logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Februari 2018
 
 
CONCORD-3: studie naar overleving 37,5 miljoen kankerpatiënten in 71 landen
Patiënten met HC-leukemie hebben uitzicht op normale levensverwachting
Toename behandeling en overleving NSCLC; verschil met oudere patiënt blijft
Diagnose ‘kanker’ in 2017 circa 110.000 keer gesteld in Nederland
Studie naar incidentie bilaterale en unilaterale intervalborstkankers 2005-2015
Responsmonitoring bij CML kan veilig zonder cytogenetische test
Dutch Oncology Research Platform (DORP) van start
European Cancer Information System biedt inzicht in kankerlast in Europa
IKNL werkte in 2017 mee aan bijna 200 publicaties en 9 proefschriften
 
 
Cijfers over kanker Oncoguide Tumorsoorten
 
CONCORD-3: studie naar overleving 37,5 miljoen kankerpatiënten in 71 landen
 
 
De overlevingskansen van patiënten met kanker vertonen wereldwijd een stijgende trend, zelfs voor enkele meestal dodelijke vormen van kanker. Tussen landen zijn er echter grote verschillen te zien. Dat blijkt een grote internationale studie van de CONCORD-onderzoeksgroep gepubliceerd in The Lancet. De uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens van 37,5 miljoen patiënten afkomstig uit 322 population-based kankerregistraties uit 71 landen. De hoogste overleving voor de meeste kankersoorten wordt gezien bij patiënten in Noord-Amerika, Australië en Noord-Europa. Nederland bevindt zich, afhankelijk van de soort kanker, overwegend in de subtop.   Lees verder
 
 
Patiënten met HC-leukemie hebben uitzicht op normale levensverwachting
 
 
Een overgrote meerderheid van de patiënten met hairy-cell-leukemie in Nederland heeft uitzicht op een normale levensverwachting. Deze positieve boodschap staat te lezen in een studie uitgevoerd door Avinash Dinmohamed (IKNL, Erasmus MC) en collega’s met behulp van data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Een nieuwe, bemoedigende bevinding is dat de bovengrens voor de relatieve overleving al twee jaar na diagnose werd bereikt bij patiënten tot 70 jaar gediagnosticeerd vanaf 2001. Dit succes is het gevolg van introductie van PNA-therapieën en vooruitgang in ondersteunende maatregelen. Hairy-cell-leukemie is een zeldzame vorm van beenmergkanker, waarbij een afwijking optreedt in de B-lymfocyten.   Lees verder
 
 
Toename behandeling en overleving NSCLC; verschil met oudere patiënt blijft
 
 
Patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) krijgen steeds vaker een behandeling met curatieve intentie. Dit heeft tussen 1990 en 2014 geleid tot verbetering van de relatieve overleving. Deze trend was echter minder sterk zichtbaar bij oudere patiënten, zo blijkt uit onderzoek van Elisabeth Driessen (VieCuri MC) en collega’s met gegevens van ruim 187.000 patiënten uit de Nederlandse Kankerregistratie. De verschillen tussen jongere en oudere patiënten leek in de tijd kleiner te worden bij stadium I, maar bleef onveranderd bij stadium II en werden zelfs groter bij stadium III en IV ten nadele van ouderen. In toekomstige studies dient de focus daarom gericht te zijn op voorspellende factoren bij oudere patiënten met NSCLC.   Lees verder
 
 
Diagnose ‘kanker’ in 2017 circa 110.000 keer gesteld in Nederland
 
 
In 2017 zijn er in Nederland circa 110.000 nieuwe gevallen van kanker gediagnosticeerd. Dat blijkt uit nieuwe incidentiecijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), een databank die wordt onderhouden door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Kanker aan de spijsverteringsorganen (vooral darmkanker) was vorig jaar de meest voorkomende kanker. Dit heeft vooral te maken met toenemende vergrijzing van de Nederlandse bevolking. Sinds de invoering van het bevolkingsonderzoek nam de incidentie van darmkanker toe, maar die incidentie lijkt nu weer te dalen. Een andere opvallende vaststelling is dat de incidentie van longkanker bij vrouwen zich lijkt te stabiliseren.   Lees verder
 
 
Studie naar incidentie bilaterale en unilaterale intervalborstkankers 2005-2015
 
 
Slechts een klein deel van alle intervalkankers (24/753) die tussen 2005-2015 zijn gevonden, behoort tot de synchrone, bilaterale intervalkankers. Dat blijkt uit een studie van Rob van Bommel (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) en collega’s, waarbij meer dan 450.000 mammografieën van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Zuid-Nederland plus medische dossiers zijn onderzocht. Hoewel het aandeel synchrone, bilaterale intervalkankers gering is, blijft zorgvuldige onderzoek van de contralaterale borst noodzakelijk om interval borstkankers vroegtijdig te ontdekken en een optimale behandeling mogelijk te maken.   Lees verder
 
 
Responsmonitoring bij CML kan veilig zonder cytogenetische test
 
 
Moleculaire monitoring is een betrouwbare methode om de respons te evalueren van patiënten met chronische myeloïde leukemie (CML). Dat betekent dat het routinematig uitvoeren van cytogenetisch onderzoek tijdens de behandeling van CML veilig achterwege kan blijven. Dat concluderen Inge Geelen (Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht) en collega’s. Voordeel van moleculaire monitoring is dat twijfelachtige classificaties voorkomen kunnen worden en dat er minder invasieve, voor de patiënt belastende, beenmergpuncties nodig zijn. Moleculaire monitoring is bovendien goedkoper. Cytogenetische herbeoordeling blijft echter nodig wanneer de moleculaire respons suboptimaal is.   Lees verder
 
 
Dutch Oncology Research Platform (DORP) van start
 
 
Het Dutch Oncology Research Platform (DORP) is van start. DORP is opgezet om de belemmeringen rond klinisch multicenter kankeronderzoek te helpen oplossen.  Dit onderzoek staat onder grote druk omdat de opzet en uitvoering daarvan steeds complexer wordt. Met een startsubsidie van KWF kankerbestrijding van 6,5 miljoen euro en de recente aanstelling van een directeur in de persoon van Jacolien Coes, kan DORP nu echt beginnen om die knelpunten te helpen oplossen”, zegt Prof. dr. Kees Punt, voorzitter van DORP. Na een eerste oproep werden er negen onderzoeksvoorstellen van vijf verschillende onderzoeksgroepen ingediend voor ondersteuning door DORP.    Lees verder
 
 
European Cancer Information System biedt inzicht in kankerlast in Europa
 
 
De Joint Research Centre en de European Network of Cancer Registries hebben 5 februari 2018 een nieuw dataplatform gelanceerd voor het raadplegen en uitwisselen van statistische informatie over kanker in Europa, het European Cancer Information System (ECIS). Kanker lijkt op het eerste gezicht een ziekte die Europeanen willekeurig treft, maar in de praktijk is er grote variatie in de incidentie, sterfte en overleving van kanker. Op de website van het European Cancer Information System (ECIS) kunnen bezoekers geografische patronen en trends over de incidentie, sterfte en overleving van kanker raadplegen. De gebruikte data zijn afkomstig van 150 Europese population-based kankerregistraties uit de 25 lidstaten van de Europese Unie en 7 niet-EU-landen.   Lees verder
 
 
IKNL werkte in 2017 mee aan bijna 200 publicaties en 9 proefschriften
 
 
Onderzoekers van IKNL hebben in 2017 in totaal bijgedragen aan 197 wetenschappelijke publicaties in ‘peer-reviewed journals’. Daarnaast zijn er drie proefschriften van IKNL-onderzoekers verschenen, is een bijdrage geleverd aan twee boeken en vonden er zes promoties plaats met data van de NKR. Evenals voorgaande jaren hadden de meeste publicaties betrekking op kanker aan de spijsverteringsorganen. Studies over borstkanker staan op de tweede plaats gevolgd door onderzoek naar oncologie in het algemeen. In laatstgenoemde categorie staan onder andere studies naar de kwaliteit van de oncologische zorg, prognostiek en onderzoek naar de kwaliteit van leven tijdens en na behandeling van oncologische maligniteiten.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Woensdag 28 februari 2018
Nationale Conferentie Zeldzame Aandoeningen
NBC Congrescentrum, Nieuwegein
 
 
Maandag 5 maart 2018
Symposium Long (regio Utrecht): moleculaire biologie / pathologie
Meander MC, Amersfoort
 
 
Donderdag 8 maart 2018
Lustrumsymposium Space 4 AYA
De Galgewaard, Utrecht
 
 
Woensdag 14 maart 2018
11e gastro intestinale symposium (regio Zuidoost-Brabant)
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
 
 
21 -23 maart 2018
11th European Breast Cancer Conference
Barcelona
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook