na borstkanker per subtype
 
 
De kans op een lokaal of regionaal recidief is in het algemeen klein bij patiënten met borstkanker in Nederland. Toch blijken specifieke subtypen borstkanker belangrijke voorspellers te zijn voor de recidiefvrije 10-jaarsoverleving. Marissa van Maaren (IKNL) en collega’s tonen met NKR-gegevens aan dat patiënten met subtype ‘luminal A’ de laagste recidiefpercentages vertonen, maar dat dit subtype samen met ‘luminal B’ ook later in de follow-up nog terugkeert. Bij subtype ‘HER2-positief’ of ‘triple-negatief’ is de neiging tot recidivering het grootst in het tweede jaar na diagnose, waarna dit sterk afneemt. Deze informatie is belangrijk voor het bespreken van de meest optimale behandeling en inrichting van de follow-up.   Lees verder
 
 
 
Studie naar risico regionale metastasen na borstoperatie & adjuvante therapie
 
 
Hoewel op basis van bekende vals-negatieve percentages van de schildwachtklierprocedure (5% tot 7%)  een vergelijkbaar percentage patiënten het risico loopt op een regionaal recidief in de oksel blijkt die laatste kans na 5 jaar 50% lager te liggen. Dat blijkt uit een studie van Marleen Roos (Diakonessenhuis Utrecht) en collega’s met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Om de invloed van aanvullende behandelingen op de regionale recidiefkans uit te schakelen werd het onderzoek uitgevoerd in een groep patiënten, bij wie radiotherapie en systemische therapie geen rol konden spelen.   Lees verder
 
 
 
Behandeling en overleving van patiënten met primair effusie-lymfoom (PEL)
 
Patiënten met primair effusie-lymfoom (PEL), een uiterst zeldzaam en agressief subtype van non-Hodgkinlymfoom, hebben ondanks de introductie van moderne chemotherapie en hoogactieve antiretrovirale therapie (HAART) nog steeds een slechte prognose. Echter, sommige patiënten die een remissie kunnen bereiken en behouden na chemotherapie in combinatie met HAART, hebben een langere overleving. Dat blijkt uit onderzoek van Avinash Dinmohamed, Otto Visser (IKNL) en collega’s met behulp van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). PEL is een ziekte die vooral, maar niet uitsluitend, voorkomt bij HIV-geïnfecteerde mannen.   Lees verder
 
 
 
Direct behandelen versus actief volgbeleid bij zeer-laag-risico prostaatkanker
 
 
De meeste mannen in Nederland met een zeer-laag-risico prostaatkanker worden, in lijn met actuele richtlijnen, behandeld volgens het principe van ‘active surveillance’. Er is echter wel beperkte variatie in behandelkeuzes tussen ziekenhuizen, zo blijkt uit onderzoek van Hanneke Jansen (IKNL) en collega’s met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie. Een deel van de waargenomen variatie kan verklaard worden op basis van patiënt- en tumoreigenschappen, maar ook ziekenhuisgerelateerde factoren spelen een rol. Dit duidt er op dat er nog verbetering mogelijk is in de klinische praktijk.   Lees verder
 
 
 
Herindeling T3N0 niet-kleincellig longkanker TNM-7 versus TNM-8
 
 
De uitkomsten van behandeling van subgroepen patiënten met niet-kleincellig longkanker (chirurgisch stadium pT3N0) verschilt aanzienlijk. Bij de overgang van de TNM-7 classificatie naar TNM-8 is de indeling aangepast, maar de nieuwe indeling sluit niet goed aan bij de resultaten in Nederland. Uit onderzoek van Hans Blaauwgeers (OLVG, Amsterdam) en collega’s blijkt dat patiënten met een tumordiameter van meer dan 7 cm in combinatie met pariëtale pleurale invasie (zogeheten ‘gemengde groep’) een aanzienlijk slechtere 3- en 5-jaarsoverleving hebben vergeleken met patiënten met uitsluitend een tumordiameter van meer dan 7 cm, of met pleurale invasie of met ‘afzonderlijke tumoren in dezelfde lob’.   Lees verder
 
 
 
Circa één op vijf overlevenden heeft financiële problemen na kanker
 
Circa één op vijf overlevenden van kanker heeft of krijgt na de behandeling te maken met verlies van betaald werk en/of financiële problemen die verder reiken dan extra gemaakte zorgkosten. Aangezien dergelijke problemen niet alleen impact hebben op de kwaliteit van leven, maar ook de naleving van aanwijzingen van artsen kunnen beïnvloeden, is het belangrijk dat zorgverleners zich bewust zijn van deze problemen bij bepaalde risicogroepen. Volgens Alison Pearce en collega’s kunnen effectieve interventies als onderdeel van de standaard (na)zorg, zoals hulp bij het (her)vinden van betaald werk, bijdragen aan het verminderen van deze problemen.   Lees verder
 
 
 
Waardevolle informatie in online posts van familieleden van kankerpatiënten
 
 
Familieleden spelen vaak een cruciale rol in de zorg, terwijl hun eigen behoeften over het algemeen weinig aandacht krijgen. In deze studie is nagegaan over welke onderwerpen familieleden online informatie delen met anderen. Hiervoor werden berichten (posts) van 185 naasten op de website kanker.nl geanalyseerd in drie hoofdcategorieën: 'ziekte', 'welzijn’ (patiënt-gerelateerd en zelf-gerelateerd) en ‘andere onderwerpen'. Daarnaast werd de inhoud van vijf websites (uit vijf landen) geanalyseerd op aanwezigheid van specifieke content  voor familieleden.   Lees verder
 
 
 
 
IKNL Vandaag: de gezondheidszorg van morgen; van big naar smart data

De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan razendsnel, waarbij data een steeds belangrijkere rol spelen. We staan wat dat betreft aan het begin van een nieuw tijdperk in de zorg. De vraag daarbij is niet of we genoeg data hebben, maar hoe we deze data zo slim mogelijk inzetten. Van big data naar smart data dus. Meer over de vele toepassingen van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), columns en interviews leest u in de krant IKNL Vandaag (PDF).

 
 
Terugblik NKR-symposium: The future of cancer management

Op maandag 26 november 2018 kwamen ruim 440 mensen naar de jaarbeurs in Utrecht voor het jaarlijkse NKR-symposium. Deze editie bestond uit een middagprogramma met als thema ‘De Nederlandse Kankerregistratie vandaag en morgen’ en een avondprogramma getiteld: The future of cancer management: from big data to small data. Hoe kan de NKR blijven bijdragen aan de verbetering van de oncologische zorg in Nederland? Lees verder

 
 
 
Agenda
 
23 tot en met 25 januari 2019
13th Dutch Hematology Congress
Papendal, Arnhem
 
 
Vrijdag 18 januari 2019
21ste Nationale Longkanker Symposium
Koepelkerkzaal, Renaissance Hotel Amsterdam
 
 
Donderdag 14 februari 2018
14e Jaarsymposium Oncologie
Muntgebouw, Utrecht
 
 
Zaterdag 16 maart 2019
7e ACP-I congres
De Doelen, Rotterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook