logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Augustus 2016
 
 
Eerste population-based studie naar herkomst bevestigde levermetastasen
Toename overleving na palliatieve resectie stadium IV dikkedarmkanker
Aanzienlijke variatie adjuvante chemotherapie stadium II dikkedarmkanker in EU
PORTEC-3: adjuvante chemotherapie tijdens en na radiotherapie ‘haalbaar’
Meer maatwerk gewenst bij informatie en besluitvorming prostaatkanker
Patiënt met meervoudig melanoom heeft slechtere overlevingskans
Beoordelingsmethode mammogram niet van invloed op chirurgie
Symposium ‘Borstkankerzorg evolueert’ 3 oktober in Evoluon Eindhoven
 
 
 
 
Eerste population-based studie naar herkomst bevestigde levermetastasen
 
 
Onderzoekers van Radboud UMC, PALGA, Erasmus MC en IKNL hebben recent de eerste landelijke studie gepubliceerd, waarin de incidentie en origine van histologisch bevestigde levermetastasen is onderzocht. Het merendeel van de levermetastasen waren carcinomen, waarvan adenocarcinomen het meest voorkomende subtype was. De meest voorkomende primaire tumoren bij patiënten met adenocarcinomen waren colorectaal, pancreas- en borsttumoren. Deze en andere bevindingen vormen volgens Jannemarie de Ridder (Radboud UMC) en collega’s een belangrijke basis voor het ontwikkelen van nieuwe diagnostische strategieën.   Lees verder
 
 
Toename overleving na palliatieve resectie stadium IV dikkedarmkanker
 
 
Primaire tumorresectie kan bij ongeneeslijk zieke patiënten met stadium IV dikkedarmkanker leiden tot een extra overlevingsvoordeel van circa vier tot negen maanden in vergelijking met patiënten die eerst systemische therapie krijgen met de primaire tumor in situ. Dat blijkt uit een population-based studie uitgevoerd door Jorine ’t Lam-Boer (Radboud UMC) en collega’s met data van ruim 10.000 patiënten afkomstig uit de NKR. Deze uitkomst pleit volgens de onderzoekers voor resectie van de primaire tumor, zelfs wanneer patiënten weinig tot geen symptomen hebben. Zorgvuldige afweging blijft echter noodzakelijk, vanwege risico op levermetastasen en hogere kans op postoperatieve sterfte. Dit vraagt om aanvullend onderzoek.   Lees verder
 
 
 
Aanzienlijke variatie adjuvante chemotherapie stadium II dikkedarmkanker in EU
 
Percentage patiënten met stadium II dikkedarmkanker dat adjuvante chemotherapie krijgt in zeven EU-landen. De verschillen duiden op interpretatieverschillen van de richtlijn en variatie in overwegingen bij het geven van adjuvante chemotherapie.

Het aandeel patiënten met stadium II dikkedarmkanker dat adjuvante chemotherapie krijgt, varieert aanzienlijk in Europa. Die conclusie trekken Anne Breugom (LUMC) en collega’s in een publicatie in de European Journal of Cancer op basis van data van bijna 60.000 patiënten uit Nederland, Denemarken, Zweden, Engeland, Ierland, België en Litouwen. De onderzoekers vonden geen duidelijk lineair patroon tussen het gebruik van adjuvante chemotherapie en relatieve overleving. Aanvullend onderzoek is volgens de onderzoekers nodig naar de selectiecriteria van patiënten die in aanmerking komen voor adjuvante chemotherapie.   Lees verder
 
 
PORTEC-3: adjuvante chemotherapie tijdens en na radiotherapie ‘haalbaar’
 
 
Adjuvante chemotherapie tijdens en na radiotherapie lijkt ‘haalbaar’ bij vrouwen met hoog-risico baarmoederkanker, ondanks toename van de toxiciteit zoals die door zowel artsen als patiënten wordt gerapporteerd. Dat blijkt uit voorlopige analyses van de PORTEC-3-trial. Na de behandeling treedt volgens Stephanie de Boer (LUMC) en collega’s relatief snel herstel op van de meeste klachten. Bij een kwart van de patiënten blijven echter sensorische, neurologische symptomen aanwezig. De onderzoekers wachten verdere analyse van de PORTEC-3-studie af, voordat er definitieve conclusies getrokken kunnen worden.   Lees verder
 
 
Meer maatwerk gewenst bij informatie en besluitvorming prostaatkanker
 
 
Mannen met prostaatkanker die de voorkeur geven aan een passieve rol tijdens de besluitvorming over hun behandeling zijn achteraf minder tevreden over de informatie die ze over hun ziekte hebben ontvangen. Ook ervaren zij de ontvangen informatie als ‘minder behulpzaam’. Volgens Maarten Cuypers (Tilburg University) en collega’s geven deze uitkomsten aan dat de informatie die in de huidige praktijk wordt verstrekt niet goed aansluit op de behoeften van deze patiënten. Om de patiëntgerichte zorg voor deze mannen te optimaliseren, is het van belang om meer rekening te houden met hun rolvoorkeuren en maatwerk te bieden in de informatievoorziening.   Lees verder
 
 
Patiënt met meervoudig melanoom heeft slechtere overlevingskans
 
 
De incidentie van melanoom is de afgelopen 20 jaar in Nederland fors toegenomen. In dezelfde periode zijn de overlevingskansen van patiënten met deze ziekte significant verbeterd met als gevolg dat er steeds meer overlevenden zijn met een verhoogd risico op het krijgen van een nieuw melanoom. Uit population-based onderzoek van Luba Pardo (Erasmus MC) en collega’s blijkt dat patiënten met twee of meer melanomen een hoger overlijdensrisico hebben vergeleken met patiënten met één melanoom, onafhankelijk van de Breslow-dikte, histopathologisch subtype en de aanwezigheid van nodulaire en afstandsmetastases. Volgens de onderzoekers is hoogwaardige informatie nodig voor patiënten over het uitvoeren van zelfonderzoek en risico's van latere melanomen.   Lees verder
 
 
Beoordelingsmethode mammogram niet van invloed op chirurgie
 
 
Zowel blinde als niet-blinde dubbele beoordeling van het screeningsmammogram leidt tot vergelijkbare chirurgische behandeling voor vrouwen met door screening ontdekte borstkanker of met intervalkankers. Dat blijkt uit een studie van radioloog Roy Weber (Catharina Ziekenhuis) en collega’s gepubliceerd in Annals of Surgical Oncology. Een uitzondering op deze bevinding zijn de grotere resectievolumes van borstsparende ingrepen bij patiënten met een door screening ontdekt ductaal carcinoom in situ en het hogere aandeel borstsparende chirurgie voor intervalkankers bij niet-blinde, dubbele beoordeling. In de discussie noemen de onderzoekers mogelijke verklaringen.   Lees verder
 
 
Symposium ‘Borstkankerzorg evolueert’ 3 oktober in Evoluon Eindhoven
 
De tumorwerkgroep Mammacarcinoom van IKNL, locatie Eindhoven houdt maandag 3 oktober voor de vierde maal een multidisciplinaire symposium. Dit keer onder de titel ‘Borstkankerzorg evolueert’. Sprekers belichten een aantal belangwekkende (r)evoluties. Het symposium is bestemd voor chirurgen, radiotherapeuten, medisch-oncologen, radiologen, pathologen en nucleair-geneeskundigen, arts-assistenten en verpleegkundig specialisten in de regio Eindhoven (inclusief regio Nijmegen en Limburg). De bijeenkomst wordt gehouden in het Evoluon Noord Brabantlaan 1A, 5652 LA te Eindhoven.   Informatie en inschrijven
 
 
Agenda
 
Maandag 12 september 2016
10e gastro intestinale symposium; update van nieuwe ontwikkelingen
Kasteel Maurick, Vught
 
 
Dinsdag 13 september 2016
Symposium en presentatie herzien Handboek Voeding bij kanker
St. Janskerk, Utrecht
 
 
Dinsdag 27 september 2016
Regionaal symposium ‘Het melanoom actueel’
TheaterHotel De Oranjerie, Roermond
 
 
Vrijdag 30 september 2016
Wetenschappelijke dag LWNO
Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw
 
 
Maandag 3 oktober 2016
Symposium 'Borstkankerzorg evolueert'
Evoluon, Eindhoven
 
 
Dinsdag 14 oktober 2016
ge maligniteiten: Toekomst van de oncologische chirurgie (20 jaar CONL)
TheaterHotel De Oranjerie, Roermond
 
 
Maandag 21 november 2016
Symposium Pathologie; colorectale oncologie
LUMC, Leiden
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook