logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Januari 2018
 
 
Optimale adjuvante therapie ER+/HER2+ borstkanker naar leeftijd bij diagnose
Betere risicoclassificatie mogelijk van pT1-melanoom met 8e AJCC-editie
Toename overleving met rituximab bij oude patiënten (80-84 jaar) met DLBCL
Hogere leeftijd bij dikkedarmkanker geen reden voor onthouden van stoma
Patiënt met synchrone colorectale carcinomen heeft slechtere overleving
Proefschrift over verbeteren van actualisatieproces van klinische richtlijnen
Leeftijdsspecifieke behandeling van hoofd-halskanker in Nederland
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Tumorsoorten
 
Optimale adjuvante therapie ER+/HER2+ borstkanker naar leeftijd bij diagnose
 
 
Vrouwen met oestrogeen- en HER2-positieve (ER+/HER2+) borstkanker die in de perimenopausale fase (45 jaar tot en met 55 jaar) zijn behandeld met overwegend aromataseremmers, vertonen de beste recidiefvrije en algehele overleving. Dat blijkt uit een studie van Gwen Dackus (NKI/UMCU) en collega’s met gegevens uit de NKR. Hormoontherapie met aromataseremmers zou volgens de onderzoekers daarom de voorkeursbehandeling moeten zijn bij ER+/HER2+patiënten in deze leeftijdsfase. Premenopausale vrouwen ontleenden geen extra voordeel aan aromataseremmers ten opzichte van tamoxifen, terwijl bij postmenopauzale vrouwen een klein, maar niet-significant, voordeel werd gezien na aromatasetherapie.   Lees verder
 
 
Betere risicoclassificatie mogelijk van pT1-melanoom met 8e AJCC-editie
 
 
Implementatie van de 8e stadiëringseditie van het American Joint Committee on Cancer (AJCC) zal naar verwachting geen grote invloed hebben op de onderverdeling in T1a en T1b van dunne melanomen (<1.0 mm) in Nederland. Die conclusie trekken Daniëlle Verver (Erasmus MC) en collega’s in een studie met data uit de Nederlandse Kankerregistratie. Daarin gingen ze na wat het effect is van classificatie volgens de 6e, 7e en nieuwe (8e) editie voor patiënten met een dun melanoom. De onderzoekers verwachten dat het aantal patiënten met een schildwachtklierbiopsie ongeveer gelijk zal blijven en dat selectie van patiënten met een hoog risico pT1-melanoom op basis van een positieve uitslag waarschijnlijk zal verbeteren.   Lees verder
 
 
Toename overleving met rituximab bij oude patiënten (80-84 jaar) met DLBCL
 
 
Chemotherapie met rituximab heeft tussen 2008-2015 geleid tot een significante verbetering van de relatieve overleving van patiënten in de leeftijd 80-84 jaar met diffuus grootcellig B-cel-lymfoom (DLBCL). Bij patiënten van 85 jaar en ouder is deze verbetering niet waargenomen, waarschijnlijk doordat in deze leeftijdsgroep minder of géén rituximab-bevattende chemotherapie werd gegeven. Dat concluderen Avinash Dinmohamed (IKNL en Erasmus MC) en collega’s op basis van een studie met data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De onderzoekers noemen de uitkomsten ‘onbevredigend’ en pleiten voor aanvullend onderzoek naar de klinische en biologische kenmerken van deze oudere leeftijdscategorie.   Lees verder
 
 
Hogere leeftijd bij dikkedarmkanker geen reden voor onthouden van stoma
 
 
Een hogere leeftijd hoeft op zichzelf geen reden te zijn om patiënten met dikkedarmkanker een stoma te onthouden. Hoewel oudere patiënten (tot 76 jaar) met een stoma significant meer beperkingen rapporteren in hun dagelijks functioneren ten opzichte van patiënten zónder stoma, is de klinische relevantie hiervan beperkt. Dat concluderen Norbert Verweij (Diakonessenhuis) en collega’s in Colorectal Diseases. Een mogelijke verklaring dat ouderen met een stoma minder beperkingen ervaren, ligt waarschijnlijk aan hun bekendheid met toenemende lichamelijke beperkingen, waardoor zij ‘minder veeleisend’ zijn vergeleken met jongere patiënten. Omgekeerd is de impact van een stoma daardoor prominenter bij jongere patiënten.   Lees verder
 
 
Patiënt met synchrone colorectale carcinomen heeft slechtere overleving
 
 
Circa 5% van alle patiënten met dikkedarmkanker (incl. endeldarmkanker) in Nederland heeft te maken met synchrone colorectale carcinomen. Deze diagnose hangt samen met uitgebreidere chirurgie, minder (neo)adjuvante therapie en lagere overlevingskansen in vergelijking met patiënten met één dikkedarmtumor. Dat blijkt uit een landelijke studie van Amanda Bos (IKNL) en collega’s gepubliceerd in Annals of Surgical Oncology met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Volgens de onderzoekers onderstrepen deze bevindingen het belang van preoperatieve diagnostiek van synchrone colorectale carcinomen, omdat deze informatie invloed heeft op het type operatie en eventueel aanvullende behandelingen.   Lees verder
 
 
Proefschrift over verbeteren van actualisatieproces van klinische richtlijnen
 
 
Bestaande handleidingen voor het actualiseren van klinische richtlijnen zijn niet optimaal qua methodiek. Ook wordt niet adequaat gerapporteerd over de gebruikte methodiek in geactualiseerde richtlijnen. Die conclusie trekt Robin Vernooij (IKNL) in zijn proefschrift ‘Updated clinical guidelines: improving their methods and reporting’. Hierin beschrijft hij de evaluatie van 35 richtlijnhandboeken, de ontwikkeling van een instrument (CheckUp) voor verbetering van het actualisatieproces en evaluatie van rapportages van 60 geactualiseerde richtlijnen. Een checkUp zou volgens de promovendus standaard onderdeel moeten uitmaken van elk actualisatieproces. De verdediging van het proefschrift vindt plaats op 16 februari aan de Universitat Autònoma de Barcelona.   Lees verder
 
 
Leeftijdsspecifieke behandeling van hoofd-halskanker in Nederland
Patiënten met hoofd-halskanker hebben bij oplopende leeftijd een kleinere kans op het krijgen van een multimodale en tumorgerichte behandeling. Soms blijft een behandeling om voor de hand liggende redenen achterwege, zoals aanbevelingen in landelijke richtlijnen. Maar in veel gevallen blijft de keuze voor een minder intensieve behandeling onduidelijk, zo blijkt uit een publicatie van G. Halmos (UMCG) en collega’s in Clinical Otolaryngology.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Vrijdag 16 februari 2018
Promotie Robin Vernooij op proefschrift actualisatie klinische richtlijnen
Universitat Autònoma de Barcelona
 
 
Maandag 5 maart 2018
Symposium moleculaire biologie/pathologie en oligo metastasen (regio Utrecht)
Meande MC, Amersfoort
 
 
Donderdag 8 maart 2018
Lustrumsymposium Space 4 AYA
De Galgewaard, Utrecht
 
 
Dinsdag 20 maart 2018
Samen Werken aan aanvullende oncologische zorg op maat
Papendal, Arnhem
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook