logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Oktober 2018
 
 
Meer onderzoek nodig naar chemotherapie oudere alvleesklierkankerpatiënten
PSA-screening op prostaatkanker: een ‘snelle’ richtlijn voor de klinische praktijk
Individuele zorg nodig bij behandeling van oudere patiënten met rectumkanker
NKR-symposium 26-11-2018: The Future of Cancer Management
Samenwerking darmkankerzorg: hogere kwaliteit en minder administratieve lasten
Niet-deelnemers aan PRO-studies hebben slechtere overleving dan deelnemers
Optimistische ziektepercepties gerelateerd aan betere uitkomsten overlevenden
Onaangepaste ziekteperceptie leidt tot hoger zorggebruik bij overlevenden
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Meer onderzoek nodig naar chemotherapie oudere alvleesklierkankerpatiënten
 
 
Ondanks een toename van het gebruik van chemotherapie bij jongere patiënten (tot 75 jaar) met niet-geopereerde en niet-uitgezaaide alvleesklierkanker (NR-M0), was er tussen 2006  en 2014 nauwelijks verbetering in de algehele overleving van deze patiënten. Uit onderzoek van Lydia van der Geest (IKNL) en collega’s blijkt dat dit onder meer samenhangt met de gevorderde leeftijd van de meeste patiënten (52% was ouder dan 75 jaar). Verder bleef het gebruik van chemotherapie over het algemeen zeldzaam. Toekomstig onderzoek zou daarom gericht moeten zijn op de vraag of een ruimere inzet van chemotherapie kan bijdragen aan verbetering van de overleving van deze groep patiënten met alvleesklier.   Lees verder
 
 
 
PSA-screening op prostaatkanker: een ‘snelle’ richtlijn voor de klinische praktijk
 
 
Door introductie van de PSA-test is het aantal mannen dat wordt gediagnosticeerd en behandeld vanwege prostaatkanker toegenomen, maar veel van deze mannen zouden nooit enige symptomen van prostaatkanker of sterfte als gevolg van deze ziekte hebben ondervonden. Een internationale groep urologen, patiënten, huisartsen en onderzoekers doen daarom in de British Journal of Medicine een voorstel voor een richtlijn met een ‘zwakke aanbeveling’ tégen het aanbieden van PSA-screening in de context van een bevolkingsonderzoek. De aanbeveling is ‘zwak’, omdat er slechts een klein maar onzeker voordeel is van screening op daling van de overlijdenskans door prostaatkanker, waarbij de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.   Lees verder
 
 
 
Individuele zorg nodig bij behandeling van oudere patiënten met rectumkanker
 
 
Bij de behandeling van oudere patiënten met rectumkanker is een individuele benadering vereist, waarbij op de eerste plaats de kwetsbaarheid van de patiënt voorop dient te staan. De primaire focus dient daarbij te liggen op zorgvuldige selectie van patiënten die in aanmerking komen voor een resectie. Daarnaast kunnen verbeterde chirurgische en peri-operatieve technieken bijdragen aan verbetering van de zorg. Maar zeker zo belangrijk zijn functieherstel na de operatie en uitkomsten van behandeling zoals die door de patiënten zelf worden ervaren. Dat stelt een groep ervaren oncologen en geriaters uit Europa en de VS in de European Journal of Surgical Oncology.   Lees verder
 
 
 
 
NKR-symposium 26-11-2018: The Future of Cancer Management
 
 
Samenwerking darmkankerzorg: hogere kwaliteit en minder administratieve lasten
 
 
IKNL, de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) en de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) sluiten een samenwerkingsovereenkomst om de kwaliteit van darmkankerzorg verder te verbeteren. De drie organisaties zijn betrokken bij het verbeteren van de (uitkomsten van) zorg van patiënten met darmkanker. Zij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van darmkankerzorg in Nederland nog beter kan en dat samenwerking hiervoor cruciaal is. De organisaties willen efficiënter registreren en de patiënt niet belasten met dubbele vragenlijsten, daarvoor gaan zij onder meer werken met één gemeenschappelijke dataset.   Lees verder
 
 
 
Niet-deelnemers aan PRO-studies hebben slechtere overleving dan deelnemers
 
 
De kenmerken van niet-deelnemers aan patiëntgerapporteerd onderzoek (PRO) kunnen significant verschillen ten opzichte van overlevenden die wél deelnemen aan dergelijke studies, blijkt uit onderzoek van Belle de Rooij (Tilburg University, IKNL) en collega’s. Daarin is een vergelijking gemaakt tussen sociaal-demografische & klinische kenmerken en overlevingscijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) met gegevens van deelnemers en niet-deelnemers aan PROFILES-studies. Dit betekent dat zelfs PRO-studies met een relatief hoge participatiegraad mogelijk gezondere patiënten vertegenwoordigen. Daarom zijn extra strategieën nodig om de participatiegraad van niet-deelnemers te verhogen.   Lees verder
 
 
 
Optimistische ziektepercepties gerelateerd aan betere uitkomsten overlevenden
 
 
Optimistische ziektepercepties bij overlevenden van kanker hangen samen met een betere gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en overleving, zelfs wanneer deze percepties onrealistisch-optimistisch lijken te zijn met betrekking tot de prognose, zo blijkt uit onderzoek van Belle de Rooij (Tilburg Universiteit, IKNL) en collega’s. Overlevenden met pessimistische ziektepercepties daarentegen lijken de slechtste uitkomsten te hebben vergeleken met overlevenden met realistische ziektepercepties. Daarom is het belangrijk om patiënten met pessimistische ziektepercepties betere ondersteuning te bieden.   Lees verder
 
 
 
Onaangepaste ziekteperceptie leidt tot hoger zorggebruik bij overlevenden
 
 
Circa één op de vijf overlevenden van endometriumcarcinoom heeft last van negatieve ziektepercepties. Dit kan leiden tot frequenter bezoek aan huisarts en/of specialist, zo blijkt uit onderzoek van Melissa Thong (AMC; Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg) en collega’s. Bij overlevenden met een onaangepaste ziekteperceptie kan een gesprek met een zorgverlener bijdragen aan het verminderen van deze zorgen. Volgens de onderzoekers is er meer onderzoek nodig naar de impact van cognitieve gedragsinterventies bij overlevenden met onaangepaste ziektepercepties.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Woensdag 31 oktober 2018
17e AVL Mammacarcinoom Symposium 2018
Piet Borst Auditorium, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 
 
Maandag 26 november 2018
The future of cancer management: from big data to smart data
Jaarbeurs, Utrecht
 
 
Donderdag 1 november 2018
V&VN Research Professionals Najaarssymposium
Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch
 
 
Vrijdag 7 december 2018
8de Dutch Uro-Oncology Studygroep Jaarsymposium (2018)
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
Zaterdag 16 maart 2019
7e Advanced Care Planning International (ACP-i-)congres
De Doelen, Rotterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook