logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
December 2016
 
 
Wankele balans in diagnostiek en behandeling oudere kankerpatiënten
Monitor borstkanker wordt vanaf 2017 uitgevoerd door IKNL
Borstsparende therapie bij T1-2N2 gelijk aan mastectomie & radiotherapie
Kankerzorg in beeld: incidentie en locatie huidkankers
Chemotherapie-geïnduceerde neuropathie: een onderschatte bijwerking
Meer neuropathie na chemotherapie bij ouderen met stadium III darmkanker
Chemotherapie in de praktijk bij ouderen met uitgezaaide darmkanker
Sociaal-economische status van patiënt speelt rol bij krijgen pancreasresectie
Datakwaliteit zeldzame kankers vraagt om betere regels en samenwerking
IKNL-onderzoekers geven presentaties op 11th Dutch Hematology Congress
 
 
 
 
Wankele balans in diagnostiek en behandeling oudere kankerpatiënten
 
 
Het blijft een wankele balans in de diagnostiek en behandeling van oudere patiënten met kanker en wat een patiënt aan kan. Dat concluderen IKNL-onderzoekers en medisch specialisten in het rapport ‘Kankerzorg in beeld, de oudere patiënt’. Oudere patiënten krijgen andere diagnostiek en andere behandelingen dan jongere patiënten. Bij praktisch alle soorten kanker zijn er ook grote verschillen tussen ziekenhuizen. De wankele balans tussen de klinische bevindingen, de zwaarte van een behandeling, de vitaliteit, de sociale omgeving en de wensen van de patiënt vraagt om maatwerk in diagnostiek en behandeling. Aanvullende registratie van gegevens moet dit maatwerk gaan onderbouwen.   Lees verder
 
 
 
Monitor borstkanker wordt vanaf 2017 uitgevoerd door IKNL
 
Vanaf 2017 voert IKNL de monitor bevolkingsonderzoek borstkanker uit, in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM. IKNL heeft de opdracht verkregen via een Europese aanbesteding. Hiermee is een eind gekomen aan een tijdperk van 25 jaar monitoren door de huidige partij: het Landelijk Evaluatie Team voor Bevolkingsonderzoek Borstkanker (LETB) van het Erasmus MC. Het LETB blijft wel de landelijke evaluatie verzorgen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker.   Lees verder
 
 
 
Borstsparende therapie bij T1-2N2 gelijk aan mastectomie & radiotherapie
 
 
Patiënten met stadium T1-2N2 borstkanker die borstsparende chirurgie aangevuld met radiotherapie krijgen, hebben een algehele, relatieve en afstandsmetastasevrije 10-jaarsoverleving die minstens gelijk is aan die van patiënten die mastectomie en radiotherapie kregen. Die conclusie trekken Marissa van Maaren (IKNL) en collega’s op basis van de eerste population-based studie naar het resultaat van beide behandelopties in deze specifieke patiëntengroep. De onderzoekers benadrukken dat deze uitkomst voorzichtig geïnterpreteerd dient te worden, maar geven tevens aan dat deze bevinding aansluit bij een eerdere studie gepubliceerd in The Lancet Oncology. Ze adviseren arts en patiënt om samen tot een goed besluit te komen, waarin de risico's en voordelen van beide behandelopties worden meegewogen.   Lees verder
 
 
 
 
Kankerzorg in beeld: incidentie en locatie huidkankers
 
In ‘Kankerzorg in beeld: de oudere patiënt’ geeft IKNL een beeld van de variatie en trends in incidentie, diagnostiek, behandeling en uitkomst van de zorg voor oudere patiënten met kanker. Bovenstaande infographic toont bijvoorbeeld de incidentie en locatie van huidkankers. Daaruit blijkt onder andere dat 30% van de patiënten met een melanoom bij diagnose ouder is dan 70 jaar en dat basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom bij ouderen (70+) vaker voorkomen in het hoofdhalsgebied en minder frequent op de romp. De gedrukte editie van Kankerzorg in beeld is gratis (excl. verzend- en administratiekosten) en te bestellen in de webshop van IKNL. Daar is ook per direct een digitale editie beschikbaar.  
 
 
Chemotherapie-geïnduceerde neuropathie: een onderschatte bijwerking
 
 
Patiënten met stadium II of III dikkedarmkanker die behandeld zijn met platinumderivaten hebben veel last van bijwerkingen, waaronder chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie. Bij patiënten met multipel myeloom komen dergelijke bijwerkingen eveneens vaak voor, zo blijkt uit promotieonderzoek van Tonneke Beijers (Máxima Medisch Centrum). Genoemde klachten treden niet alleen op tijdens en kort na de behandeling, maar kunnen twee tot zelfs elf jaar later nog steeds voorkomen. Daarom is het belangrijk om deze klachten tijdig op te sporen, zodat behandeling van patiënten met een verhoogd risico -indien nodig- kan worden aangepast. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van PROFILES, het patiëntenvolgsysteem van IKNL en Tilburg University.   Lees verder
 
 
 
Meer neuropathie na chemotherapie bij ouderen met stadium III darmkanker
 
 
Het verloop van een aantal sensorische symptomen is ongunstiger voor oudere patiënten met stadium III dikkedarmkanker die adjuvante chemotherapie hebben ontvangen dan voor patiënten die geen adjuvante chemotherapie ondergingen. Het gaat daarbij om tintelingen en gevoelloosheid in handen en voeten. Dat blijkt uit onderzoek van Felice van Erning (IKNL) en collega’s. Voor patiënten die behandeling met capecitabine en oxaliplatin ondergaan, is het beloop van gevoelloosheid in voeten ongunstiger en rapporteren zij vaker tintelende voeten dan patiënten behandeld met capecitabine monotherapie. Volgens de onderzoekers is het belangrijk om patiënten te informeren over deze risico’s, zodat arts en patiënt een weloverwogen besluit kunnen nemen.   Lees verder
 
 
 
Chemotherapie in de praktijk bij ouderen met uitgezaaide darmkanker
 
Oudere patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker krijgen niet alleen vaker een eerstelijnsbehandeling met één cytostaticum (meestal zonder doelgerichte therapie), maar komen in de praktijk ook minder vaak toe aan vervolgtrajecten van een behandeling. Dat staat in een publicatie in Acta Oncologica van Lieke Razenberg (IKNL, Catharina Ziekenhuis) in samenwerking met collega’s van Elisabeth-Tweesteden, Bernhoven, VieCuri en Erasmus MC. Volgens de auteurs is aanvullend onderzoek gewenst om de mogelijkheden van andere behandelopties, zoals doelgerichte therapie, bij oudere patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker te verduidelijken.   Lees verder
 
 
 
Sociaal-economische status van patiënt speelt rol bij krijgen pancreasresectie
 
 
Patiënten met een hoge sociaal-economische status hebben meer kans op het krijgen van een pancreasresectie dan patiënten met een lage sociaal-economische status, aldus een publicatie van Margijske van Roest (UMC Groningen) en collega’s in Plos One. Verder blijkt dat de overlevingskansen van patiënten die behandeld zijn in een academisch ziekenhuis hoger liggen dan van patiënten die een behandeling kregen in niet-universitair ziekenhuis. In deze studie is nog géén rekening gehouden met niet-universitaire ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in pancreaschirurgie. Opmerkelijk is dat ná resectie de sociaal-economische status geen risicofactor meer is. Volgens de onderzoekers is betere voorlichting gewenst aan alle patiëntengroepen.   Lees verder
 
 
 
Datakwaliteit zeldzame kankers vraagt om betere regels en samenwerking
 
Bij zeldzame vormen van kanker vraagt het stellen van een precieze diagnose en correcte registratie om specifieke expertise. Daarom is extra aandacht nodig voor diagnostiek, behandeling en registratie van deze patiënten. Die conclusie trekt een groep epidemiologen uit Italië, Spanje, Zwitserland en Nederland, onder wie Jan Maarten van der Zwan en Sabine Siesling van IKNL. Volgens de onderzoekers ondersteunen de uitkomsten van hun Europese studie het belang van betere samenwerking en afstemming tussen clinici, pathologen en registratiemedewerkers. Ook doen ze de suggestie voor betere (inter)nationale uitwisseling van pathologische kennis over zeldzame kankers om de kwaliteit van diagnostiek en registratie te optimaliseren.   Lees verder
 
 
 
IKNL-onderzoekers geven presentaties op 11th Dutch Hematology Congress
 
 
In Congrescentrum Papendal in Arnhem wordt 25, 26 en 27 januari 2017 het 11th Dutch Hematology Congress gehouden en op 25 januari tevens het 6e Verpleegkundig Symposium SIG Hematologie. Tijdens dit congres worden fundamentele en klinische vorderingen op het gebied van benigne en maligne hematologie gepresenteerd die het afgelopen jaar in Nederland zijn bereikt. Op het programma staan gesproken presentaties, laptopsessies, meet-the-expert sessies en een masterclass. Onder de sprekers bevinden zich twee onderzoekers van IKNL, dr. Simone Oerlemans en dr. Avinash Dinmohamed. Zij presenteren ook twee landelijke rapporten van het NKR-hemato-oncologieregister.   Lees verder
 
 
 
Agenda
 
Maandag 16 januari 2017
Regionaal symposium 'Het melanoom actueel'
TheaterHotel De Oranjerie, Roermond
 
 
Donderdag 19 januari 2017
Regionaal symposium ‘Het melanoom actueel’ 2017
Hof van Wageningen, Wageningen
 
 
Woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 januari 2017
11th Dutch Hematology Congress & 6e Verpleegkundig Symposium
Papendal, Arnhem
 
 
Donderdag 9 februari 2017
‘Het melanoom actueel: It Kin Oars’
Medisch Centrum Leeuwarden, Leeuwarden
 
 
Donderdag 9 maart 2017
Landelijk congres Neuro-oncologie 2017
Jaarbeurs, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Abonneren nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook