logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Januari 2016
 
 
Patiënt met kanker én diabetes ervaart slechtere kwaliteit van leven
Effect persoonlijk zorgplan bij baarmoederkanker overtuigt (nog) niet
Jonge leeftijd & BRCA1/2 is risicofactor voor contralaterale borstkanker
Patiënt met blaaskanker krijgt steeds vaker neoadjuvante chemotherapie
Licht dalende trend spierinvasief blaascarcinoom onder mannen na 2011
Systemische therapie lijkt ook bij peritoneale metastasen veelbelovend
Aantal diagnoses grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom gestegen
 
 
 
 
Patiënt met kanker én diabetes ervaart slechtere kwaliteit van leven
 
Patiënten met kanker én diabetes ervaren een lagere kwaliteit van leven en hebben meer last van allerlei bijkomende klachten. Ook hebben deze patiënten een 30 procent hogere kans om te overlijden dan patiënten met dikkedarmkanker zonder diabetes. Dat blijkt uit het proefschrift waarop IKNL-onderzoeker Pauline Vissers vrijdag 22 januari 2016 promoveerde aan Tilburg University. Volgens de promovenda speelt een ongezonde(re) leefstijl een belangrijke rol bij deze patiënten. “Daarnaast maken patiënten met kanker én diabetes zich mogelijk meer zorgen over de ziekte kanker en schenken zij daardoor minder aandacht aan het omgaan met hun diabetes. Het gevolg is dat er meer aan diabetes gerelateerde complicaties kunnen ontstaan.”   Lees verder
 
 
Effect persoonlijk zorgplan bij baarmoederkanker overtuigt (nog) niet
 
Persoonlijke zorgplannen lijken (vooralsnog) geen bijdrage te leveren aan het verbeteren van de tevredenheid onder patiënten met baarmoederkanker over de informatie en zorg die zij ontvangen. Een persoonlijk zorgplan kan daarentegen wel de ervaren symptomen, emotionele impact van de ziekte en het zorggebruik vergroten. Bij vrouwen die géén gebruik maken van internet, lijkt een persoonlijk zorgplan de hoeveelheid ontvangen informatie over ziekte en medische onderzoeken en het begrip van de ziekte daarentegen wel te verbeteren. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Information provision and follow-up care in endometrial cancer’, waarop onderzoeker Kim Nicolaije (IKNL) woensdag 3 februari promoveert aan Tilburg University.   Lees verder
 
 
Jonge leeftijd & BRCA1/2 is risicofactor voor contralaterale borstkanker
 
 
De leeftijd op het moment van diagnose van een eerste borsttumor is een risicofactor voor het krijgen van contralaterale borstkanker onder vrouwen die drager zijn van een BRCA1- of BRCA2-mutatie. Het grootste risico lopen vrouwen met een BRCA1/2-mutatie die op jonge leeftijd zijn gediagnosticeerd en een familiegeschiedenis hebben van borstkanker. Dat blijkt uit een prospectieve analyse van Alexandra van den Broek (NKI-AVL) en collega’s van andere medische centra in samenwerking met IKNL. Gelet op het beschikbare bewijs dienen leeftijdspecifieke risicoschattingen volgens de onderzoekers opgenomen te worden in de begeleiding van deze patiënten.   Lees verder
 
 
Patiënt met blaaskanker krijgt steeds vaker neoadjuvante chemotherapie
Patiënten met blaaskanker krijgen in Nederland steeds vaker neoadjuvante chemotherapie aangeboden in combinatie met radicale cystectomie. Het aandeel neoadjuvante chemotherapie nam toe van 0,6 procent in 1995 tot 21 procent in 2013. Dat blijkt uit een studie onder ruim 10.000 patiënten uitgevoerd door arts-onderzoeker Tom Hermans (NKI-AvL) en collega’s. Deze uitkomsten tonen aan dat sprake is van een langzame, maar gestage adoptie van neoadjuvante chemotherapie gedurende de afgelopen twee decennia. Vooral jongere patiënten en patiënten met een gevorderd stadium die behandelend zijn in een academisch ziekenhuis, kregen vaker neoadjuvante chemotherapie aangeboden.   Lees verder
 
 
Licht dalende trend spierinvasief blaascarcinoom onder mannen na 2011
 
 
Er is een licht dalende trend waarneembaar in het risico voor mannen in Nederland om met een spierinvasief blaascarcinoom gediagnosticeerd te worden en om aan deze ziekte te overlijden. Voor vrouwen is het tegenovergestelde het geval. Deze trends hebben voornamelijk te maken met veranderingen in het rookpatroon enkele decennia geleden, schrijven dr. Katja Aben (senior-onderzoeker IKNL), dr. Toine van der Heijden (uroloog, Radboudumc) en prof. dr. Lambertus Kiemeney (epidemioloog, Radboudumc) in een artikel in het Tijdschrift voor Urologie.   Lees verder
 
 
Systemische therapie lijkt ook bij peritoneale metastasen veelbelovend
Systemische therapie lijkt ook bij patiënten met metachrone peritoneale metastasen van colorectale oorsprong bij te dragen aan een verbetering van de overleving. Dat blijkt uit een studie van Thijs van Oudheusden (Catharina Ziekenhuis, IKNL) en collega’s. De onderzoekers spreken van een ‘veelbelovende’ behandeling, waarvan de resultaten vooralsnog ‘voorzichtig geïnterpreteerd dienen te worden’. Dit vanwege de beperkte opzet van de studie. Aanvullend klinisch onderzoek is nodig om daar meer zekerheid over te geven.   Lees verder
 
 
Aantal diagnoses grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom gestegen
 
 
Het aantal diagnoses van grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom is de afgelopen jaren gestegen, met name stadium IV. Hoewel het metastatisch patroon en de overleving van patiënten met grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom lijkt op die van kleincellig longcarcinoom, vertoont de behandelstrategie van vroege stadia van grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom eerder overeenkomsten met die van plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom. Dat blijkt uit een studie van Jules Derks (Maastricht UMC) en collega’s. Zij verwachten dat de zichtbaarheid van grootcellig neuro-endocrien longcarcinoom voor artsen in de nabije toekomst zal toenemen door aanpassing van de WHO-classificatie en diagnosecriteria.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Dinsdag 26 januari
Het melanoom anno 2016
Grand Hotel Wientjes, Zwolle
 
 
Dinsdag 2 februari 2016
Longkanker en palliatieve zorg te Leiden
IKNL, locatie Leiden
 
 
Donderdag 4 - zaterdag 6 februari
6th International Congres of Breast Cancer Disease Centers
Pavillon Royal, Carrefour du bout des lacs, Parijs (Session 1, Friday)
 
 
Donderdag 11 februari 2016
Landelijk congres Neuro-oncologie Jaarbeurs
Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw (1e etage)
 
 
Donderdag 18 februari 2016
Regionaal symposium ‘Wervelmetastasen, Meningeoom en Gliomen
IKNL, locatie Utrecht
 
 
Maandag 29 februari
Regiobijeenkomst Hersenmetastasen
Maastro Clinic, Maastricht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook