logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
December 2015
 
 
Toelichting op berichtgeving over onderzoek naar borstkankeroperaties
Aanzienlijke verschillen in kans op operatie bij maagkanker
Resultaat behandeling synoviaal sarcoom daalt met stijgende leeftijd
Pancreasresectie bij 80-jarigen: balanceren tussen risico en voordeel
Adjuvante chemotherapie bij patiënten met stadium III rectumcarcinoom
Studie naar verschillen jonge en oudere mannen met prostaatkanker
Vaker klachten na uitwendige radiotherapie bij endometriumcarcinoom
EUROCOURSE: lessen voor en door Europese kankerregistraties
 
 
 
 
Toelichting op berichtgeving over onderzoek naar borstkankeroperaties
 
 
Afgelopen week is er veel publiciteit geweest over de uitkomsten van een observationeel onderzoek naar de verschillen op lange termijn tussen borstsparende chirurgie aangevuld met radiotherapie versus een borstamputatie. Uit deze studie blijkt dat borstsparende therapie tot een significant betere 10-jaarsoverleving leidt bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker vergeleken met patiënten die een amputatie kregen. De studie toont verder aan dat de 10-jaars metastasevrije overleving significant beter is na borstsparende chirurgie met radiotherapie dan amputatie bij patiënten met T1N0 stadium van borstkanker (kleine tumoren zonder uitzaaiingen in de lymfeklieren). In dit artikel een toelichting van de onderzoekers.   Lees verder
 
 
Aanzienlijke verschillen in kans op operatie bij maagkanker
 
 
In Nederland wordt ieder jaar bij circa 1.450 mensen de diagnose ‘maagkanker’ gesteld. Steeds vaker vindt chirurgische behandeling van deze ziekte plaats in gespecialiseerde medische centra, na verwijzing door het ziekenhuis waar de oorspronkelijke diagnose is gesteld. Uit onderzoek van IKNL en chirurgen van vier ziekenhuizen blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in het doorverwijzen van patiënten en de kans dat patiënten een operatie krijgen aangeboden. Een operatie geeft de enige kans op genezing van maagkanker. De variatie geeft aan dat momenteel bepaalde patiënten in Nederland de kans op genezing wordt onthouden, en dat de behandeling van maagkanker in Nederland vatbaar is voor verbetering.   Lees verder
 
 
Resultaat behandeling synoviaal sarcoom daalt met stijgende leeftijd
Het resultaat van behandeling van synoviaal sarcoom neemt af naarmate de leeftijd van deze patiënten hoger is. Deze bevinding staat los van de locatie van de primaire tumor, de tumorgrootte en de aangeboden behandeling. Dat blijkt uit een landelijke, retrospectieve studie uitgevoerd door specialisten en onderzoekers van Radboudumc, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en IKNL. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om de rol van leeftijd en en biologische tumoreigenschappen verder te onderzoeken in toekomstige, klinische studies.   Lees verder
 
 
Pancreasresectie bij 80-jarigen: balanceren tussen risico en voordeel
 
 
Hoewel het risico op sterfte op korte termijn na pancreasresectie hoger is onder 80-jarige patiënten, is de algehele overleving van deze ouderen op langere termijn vergelijkbaar met die van jongere patiënten. Het blijft echter balanceren tussen risico’s op korte en voordeel op langere termijn. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van onderzoeker Lydia van der Geest (IKNL) en collega’s in Acta Oncologica. Door oudere patiënten zorgvuldig te screenen en te begeleiden, is een toename van het aantal chirurgische behandelingen mogelijk in combinatie met betere resultaten. Selectie van patiënten uitsluitend op basis van leeftijd lijkt niet gerechtvaardigd.   Lees verder
 
 
Adjuvante chemotherapie bij patiënten met stadium III rectumcarcinoom
 
 
Het effect van adjuvante chemotherapie op de kans op een afstandsrecidief of overlijden bij patiënten met stadium III rectumcarcinoom verschilt naar neo-adjuvante behandeling. Dat blijkt uit een studie van Felice van Erning (IKNL) in samenwerking met specialisten uit het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven), Maastricht UMC en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis (Goes/Vlissingen). Volgens de onderzoekers kan adjuvante chemotherapie met name overwogen worden bij patiënten die voldoende fit waren om kortdurende neo-adjuvante radiotherapie te ondergaan of die geen neo-adjuvante behandeling hebben gekregen.   Lees verder
 
 
Studie naar verschillen jonge en oudere mannen met prostaatkanker
IKNL presenteert binnenkort een rapport, waarin specifiek aandacht wordt geschonken aan de variatie in zorg tussen jongere en ouderen patiënten met verschillende vormen van kanker. Prostaatkanker is één van de tumoren die in dit rapport aan de orde komt. In het kader van Movember worden in dit artikel alvast enkele uitkomsten gepresenteerd op basis van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) van mannen die in 2013 in Nederland zijn gediagnosticeerd met prostaatkanker.   Lees verder
 
 
Vaker klachten na uitwendige radiotherapie bij endometriumcarcinoom
 
 
Vrouwen met endometriumcarcinoom die uitwendige radiotherapie kregen, hebben 7 jaar na die behandeling meer last van darmklachten met een impact op hun dagelijkse activiteiten. Ook hebben zij vaker te maken met andere klachten, zoals aandrang om naar het toilet te gaan. Hoewel deze symptomen en klachten niet direct leiden tot een slechtere algehele kwaliteit van leven, is het delen van deze informatie met de patiënt wel belangrijk. Verder adviseren Stephanie de Boer (Leiden UMC) en collega’s uitwendige radiotherapie alleen toe te passen wanneer de voordelen opwegen tegen de risico’s van bijwerkingen.   Lees verder
 
 
EUROCOURSE: lessen voor en door Europese kankerregistraties
Kankerregistraties vervullen sinds de jaren ’50 een belangrijke rol in Europa bij het beschrijven van de geografische variatie van de incidentie van kanker, vergelijkingen in de oncologische praktijk en preventieve interventies. In een publicatie in de European Journal of Cancer beschrijven emeritus hoogleraar prof. dr. Jan Willem Coebergh (IKNL) en collega’s de ontwikkelingen en trends die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan binnen de circa 160 kankerregistraties.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Tue Jan 19 23:56:00 CET 2016
Regionaal symposium ‘Wervelmetastasen, Meningeoom en Gliomen: implementatie nieuwe richtlijnen’
Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
 
 
Dinsdag 26 januari
Het melanoom anno 2016
Grand Hotel Wientjes, Zwolle
 
 
Donderdag 4 - zaterdag 6 februari
6th International Congres of Breast Cancer Disease Centers
Pavillon Royal, Carrefour du bout des lacs, Parijs
 
 
Donderdag 11 februari
Landelijk congres Neuro-oncologie
Jaarbeurs, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook