logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Maart 2019
 
 
Radiotherapie heeft geen invloed op 5- en 10-jaarsoverleving RAAS-patiënten
Invloed adjuvante systemische therapieën op risico contralaterale borstkanker
Betere overleving van wekedelensarcomen na chirurgie hoog-volume-centra
SOURCE: Predictiemodel voor uitgezaaide slokdarm- en maagkanker
Voorkeursbehandelingen bij adeno- en plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm
Richtlijn Prostaatkanker in Oncoguide: beslisbomen en informatiestandaard
Kwaliteit van leven na eierstokkanker vooral verslechterd bij ouderen
Onderzoek laat aanzienlijke verschillen zien tussen Watson en Oncoguide
Vraag tijdig offerte aan voor diensten IKNL-trialbureau & KWF-subsidie
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Radiotherapie heeft geen invloed op 5- en 10-jaarsoverleving RAAS-patiënten
 
 
Radiotherapiegerelateerd angiosarcoom (RAAS) is een ernstige, maar late en zeldzame complicatie van radiotherapie als behandeling voor borstkanker. Uit onderzoek van Anouk Rombouts (Radboudumc) en collega’s blijkt dat, ongeacht het wel of niet toevoegen van radiotherapie, de 5- en 10-jaarsoverleving van de patiënten met RAAS stabiel blijft op 41% respectievelijk 25%. In lijn met eerdere studies heeft het toevoegen van radiotherapie, vergeleken met uitsluitend chirurgische behandeling, géén significant effect op de overleving van RAAS-patiënten. Wel toont deze studie aan dat chirurgie altijd een onderdeel dient te zijn van de behandeling van RAAS.   Lees verder
 
 
 
Invloed adjuvante systemische therapieën op risico contralaterale borstkanker
 
 
Endocriene therapie, chemotherapie, en trastuzumab in combinatie met chemotherapie verlagen het risico op het ontwikkelen van contralaterale borstkanker. Echter, elke vorm van adjuvante systemische therapie blijkt een andere impact te hebben op de verdeling van het subtype van de contralaterale borstkanker. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van Iris Kramer (NKI) en collega’s in de Journal of the National Cancer Institute (Oxford University Press). De grootste risicoreductie werd waargenomen bij taxaanbevattende chemotherapie en bij aromataseremmers. De uitkomsten van deze studie leveren (nog) geen duidelijke indicatie om de huidige richtlijnen voor adjuvante, systemische therapie te herzien.   Lees verder
 
 
 
Betere overleving van wekedelensarcomen na chirurgie hoog-volume-centra
 
 
Patiënten met wekedelensarcomen die behandeld zijn in ziekenhuizen met een hoog chirurgisch behandelvolume blijken, vooral als het gaat om laaggradige en diepgelegen tumoren, een betere 10-jaarsoverleving te hebben vergeleken met patiënten die behandeld zijn in ziekenhuizen met een laag of gemiddeld volume. Dat concluderen Melissa Vos (Erasmus MC) en collega’s in een studie in de European Journal of Cancer. De onderzoekers pleiten daarom voor centralisatie van deze zorg in multidisciplinaire expertisecentra en het opstellen van striktere verwijzingsrichtlijnen voor patiënten op verdenking van of met een bevestigd wekedelensarcoom.   Lees verder
 
 
 
SOURCE: Predictiemodel voor uitgezaaide slokdarm- en maagkanker
 
 
Een internationale groep experts, onder wie artsen en onderzoekers van Amsterdam UMC, UMC Utrecht hebben een predictiemodel ontwikkeld waarmee de prognose van patiënten met uitgezaaide slokdarm- en maagkanker kan worden ingeschat. Het model heeft de naam SOURCE en is ontwikkeld met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). SOURCE biedt gepersonaliseerd inzicht in de prognose van patiënten en kan bijdragen aan het bevorderen van gedeelde besluitvorming tussen behandeld arts en patiënt.   Lees verder
 
 
 
Voorkeursbehandelingen bij adeno- en plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm
 
 
Neoadjuvante chemoradiotherapie plus chirurgie dient bij patiënten met curabel adenocarcinoom van de slokdarm als voorkeursbehandeling geadviseerd te worden. Bij patiënten met plaveiselcelcarcinoom van de slokdarm (met twee of meer comorbiditeiten of een leeftijd van 75 jaar of ouder) lijkt definitieve chemoradiotherapie tot vergelijkbare overlevingsresultaten te leiden als neo-adjuvante therapie gevolgd door een resectie. Dat concluderen Zohra Faiz (UMC Groningen) en collega’s in Annals of Surgical Oncology op basis van onderzoek met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Extra prospectieve studies zijn volgens de onderzoekers nodig om tot een betere selectie van patiënten te komen.   Lees verder
 
 
 
Richtlijn Prostaatkanker in Oncoguide: beslisbomen en informatiestandaard
 
 
De Nederlandse richtlijn prostaatkanker is sinds najaar 2018 omgezet in beslisbomen in Oncoguide, een digitale beslisondersteuning. Dit systeem begeleidt specialisten op basis van patiënt- en tumorkenmerken stap-voor-stap naar een behandeladvies. Oncoguide geeft een behandeladvies op basis van de landelijke richtlijn, waarvan uiteraard met goede argumenten vanaf kan worden geweken. Uit de beslisbomen volgt een informatiestandaard die eenheid van taal creëert. Daarmee kunnen zorgprofessionals data eenvoudiger met elkaar delen en hergebruiken.   Lees verder
 
 
 
Kwaliteit van leven na eierstokkanker vooral verslechterd bij ouderen
 
 
Jaren na behandeling van eierstokkanker hebben vooral ouderen een slechtere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven in vergelijking met overeenkomstige leeftijdsgroepen in een normpopulatie. Het verschil in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven tussen patiënten en normpopulatie is veel minder duidelijk bij vrouwen jonger dan 70 jaar. Dat blijkt uit een studie van Inez van Walree (Diakonessenhuis Utrecht) en collega’s gepubliceerd in Gynecologic Oncology. Een mogelijke verklaring is dat oudere overlevenden een lagere psychologische reserve hebben en te maken krijgen met een geleidelijke verslechtering van orgaanfuncties.   Lees verder
 
 
 
Onderzoek laat aanzienlijke verschillen zien tussen Watson en Oncoguide
 
 
Onderzoekers van AMC en LUMC hebben een onderzoeksprotocol ontwikkeld, waarmee beslisondersteuningsinstrumenten systematisch kunnen worden geëvalueerd. Het protocol is gebaseerd op de evaluatie van 190 door experts opgestelde virtuele casussen voor adjuvante behandeling van patiënten met stadium I t/m III coloncarcinoom. Het protocol werd toegepast op het ‘cognitieve’ beslisondersteuningssysteem IBM Watson voor Oncologie en Oncoguide van IKNL dat ontwikkeld is op basis van Nederlandse richtlijnen. De aanbevelingen van de twee systemen werden met elkaar vergeleken. De aanbevelingen van IBM Watson werden bovendien vergeleken met de Amerikaanse NCCN richtlijnaanbevelingen.   Lees verder
 
 
 
Vraag tijdig offerte aan voor diensten IKNL-trialbureau & KWF-subsidie
 
Op 5 juni 2019 is de volgende deadline voor het aanvragen van subsidie voor het “KWF Programma Onderzoek & Implementatie” bij KWF Kankerbestrijding. Indien u van plan bent binnenkort te starten met een klinische studie, en wilt u gebruik maken van de ondersteunende diensten van het trialbureau IKNL, dan kan een trialconsulent u helpen bij het opstellen van een passende offerte voor de gevraagde diensten. De trialconsulent kan u ook adviseren bij het invullen van de subsidieaanvraag voor wat betreft de dienstverlening van IKNL.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Donderdag 4 april 2019
De Patiënt centraal in oncologiezorg: organisatie doet er toe
Tilburg University
 
 
4 en 5 april 2019
Head and Neck Cancer Symposium
AvL - NKI, Amsterdam
 
 
10 - 12 april
Week van de pathologie 2019 | NVVP-congres
Van der Valk, Veenendaal
 
 
Vrijdag 12 april
4e Nationale Kankeroverleverschap Symposium
Antropia, Driebergen-Rijsenburg
 
 
woensdag 17 april 2019
18e NABON-BOOG symposium
Congrescentrum Antropia, Driebergen
 
 
woensdag 17 april 2019
Transforming Healthcare Through Big Data
Aula, Maastricht University
 
 
24 t/m 26 april 2019
31e internistendagen
MECC, Maastricht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook