logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Februari 2019
 
 
Vrouwen met diabetes type 2 hebben grotere kans op agressieve borstkanker
Proefschrift: plan B nodig voor kwetsbare ouderen met pancreascarcinoom
Overleving kinderen en adolescenten met AML bijna verdubbeld in Nederland
Incidentie Merkelcelcarcinoom is sinds 1993 verdrievoudigd in Nederland
Ziekte kanker leidt tot beperkte verbetering gezondheidsgedrag bij partners
Kwaliteit van leven patiënt verbeterd zes maanden na gynaecologische tumor
Predictiemodel kan bijdrage leveren aan verzekerbaarheid (ex-)patiënten
Subclassificaties FIGO IVa & IVb leveren geen extra prognostische informatie
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Vrouwen met diabetes type 2 hebben grotere kans op agressieve borstkanker
 
 
Vrouwen met diabetes type 2 lijken, in vergelijking met vrouwen zonder diabetes, een verhoogd risico te hebben op het ontwikkelen van een agressievere vorm van borstkanker. Jetty Overbeek (VUmc, PHARMO Institute) en collega’s komen tot deze conclusie op basis van een studie, waarin een koppeling is gemaakt tussen gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de PHARMO-databank over geneesmiddelengebruik. De onderzoekers vonden geen verschillen in borstkankerkenmerken tussen vrouwen met diabetes type 2 die wel of geen insuline gebruikten.   Lees verder
 
 
 
Proefschrift: plan B nodig voor kwetsbare ouderen met pancreascarcinoom
 
 
Oudere patiënten met pancreascarcinoom krijgen minder vaak een behandeling volgens de richtlijnen en wanneer ze wel een behandeling krijgen, lopen ze een verhoogd risico op slechtere uitkomsten, zo blijkt uit het proefschrift van Lydia van der Geest. Binnen oudere leeftijdsgroepen komen echter grote verschillen voor wat betreft ‘functionele leeftijd’ of ‘risicoprofiel’. Ze pleit daarom voor opname van een ‘plan B’ in richtlijnen ofwel de best mogelijke behandeling voor minder fitte, oudere patiënten die nu geen behandeling krijgen en voor patiënten die een sterk verhoogd risico hebben op ongewenste uitkomsten.   Lees verder
 
 
 
Overleving kinderen en adolescenten met AML bijna verdubbeld in Nederland
 
 
De afgelopen decennia is de overleving van kinderen en adolescenten met acute myeloïde leukemie (AML) aanzienlijk verbeterd in Nederland. De 5-jaarsoverleving steeg van 40% in het begin jaren ’90 naar 74% in de periode 2010-2015. Dit blijkt uit een onderzoek dat uitgevoerd is door onderzoekers van het Integraal Kankercentrum (IKNL) en Prinses Máxima Centrum en gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Leukemia.   Lees verder
 
 
 
 
Incidentie Merkelcelcarcinoom is sinds 1993 verdrievoudigd in Nederland
 
De incidentie van Merkelcelcarcinoom bij mannen en vrouwen in Nederland per 100.000 inwoners. Bron: Cijfers over kanker

De incidentie van Merkelcelcarcinoom, een zeldzame en potentieel dodelijke vorm van huidkanker, vertoont al decennia een continu oplopende lijn in Nederland. Sinds 1993 is sprake van meer dan een verdrievoudiging. De overleving van patiënten met deze ziekte bleef al die jaren laag, zo blijkt uit een publicatie van Sanne Uitentuis (Amsterdam UMC) in de Journal of the American Academy of Dermatology. De studie benadrukt de noodzaak voor het introduceren van nieuwe behandelstrategieën. Volgens de onderzoekers zou de combinatie chirurgie met adjuvante radiotherapie mogelijk beter kunnen zijn dan behandeling met uitsluitend chirurgie.   Lees verder
 
 
Ziekte kanker leidt tot beperkte verbetering gezondheidsgedrag bij partners
 
 
De diagnose kanker leidt, tegen de verwachting in, nauwelijks tot gezonder gedrag bij partners van patiënten met kanker. Sterker nog, na het overlijden van de patiënt verslechterd het gezondheidsgedrag van partners zelfs. Dat blijkt uit onderzoek van Nicole Ezendam (IKNL) en collega’s. Partners van kankerpatiënten verbeteren hun gezondheidsgedrag alleen met betrekking tot minder alcoholgebruik. Daarmee wordt de hypothese dat de diagnose ‘kanker’ zou leiden tot een ruimer bewustzijn over de eigen gezondheid en (on)gezond gedrag en dat dit inzicht vervolgens bijdraagt aan een gezondere leefstijl, slechts gedeeltelijk ondersteund. De uitkomsten van deze studie suggereren dat er mogelijk ruimte is voor (betere) ondersteuning van partners en nabestaanden.   Lees verder
 
 
 
Kwaliteit van leven patiënt verbeterd zes maanden na gynaecologische tumor
 
 
Patiënten met endometrium- en ovariumcarcinoom rapporteren een verbeterde gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven binnen zes maanden na initiële behandeling. Dat schrijven Nathalie Zandbergen en collega’s in een publicatie in Acta Oncologica. Sommige subgroepen hebben mogelijk extra ondersteuning nodig, omdat zij in de loop van de tijd minder kans hebben op verbetering van hun kwaliteit van leven. Het gaat hierbij om patiënten met meerdere comorbiditeiten, met een gevorderd tumorstadium en patiënten die behandeld zijn met chemotherapie.   Lees verder
 
 
 
Predictiemodel kan bijdrage leveren aan verzekerbaarheid (ex-)patiënten
 
Overlevenden van borstkanker ondervinden na de behandeling vaak problemen met het afsluiten van een levensverzekering. Hogere premies en afwijzingen zijn gebruikelijk. Onderzoekers van IKNL hebben in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) een predictiemodel ontwikkeld dat het extra sterfterisico inschat van (ex-)patiënten met borstkanker, rekening houdend met het aantal jaren dat zij hebben overleefd. Het model wordt een jaar ingezet, waarna de resultaten meegenomen worden in discussies tussen NFK en het Verbond van Verzekeraars. De verwachting is dat het model bijdraagt aan betere verzekerbaarheid van (ex-)patiënten.   Lees verder
 
 
 
 
Dagboek-app geeft inzicht in bijwerkingen en ervaringen patiënten

Monitoring van patiëntgerapporteerde bijwerkingen is een actueel onderwerp. In een pilotstudie van IKNL geven patiënten aan dat zij het waarderen dat er aandacht wordt geschonken aan hun bijwerkingen via een dagboekapplicatie. De online terugkoppeling, waarbij in één oogopslag duidelijk is waar patiënten last van hebben, draagt bij aan de communicatie met zorgverleners. Ook vinden patiënten het dagboek prettig in het gebruik. Mies van Eenbergen (IKNL) en collega’s concluderen in Supportive Care in Cancer dat het gebruikersgerichte ontwerp van de applicatie voldoende inzicht geeft in de persoonlijke ervaringen van gebruikers en inzetbaarheid van dit instrument. 
Lees verder
 
 
VIOZ-fonds: subsidie voor verbeteren integrale, oncologische zorg


Het VIOZ-fonds van Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg biedt subsidiemogelijkheden voor de (co)financiering van kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van de integrale, oncologische zorg in Nederland. St. VIOZ stemt af met IKNL en heeft voor de komende beleidsperiode gekozen voor het thema ‘Cancer Survivorship’ en projecten gericht op het verbeteren van integrale zorg in samenwerking met patiëntenorganisaties. Bij ‘Cancer Survivorship’ gaat het om projecten die een bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen met en na kanker, waaronder late, psychosociale en/of fysieke effecten. Lees verder

 
 
 
Subclassificaties FIGO IVa & IVb leveren geen extra prognostische informatie
 
 
De in 2014 geïntroduceerde subclassificaties IVa en IVb van de Federatie van Gynaecologie en Obstetrie (FIGO) blijken geen aanvullende prognostische informatie op te leveren voor patiënten die worden gediagnosticeerd met ovariumcarcinoom. Dat concluderen Maite Timmermans (IKNL) en collega’s aan de hand van een studie met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Patiënten met FIGO stadium IV ovariumcarcinoom op basis van extra-abdominale lymfekliermetastasen als enige lokalisatie van metastasering, hebben een betere prognose dan alle andere FIGO stadium IV-patiënten. Volgens de onderzoekers rechtvaardigen deze resultaten een kritische beoordeling van de huidige FIGO IV-subclassificatie.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 5 maart 2019
Symposium adjuvante behandeling melanoom
UMCG, Groningen
 
 
13-16 maart 2019
7e International Advance Care Planning (ACP-i) congres
De Doelen, Rotterdam
 
 
Vrijdag 15 maart 2019
12e Nascholing Hematologie verpleegkundigen en andere disciplines
Onderwijscentrum Erasmus MC, Rotterdam
 
 
Vrijdag 15 maart 2019
NVPO Congres - 2019
Hogeschool Domstad, Utrecht
 
 
Donderdag 4 april 2019
De Patiënt centraal in oncologiezorg: organisatie doet er toe
Tilburg University
 
 
4 en 5 april 2019
Head and Neck Cancer Symposium
AvL - NKI, Amsterdam
 
 
Vrijdag 12 april
4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium
Antropia, Driebergen-Rijsenburg
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook