logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
September 2018
 
 
Borstkankerbehandelingen en prognoses geëvalueerd met de NKR
Aandeel borstsparende operaties ’89-’15 sterk gestegen; grote regionale variatie
Disciplines verschillen van inzicht contra-indicaties directe borstreconstructie
Dikkedarmkanker: zowel incidentie als overleving afgelopen 25 jaar gestegen
Centralisatie chirurgie heeft grotere impact op reistijd kwetsbare kankerpatiënt
Grote variatie in (neo-)adjuvante chemotherapie bij pancreasadenocarcinoom
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Kankersoorten
 
Borstkankerbehandelingen en prognoses geëvalueerd met de NKR
 
 
Met gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie zijn de uitkomsten van borstkankerbehandelingen vergeleken. Daaruit blijkt dat bij borstkanker in een vroeg stadium een borstsparende behandeling even veilig is als een borstamputatie. Ook blijkt dat snel starten met radiotherapie (bestraling) na een borstsparende operatie niet leidt tot betere overleving. Marissa van Maaren promoveert 28 september op dit onderzoek naar uitkomsten van verschillende borstkankerbehandelingen en het zo goed mogelijk voorspellen van de prognose van een patiënt. Het onderzoek had als doel om bij te dragen aan gepersonaliseerde behandeling en risicovoorspelling.   Lees verder
 
 
 
 
Aandeel borstsparende operaties ’89-’15 sterk gestegen; grote regionale variatie
 
Voor casemix gecorrigeerd percentage borstsparende chirurgie (1989-2015) toont nog altijd een grote variatie (59% tot 76%) tussen de negen regio's in Nederland. 

Het aandeel patiënten met borstkanker dat een borstsparende operatie kreeg, is tussen 1989 en 2015 sterk toegenomen in Nederland. Wel bestonden er grote regionale variaties die, hoewel gedaald, nog steeds voortduren. Dat blijkt uit een landelijke studie van Marissa van Maaren (IKNL) en collega’s. De gevonden variatie duidt volgens de onderzoekers op het ontbreken van volledige consensus over de indicaties voor initiële chirurgie en onderstreept de noodzaak van implementatie van een uniforme behandel- en besluitvormingsstrategie. Andere factoren die meespelen zijn persoonlijke ervaringen van chirurgen en -zeker niet als laatste- persoonlijke voorkeuren en psychologische overwegingen van patiënten. Lees verder  
 
 
Disciplines verschillen van inzicht contra-indicaties directe borstreconstructie
 
 
In Nederland bespreken zowel oncologisch chirurgen als plastisch chirurgen de mogelijkheid van een directe borstreconstructie met hun patiënten. Beide disciplines verschillen wel van mening over mogelijke contra-indicaties voor een directe borstreconstructie, zo blijkt uit een studie van Annelotte van Bommel (LUMC/DICA) en collega’s in Annals of Plastic Surgery. Plastisch chirurgen rapporteren vaker patiëntgerelateerde risicofactoren over wondgenezing, terwijl oncologisch chirurgen frequenter oncologische factoren noemen. Volgens de onderzoekers kan consensus over deze contra-indicaties bijdragen aan betere begeleiding van patiënten en verdere optimalisatie van gedeelde besluitvorming met patiënten.   Lees verder
 
 
 
Dikkedarmkanker: zowel incidentie als overleving afgelopen 25 jaar gestegen
 
 
De incidentie van colorectale tumoren is in Nederland tussen 1989 en 2014 toegenomen. Dat blijkt uit een langetermijnstudie van Nelleke Brouwer (Radboudumc) en collega’s met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). In tegenstelling tot andere landen, waaronder de Verenigde Staten, steeg de incidentie van colorectale kanker in Nederland bij zowel jongere als oudere patiënten. Het goede nieuws is dat door allerlei verbeteringen in behandeling en diagnostiek de overleving van patiënten met colorectale kanker in Nederland is verbeterd.   Lees verder
 
 
 
 
Benader IKNL tijdig bij KWF-aanvraag
Op 31-10-2018 is de volgende deadline voor het aanvragen van subsidie voor het “KWF Programma Onderzoek & Implementatie” bij KWF Kankerbestrijding. Indien u van plan bent binnenkort te starten met een klinische studie, en wilt u gebruik maken van de ondersteunende diensten van het trialbureau IKNL, dan kan een trialconsulent u helpen bij het opstellen van een passende offerte voor de gevraagde diensten. De trialconsulent kan u ook adviseren bij het invullen van de subsidieaanvraag voor wat betreft de dienstverlening van IKNL. Lees verder
 
 
Aanvragen subsidie VIOZ-fonds
Het VIOZ-fonds van Stichting Vrienden Integrale Oncologische Zorg biedt subsidiemogelijkheden voor de (co)financiering van kleinschalige projecten die gericht zijn op de verbetering van de integrale, oncologische zorg in Nederland. In overleg met IKNL heeft het VIOZ-fonds de komende beleidsperiode gekozen voor het thema ‘Cancer Survivorship’ en projecten gericht op het verbeteren van integrale zorg in samenwerking met patiëntenorganisaties. Bij ‘Cancer Survivorship’ gaat het om projecten die een bijdrage leveren aan het ondersteunen van mensen met en na kanker. Lees verder
 
 
 
Centralisatie chirurgie heeft grotere impact op reistijd kwetsbare kankerpatiënt
 
 
Centralisatie van oncologische chirurgie heeft potentieel een grotere impact op de reisbelasting van kwetsbare kankerpatiënten, zoals ouderen en mensen met een lagere sociaaleconomische status. Dat blijkt uit een population-based studie van Simone Versteeg (EUR/Nivel) en collega’s van IKNL en Erasmus Universiteit. Hoewel volgens het onderzoek verdere centralisatie van oncologische chirurgie niet per se hoeft te leiden tot langere reisafstanden en reistijden, blijft de impact op kwetsbare patiënten een aandachtspunt. In de praktijk dient namelijk ook rekening gehouden te worden met extra reizen voor bijvoorbeeld chemo- en radiotherapie. De onderzoekers pleiten daarom voor een grondige beschouwing op de niet-klinische effecten van het centralisatiebeleid.   Lees verder
 
 
 
Grote variatie in (neo-)adjuvante chemotherapie bij pancreasadenocarcinoom
 
 
Binnen het EURECCA-consortium bestaat grote variatie bij de inzet van neoadjuvante en adjuvante chemotherapie bij patiënten met stadium I of II pancreasadenocarcinoom. Dat blijkt uit een studie met data (2012-2013) afkomstig van acht nationale en regionale kankerregistraties en een onderzoekscentrum in Milaan. De uitkomsten wijzen volgens de onderzoekers op verschillen bij de implementatie van algemeen geaccepteerde richtlijnen. De bevindingen in deze studie bieden aanknopingspunten voor nader onderzoek naar ‘best practices’. Het consortium onderstreept tevens het belang van een uniforme en complete registratie om internationale vergelijkingen en de ontwikkeling van internationale richtlijnen mogelijk te maken.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Vrijdag 28 september 2018
Promotie & symposium: Van innovatie naar patiëntenzorg! Geen brug te ver.
Universiteit Twente, Enschede
 
 
Maandag 1 oktober 2018
Oprichtingssymposium Slokdarm en Maag Netwerk Oost-Nederland
Van der Valk Hotel Nijmegen - Lent
 
 
Donderdag 11 oktober 2018
Amsterdam Symposium Hematologie 2018
Rosarium, Amsterdam
 
 
Woensdag 31 oktober 2018
Het 17e AVL Mammacarcinoom Symposium 2018
Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam
 
 
Woensdag 7 november 2018
Nationaal Congres Palliatieve Zorg 2018
Congrescentrum De Wereld, Lunteren
 
 
16-18 november 2018
Society of Geriatric Oncology (SIOG) Annual Conference 2018
RAI Entrance E, Amsterdam
 
 
Vrijdag 7 december 2018
8de Jaarsymposium Dutch Uro-Oncology Studygroep (DUOS 2018)
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook