logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Mei 2019
 
 
Ruim 1:3 maagkankerpatiënten ontwikkelt recidief en/of afstandsmetastasen
Incomplete vs. optimale chirurgie bij patiënten met gevorderde eierstokkanker
Betere overleving laag stadium eierstokkanker na adjuvante chemotherapie
Aanzienlijke regionale variatie in uitkomsten chirurgie bij eierstokkanker
Subtype sterke prognostische factor bij stadium III inflammatoire borstkanker
Elimineren ongemeten factoren observationele studies borstkanker blijft lastig
Significant hogere sterfte bij mannen door kankergerelateerde vermoeidheid
Bijna alle vrouwen hebben gezondheidsproblemen na borstkanker
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Ruim 1:3 maagkankerpatiënten ontwikkelt recidief en/of afstandsmetastasen
 
 
Ruim een derde (37%) van de met curatieve intentie behandelde maagkankerpatiënten ontwikkelt later een locoregionaal recidief en/of afstandsmetastasen, ondanks chirurgie met perioperatieve behandeling. Verder blijkt uit onderzoek van Ibtissam Mokadem (IKNL) en collega’s dat een meerderheid van deze patiënten (89%) te maken krijgt met afstandsmetastasen. Om de overleving van deze patiënten te verbeteren, zijn volgens de onderzoekers multimodale behandelstrategieën nodig gericht op het voorkomen van afstandsmetastasen.   Lees verder
 
 
 
Incomplete vs. optimale chirurgie bij patiënten met gevorderde eierstokkanker
 
 
Patiënten met gevorderde eierstokkanker hebben een langere overleving na behandeling met neoadjuvante chemotherapie in combinatie met optimale cytoreductieve chirurgie vergeleken met patiënten na incomplete cytoreductieve chirurgie. De gunstigste overlevingsresultaten worden waargenomen bij patiënten zonder macroscopische restziekte. De overleving van deze vrouwen is vergelijkbaar met patiënten na primaire cytoreductieve chirurgie. Dit concluderen Maite Timmermans en collega’s op basis van een uitgebreide literatuurstudie. De vraag is echter in welke mate optimale chirurgie bijdraagt aan een langere overleving in vergelijking met suboptimale chirurgie.   Lees verder
 
 
 
Betere overleving laag stadium eierstokkanker na adjuvante chemotherapie
 
 
Bij patiënten met een laag stadium (FIGO I) van hooggradige eierstokkanker leidt een optimale stadiëringsoperatie in combinatie met adjuvante chemotherapie tot zowel een langere recidiefvrije overleving als algehele overleving. Dat is een belangrijke bevinding, concluderen Juliëtte van Baal (NKI-AvL) en collega’s, omdat er in Nederland tot dusver geen consensus was over de toegevoegde waarde van adjuvante chemotherapie bij deze patiënten. Volgens de onderzoekers dienen de uitkomsten van dit onderzoek betrokken te worden bij het gezamenlijke besluitvormingsproces tussen arts en patiënt.   Lees verder
 
 
 
Aanzienlijke regionale variatie in uitkomsten chirurgie bij eierstokkanker
 
 
Er bestaat aanzienlijke regionale variatie in Nederland bij de behandeling van patiënten met gevorderde epitheliale eierstokkanker. Ook zijn er significante verschillen tussen de regio’s in het bereiken van complete debulking (afwezigheid van macroscopische restziekte), ongeacht de volgorde van de behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Maite Timmermans (IKNL) en collega’s met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De waargenomen variatie leidt tot verschillen in de overleving van optimaal behandelde patiënten, hoewel deze variatie niet zichtbaar was in de gehele populatie. In afwachting van de uitkomsten van lopende trials doen de onderzoekers een aantal suggesties ter verbetering van chirurgische behandelingen.   Lees verder
 
 
 
Subtype sterke prognostische factor bij stadium III inflammatoire borstkanker
 
 
Bij patiënten met stadium III inflammatoire borstkanker zijn subtypes op basis van hormoonreceptoren HR en HER2 een belangrijke prognostische factor voor de respons op neoadjuvante chemotherapie en algehele overleving. Dat concluderen Dominique van Uden (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en collega’s in een studie met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Na neoadjuvante chemotherapie hadden patiënten met het subtype HR+/HER2- de laagste kans op het verkrijgen van complete pathologische respons. Patiënten met het HR-/HER2- (triple negatief) subtype vertoonden de laagste algehele overleving, ook na een complete pathologische respons. Deze uitkomsten zijn zeer relevant voor de dagelijkse klinische praktijk.   Lees verder
 
 
 
Elimineren ongemeten factoren observationele studies borstkanker blijft lastig
 
 
Het volledig elimineren van ongemeten (mogelijk verstorende) factoren blijft lastig bij observationele studies. Om die reden zijn volgens Marissa van Maaren (IKNL) en collega’s geen harde conclusies mogelijk over het oorzakelijk verband tussen borstsparende therapieën of borstamputaties en de afstandsmetastasevrije 10-jaarsoverleving van patiënten met primaire borstkanker (stadium T1-2N0-1). Dit betekent níet dat de uitkomsten van observationele studies minder informatief zijn, aangezien gerandomiseerde, klinische trials evenmin antwoord geven op alle vragen. De kracht ligt juist in het combineren van de resultaten, aldus de onderzoekers.   Lees verder
 
 
 
Significant hogere sterfte bij mannen door kankergerelateerde vermoeidheid
 
 
Kankergerelateerde vermoeidheid hangt bij mannelijke overlevenden van kanker significant samen met sterfte door alle oorzaken. Deze bevinding lijkt in het bijzonder te gelden voor mannen die behandeld zijn voor dikkedarmkanker en die daarnaast ook een cardiovasculaire aandoening hebben. Dat concluderen Salome Adam (IKNL, University of Zurich) en collega’s met gegevens van vier verschillende Profiel-studies. Volgens de onderzoekers suggereren deze bevindingen dat zorgprofessionals meer aandacht zouden moeten besteden aan het (h)erkennen en behandelen van kankergerelateerde vermoeidheid. Ook adviseren zij deze patiënten te screenen op vermoeidheid en passende interventies aan te bieden.   Lees verder
 
 
 
Bijna alle vrouwen hebben gezondheidsproblemen na borstkanker
 
 
Bijna alle vrouwen die behandeld zijn voor niet-uitgezaaide borstkanker hebben na de behandeling last van gezondheidsproblemen. Het gaat om een grote variëteit aan klachten, zoals vermoeidheid, tintelende handen en voeten (neuropathie) en problemen met geheugen en concentratie. Voor een deel van deze gezondheidsproblemen werd geen zorg gevraagd. Chemotherapie is de behandeling die tot de meeste klachten leidde. Dat blijkt uit onderzoek van IKNL en onderzoeksinstituut NIVEL. Zij brachten de gezondheidsproblemen bij borstkankerpatiënten tot vijf jaar na diagnose in kaart.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Dinsdag 4 juni 2019
Regionaal middagsymposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland
Isala, Zwolle
 
 
Dinsdag 4 juni 2019
Regionaal avondsymposium mammacarcinoom Noordoost-Nederland
Isala, Zwolle
 
 
Woensdag 12 juni 2019
Tien jaar registratie myelodysplasie (MDS) in 150 Europese centra
Auditorium Radboud University, Nijmegen
 
 
Donderdag 13 juni 2019
Werkconferentie Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag
Trinity International Church, Leidschendam
 
 
Vrijdag 24 juni 2019
12e gastro-intestinale symposium ZO-Brabant: colorectaal carcinoom
Auditorium Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook