logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Juni & juli 2019
 
 
Postoperatieve kloof oudere & jongere colorectale kankerpatiënten overbrugd
Netwerk meta-analyses steeds belangrijker in veranderende klinische praktijk
Incidentie borderline eierstokkanker daalt sinds 2011; overleving verbeterd
Overleving ouderen (85 jaar en ouder) na colorectale chirurgie beïnvloedbaar
Lokale excisie mogelijk veilige behandeloptie bij pT1 & pT2 endeldarmkanker
Laag bewustzijn bij patiënten over impact leefstijl & risicofactoren blaaskanker
Keuzehulpen kunnen beter door aandacht voor communicatieve aspecten
Oudere patiënt met NSCLC krijgt vaker radiotherapie of ondersteunende zorg
Meer recent verschenen publicaties
 
 
 
 
Postoperatieve kloof oudere & jongere colorectale kankerpatiënten overbrugd
 
 
De verschillen in postoperatieve mortaliteit tussen oudere en jongere patiënten met colorectale kanker zijn tussen 2005 en 2016 sterk afgenomen in Nederland. Dat blijkt uit een publicatie van Nelleke Brouwer (Radboudumc) en collega’s in de European Journal of Cancer. In de laatste onderzoeksperiode (2015-2016) was de postoperatieve relatieve 1-jaarsoverleving voor oudere en jongere patiënten vrijwel gelijk. Deze informatie is van groot belang voor artsen en patiënten bij het samen kiezen voor een chirurgische behandeling. Volgens de auteurs is er geen noodzaak meer om chirurgie bij oudere patiënten met colorectale kanker te vermijden, mits er adequate, preoperatieve screening op kwetsbaarheid plaatsvindt én gedeelde besluitvorming.   Lees verder
 
 
 
Netwerk meta-analyses steeds belangrijker in veranderende klinische praktijk
 
 
In een klinische praktijk waar de behandelopties voor patiënten met multipel myeloom zich in een hoog tempo ontwikkelen, wordt netwerk meta-analyse steeds belangrijker. Hedwig Blommestein (Erasmus Universiteit Rotterdam) en collega’s pasten deze methodiek toe om de effectiviteit van 21 verschillende behandelingen ten opzichte van elkaar te onderzoeken voor patiënten met multipel myeloom. Volgens de netwerk meta-analyse die de effectiviteit van alle behandelingen laat zien, was de progressievrije overleving gunstig voor alle behandelingen in vergelijking met behandeling met dexamethason.   Lees verder
 
 
 
Incidentie borderline eierstokkanker daalt sinds 2011; overleving verbeterd
 
 
De incidentie van borderline tumoren van de eierstokken is tussen 1993 en 2010 toegenomen in Nederland, maar vertoont sinds 2011 een dalende trend. Dat concluderen Melinda Schuurman (IKNL) en collega’s aan de hand van een studie met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De gesignaleerde daling kan deels worden toegeschreven aan veranderingen in de classificatie van gynaecologische tumoren. De overleving van deze patiënten is hoog en is sinds 1993 verder verbeterd. Dit kan het gevolg zijn van eerdere opsporing van borderline tumoren of verbeterde kennis in het maken van onderscheid tussen borderline en invasieve (gastro-intestinale) tumoren.   Lees verder
 
 
 
Overleving ouderen (85 jaar en ouder) na colorectale chirurgie beïnvloedbaar
 
 
Onder zeer oude patiënten (85 jaar en ouder) met colorectale kanker blijft het sterftecijfer hoog in het eerste jaar na de behandeling. Dat concluderen Amanda Bos (IKNL) en collega’s in een studie met gegevens van ruim 52.000 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) die tussen 2008 en 2013 zijn geopereerd. Hoewel de leeftijdsgebonden overlevingsverschillen verdwenen na correctie voor sterfte door andere oorzaken, zagen de onderzoekers gunstige trends in de tijd ten aanzien van de 1-jaarsmortaliteit na colorectale chirurgie. Deze bevinding onderstreept dat de overleving van ouderen na een ingrijpende operatie beïnvloedbaar is.   Lees verder
 
 
 
Lokale excisie mogelijk veilige behandeloptie bij pT1 & pT2 endeldarmkanker
 
 
Patiënten met endeldarmkanker zijn in Nederland tussen 2005 en 2015 steeds vaker behandeld met lokale excisie of een totale mesorectale excisie (TME) als primaire behandeling. Lokale excisie lijkt een veilige optie te zijn voor patiënten met stadium pT1 en pT2 endeldarmkanker met vergelijkbare resultaten op lange termijn als na TME-chirurgie. Dat blijkt uit onderzoek van Mareille Verseveld (Franciscus Gasthuis, Erasmus MC) en collega’s met gegevens van bijna 6.200 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De onderzoekers wijzen er op dat níet onomstotelijk is vastgesteld dat lokale excisie altijd veilig is bij patiënten met pT2 endeldarmkanker.   Lees verder
 
 
 
Laag bewustzijn bij patiënten over impact leefstijl & risicofactoren blaaskanker
 
 
Onder patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker is het bewustzijn laag over risicofactoren die bijdragen aan het ontwikkelen van kanker in het algemeen. Dat concluderen Ellen Westhoff (Radboudumc) en collega’s aan de hand van onderzoek met vragenlijsten uitgezet onder deelnemers aan de UroLife-studie.  Ook het opvolgen van leefstijladviezen om kanker te voorkomen is laag. Patiënten hadden wel een positieve houding ten aanzien van het krijgen van leefstijladviezen van hun arts. Volgens de onderzoekers betekent dit dat de informatievoorziening door artsen verder kan worden verbeterd.   Lees verder
 
 
 
Keuzehulpen kunnen beter door aandacht voor communicatieve aspecten
 
 
Keuzehulpen voor de behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker kunnen verder worden verbeterd door aandacht te besteden aan communicatieve aspecten, zoals gepersonaliseerde uitkomstvoorspellingen en interactiemogelijkheden. Dat stellen Ruben Vromans (Tilburg University) en collega’s naar aanleiding van een systematische evaluatie van negentien (inter)nationale keuzehulpen. Ze adviseren artsen die keuzehulpen gebruiken of (gaan) ontwikkelen om aandacht te besteden aan de communicatieve aspecten om de deelname van patiënten aan gezamenlijke besluitvorming verder te vergroten.   Lees verder
 
 
 
Oudere patiënt met NSCLC krijgt vaker radiotherapie of ondersteunende zorg
 
 
Oudere patiënten (75+) met stadium I-II niet-kleincellige longkanker (NSCLC) krijgen in vergelijking met jongere patiënten (65 tot 74 jaar) minder vaak een chirurgische behandeling, maar juist vaker stereotactische radiotherapie, conventionele radiotherapie of de beste ondersteunende zorg. Elisabeth Driessen (VieCuri MC) en collega’s tonen met behulp van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) aan dat de langetermijnsoverleving na chirurgie superieur is ten opzichte van stereotactische radiotherapie na correctie voor prognostische factoren. Echter, ook dan blijft de algehele overleving van patiënten van 75 jaar of ouder slechter vergeleken met jongere patiënten.   Lees verder
 
 
 
Meer recent verschenen publicaties
 
 
 
 
 
Agenda
 
Najaar 2019 | Start vrijdag 6 september
Oncologisch Spectrum 2019
Planetarium Gaasperplas, Amsterdam
 
 
Najaar 2019 | Start dinsdag 10 september
Driedaagse basistraining Kinderpalliatieve zorg
IKNL, Utrecht
 
 
Vrijdag 13 september 2019
Wetenschappelijke dag LWNO 2019
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
 
 
Vrijdag 11 oktober 2019
Congres Peritoneale Oncologie & inaugurele rede Ignace De Hingh
Universiteit van Maastricht
 
 
Woensdag 6 november 2019
9e Nationale symposium Kanker bij ouderen
De Reehorst, Ede
 
 
Maandag 11 november
NKR-symposium: Kanker in Nederland; 30 jaar meerwaarde kankerregistratie
Jaarbeurs Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook