Bekijk deze nieuwsbrief online logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Editie 31-08-2015
 
 
Significant verschil intervaltijden radiotherapie na borstkankerchirurgie
17 procent van alle kankers in Nederland valt onder definitie ‘zeldzaam’
Positief effect training tijdens adjuvante chemotherapie borstkanker
Rol CRS + HIPEC bij peritoneaal gemetastaseerde dunnedarmkanker
Invloed (type) behandeling op kwaliteit van leven dikkedarmkankerpatiënten
Kiembaandeleties FOCAD-gen geassocieerd met polyposis en kanker
Individuele benadering nodig bij patiënten met kleincellige longkanker
KRAS-variant rs61764370 geen voorspeller eierstok- of borstkanker
Minder toxische behandelopties nodig voor maligne pleura mesothelioom
 
 
 
 
Significant verschil intervaltijden radiotherapie na borstkankerchirurgie
 
Het tijdsinterval tussen chirurgie en het krijgen van adjuvante radiotherapie vertoont significante verschillen bij patiënten met borstkanker die eerder een borstsparende operatie of mastectomie ondergingen. Het percentage patiënten dat 42 dagen of meer na een operatie startte met radiotherapie varieerde van 14 tot 94 procent. Dat blijkt uit een studie van Sukran Katik (master student Health Science; Universiteit Twente), begeleid door dr. Sabine Siesling (IKNL) en radiotherapeuten.   Lees verder
 
 
17 procent van alle kankers in Nederland valt onder definitie ‘zeldzaam’
Van alle nieuw gediagnosticeerde kankers die tussen 2004 tot 2008 in Nederland werden vastgesteld, valt 17% onder de RARECARE-definitie voor ‘zeldzame kankers’. In totaal ging het hierbij om 14.000 nieuwe incidenties verdeeld over 223 verschillende entiteiten. Deze diversiteit geeft de complexe uitdaging aan waarvoor clinici zich gesteld zien bij het stellen van de diagnose. Onderzoeker Jan Maarten van der Zwan (IKNL) en collega’s stellen voor om de nieuwe definitie van RARECARE te hanteren en deze verder te verfijnen met seksespecifieke incidenties voor seksespecifieke kankerlocaties.   Lees verder
 
 
Positief effect training tijdens adjuvante chemotherapie borstkanker
 
Vroegtijdige deelname aan een fysiek trainingsprogramma door vrouwen met borstkanker gedurende adjuvante chemotherapie levert positieve effecten op ten aanzien van vermindering van lichamelijke vermoeidheid en verbetering van submaximale cardiorespiratoire fitheid en spierkracht. Op basis van deze resultaten kan oefening in een vroeg stadium tijdens de behandeling van borstkanker worden aanbevolen, aldus Noémie Travier (UMC Utrecht) en collega-onderzoekers. Na 36 weken was het effect niet langer statistisch significant. Dit kan veroorzaakt zijn door een hoog bewegingsniveau in de controlegroep.   Lees verder
 
 
Rol CRS + HIPEC bij peritoneaal gemetastaseerde dunnedarmkanker
In geselecteerde patiënten met dunnedarmkanker en peritoneale metastasen bij wie een volledige, macroscopische resectie kan worden bereikt, is met behulp van cytoreductieve chirurgie en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (CRS + HIPEC) een overleving haalbaar die vergelijkbaar is met patiënten met dikkedarmkanker en peritoneale metastasen. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van drs. Thijs van Oudheusden (Catharina Ziekenhuis), prof. dr. Valery Lemmens (IKNL) en collega’s in Oncology/Genetics. Volgens de onderzoekers is verder onderzoek nodig naar de rol van adjuvante chemotherapie bij deze patiënten.   Lees verder
 
 
Invloed (type) behandeling op kwaliteit van leven dikkedarmkankerpatiënten
 
Er lijkt geen reden te zijn om patiënten met dikkedarmkanker adjuvante chemotherapie te onthouden voor wat betreft langetermijneffecten op hun gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven of ziektespecifieke symptomen. Dat concluderen drs. Simone Verhaar (TweeSteden Ziekenhuis), prof. dr. Lonneke van de Poll (IKNL) en collega’s op basis van een studie onder 1.600 overlevenden van dikkedarmkanker die tussen januari 2000 en juni 2009 werden gediagnosticeerd. De bevindingen gelden zowel voor patiënten ouder als jonger dan 70 jaar, en ongeacht of zij uitsluitend chirurgie of een gecombineerde behandeling ondergingen.   Lees verder
 
 
Kiembaandeleties FOCAD-gen geassocieerd met polyposis en kanker
Kiembaandeleties in het FOCAD-tumorsuppressor-gen zijn geassocieerd met een gematigde, erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van polyposis en dikkedarmkanker. Alle patiënten met deleties in het FOCAD-gen, vertoonden een persoonlijke of familiaire voorgeschiedenis van polyposis. Dat blijkt uit onderzoek van Robbert Weren (Radboudumc, Afdeling Human Genetics, Nijmegen) in samenwerking met collega’s in binnen- en buitenland.   Lees verder
 
 
Individuele benadering nodig bij patiënten met kleincellige longkanker
 
Er is meer aandacht nodig voor een meer geïndividualiseerde benadering van de behandeling bij patiënten met kleincellige longkanker. Die conclusie trekken dr. Mieke Aarts (IKNL) en collega’s op basis van een onderzoek naar het effect van bijkomende ziekten onder deze patiënten. Zo blijkt bijvoorbeeld een spijsverteringsziekte een gunstige invloed te hebben op de overleving van patiënten met een beperkt stadium van kleincellige longkanker, terwijl een cardiale aandoening een negatieve impact heeft. De studie werd uitgevoerd met gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).   Lees verder
 
 
KRAS-variant rs61764370 geen voorspeller eierstok- of borstkanker
Er is geen relatie tussen de KRAS-variant rs61764370 en het risico op het krijgen van eierstok- of borstkanker. Ook is er geen verband gevonden tussen deze variant en de overleving van deze patiënten. Dat concluderen Antoinette Hollestelle (Erasmus MC) en collega’s aan de hand van een uitgebreid onderzoek. Hoewel genetische testpanels veelbelovend zijn voor de ontwikkeling van geïndividualiseerde geneeskunde, draagt genotypering van deze KRAS-variant niet bij aan het voorspellen van het risico of klinisch verloop van beide tumorsoorten.   Lees verder
 
 
Minder toxische behandelopties nodig voor maligne pleura mesothelioom
 
In België, Nederland en Engeland is chemotherapie tussen 2003 en 2006 uitgegroeid tot de standaardbehandeling voor jongere patiënten met maligne pleura mesothelioom. Voor oudere patiënten, die momenteel de helft van deze patiëntenpopulatie uitmaken, zijn minder toxische behandelingen nodig om hun vooruitzichten te verbeteren. Ronald Damhuis (IKNL) en collega’s stellen vast dat, ondanks vele jaren van onderzoek, er nog steeds weinig bekend is over de optimale combinatie van chemotherapie, chirurgie en radiotherapie. “Op het hoogtepunt van de epidemie, is er nog tijd om antwoorden te vinden.”   Lees verder
 
 
Agenda
 
Donderdag 3 september
Refereeravond ‘voor en door verpleegkundig specialisten’
 
 
Vrijdag 2 oktober
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
 
 
Donderdag 8 oktober
Amsterdams Symposium Hematologie 2015
 
 
 
 
 
Uw gegevens
 
Naam: J.L.M. van Hoof
Functie: communicatiedeskundige
E-mailadres: j.vanhoof@iknl.nl

Uw gegevens bijwerken
Aan- en afmelden
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook