logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Juni 2018
 
 
Significante variatie in behandeling en overleving ouderen met borstkanker EU-5
Besluitvorming en uitkomst van behandeling bij patiënten met slokdarmkanker
Kwaliteit van de zorg voor patiënten met een glioom: de praktijk getoetst
Schildklierkanker heeft grotere impact op jongere overlevenden dan op oudere
Variatie in nazorgbehoeften onder overlevenden van kanker vergt maatwerk
Internationale aandacht voor Nederlandse richtlijn Wervelmetastasen
Behandeling vemurafenib bij inoperabele melanoompatiënten met BRAF-mutatie
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Significante variatie in behandeling en overleving ouderen met borstkanker EU-5
 
Er bestaat significante variatie in behandelstrategieën en overleving van oudere vrouwen met borstkanker in Nederland, België, Ierland, Engeland en de regio Groot-Polen. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van Marloes Derks (LUMC) en collega’s in de British Journal of Cancer. De onderzoekers constateren onder meer grote variatie in het aanbieden van hormoontherapie bij patiënten met vroege stadia van borstkanker, maar dit heeft niet geleid tot een betere relatieve overleving. Dit wijst op mogelijke overbehandeling. Bij patiënten met gevorderd borstkanker, zagen zij een hogere overleving in landen waar minder vaak chirurgie wordt onthouden. Dit wijst volgens de onderzoekers op mogelijke onderbehandeling.   Lees verder
 
 
Besluitvorming en uitkomst van behandeling bij patiënten met slokdarmkanker
 
De behandeling van slokdarmkanker is complex. Bij een operatieve ingreep is er een risico op complicaties en overlijden kort na de operatie. Een alternatief is definitieve chemotherapie en bestraling. Marijn Koëter en collega’s van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en IKNL hebben de uitkomsten van verschillende combinaties van behandelingen onderzocht. Bij oudere fragiele patiënten met een plaveiselcelcarcinoom bleek definitieve chemoradiatie even goede resultaten te geven als een operatie met voorafgaand chemoradiatie. Deze oudere patiënten kan dus mogelijk een operatie worden bespaard.   Lees verder
 
 
Kwaliteit van de zorg voor patiënten met een glioom: de praktijk getoetst
Patiënten met een glioom (primaire hersentumor) worden in vergelijking met drie jaar geleden vaker behandeld in een gespecialiseerd centrum waar in een goed bezet multidisciplinair overleg (MDO) de best passende zorg wordt afgestemd. Dat blijkt uit een evaluatie van de kwaliteitscriteria voor de zorg voor patiënten met een glioom, opgesteld door de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) in samenwerking met Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De kwaliteitscriteria hebben bijgedragen aan concentratie van zorg, verbeterde samenwerking en professionalisering van het MDO.    Lees verder
 
 
Schildklierkanker heeft grotere impact op jongere overlevenden dan op oudere
 
Schildklierkanker lijkt een grotere impact te hebben op jongere overlevenden van schildklierkanker dan op oudere lotgenoten. Het gaat hierbij onder andere om slechter functioneren op fysiek, rol, cognitief en sociaal gebied. Ook hebben jongere overlevenden meer last van vermoeidheid en financiële problemen, zo blijkt uit een studie van Floortje Mols (Tilburg University, IKNL) en collega’s. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om overlevenden van schildklierkanker te screenen op gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en ziektespecifieke symptomen. Hiervoor zijn korte en gerichte screeningsinstrumenten nodig die ingezet kunnen worden in de polikliniek.   Lees verder
 
 
Variatie in nazorgbehoeften onder overlevenden van kanker vergt maatwerk
 
Onder Amerikaanse overlevenden van kanker komen veel onvervulde nazorgbehoeften voor. Desondanks geeft een aanzienlijke groep overlevenden aan geen of een lage behoefte te hebben aan (aanvullende) gezondheidszorg na kanker. Dat blijkt uit onderzoek van Belle de Rooij (Tilburg Universiteit, IKNL) en Amerikaanse onderzoekers van Massachusetts General Hospital en Harvard Medical School. Overlevenden met onvervulde nazorgbehoeften kunnen worden verdeeld in voornamelijk fysieke, voornamelijk psychologische of zowel fysieke als psychologische nazorgbehoeften. Deze grote variatie in nazorgbehoeften suggereert volgens de onderzoekers een noodzaak om patiënten te screenen, zodat op maat gemaakte interventies mogelijk zijn.   Lees verder
 
 
Internationale aandacht voor Nederlandse richtlijn Wervelmetastasen
Een landelijk, multidisciplinair panel, bestaande uit clinici, verpleegkundige, patiëntenvertegenwoordiger, epidemioloog en een methodoloog, heeft een artikel gepubliceerd in Cancer Treatment Reviews over de Nederlandse richtlijn metastasen en hematologische maligniteiten in de wervelkolom (richtlijn Wervelmetastasen). De richtlijn biedt een actueel en beknopt overzicht van de diverse opties en kan worden gebruikt in de dagelijkse, klinische praktijk. Ook staan er aanbevelingen in voor implementatie en suggesties voor proactieve zorg. Doordat patiënten een belangrijke bijdrage leverden aan deze richtlijn, konden diverse tekortkomingen in de patiëntenzorg worden geïdentificeerd en aangepakt.   Lees verder
 
 
Behandeling vemurafenib bij inoperabele melanoompatiënten met BRAF-mutatie
 
De uitkomsten van behandeling met vemurafenib bij patiënten met een BRAF-mutatie en gemetastaseerd melanoom én een gunstig risicoprofiel, zijn vergelijkbaar met de resultaten gebaseerd op klinische trials. Dat concluderen Maartje Schouwenburg (LUMC) en collega’s. De onderzoekers benadrukken echter dat de resultaten van klinische trials niet generaliseerbaar zijn naar heterogene patiëntenpopulaties, omdat een meerderheid van deze patiënten in de dagelijkse praktijk een minder gunstig risicoprofiel heeft. Het combineren van prognostische factoren tot een risicoscore zou daarom een waardevolle bijdrage kunnen zijn om patiënten te stratificeren met een gunstige en slechte prognose.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Vrijdag 29 juni 2018
Promotie Marijn Koëter: besluitvorming en behandeling slokdarmkanker
Erasmus Universiteit, Rotterdam
 
 
Dinsdag 3 juli 2018
Symposium mammacarcinoom Regio Noordoost-Nederland
Isala, Zwolle
 
 
Vrijdag 6 juli 2018
Promotie Kay Schreuder & symposium Monitoring evolving (breast cancer) care
Universiteit Twente, Enschede
 
 
Vrijdag 7 september 2018
Oncologisch Spectrum 2018 (start cursus najaar)
Planetarium, Amsterdam
 
 
Donderdag 20 september 2018
9e Rotterdamse Borstkanker Symposium
LantarenVenster, Rotterdam
 
 
Vrijdag 28 september 2018
Van innovatie naar patiëntenzorg! Geen brug te ver
Universiteit Twente, Enschede
 
 
Vrijdag 28 september 2018
Wetenschappelijke dag LWNO 28 september 2018 (vooraankondiging)
Beatrixgebouw, Utrecht
 
 
Donderdag 11 oktober 2018
Amsterdam Symposium Hematologie 2018
Rosarium, Amsterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook