logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Juli 2015
 
 
Aandeel chirurgie bij gastro-intestinale tumoren tussen 2008–2012 gedaald
NKR gebruikt voor maken van Europese schatting benodigde radiotherapie
Overleving hepatocellulair carcinoom mede afhankelijk van ziekenhuistype
Ziektevrij interval en prognose bij locoregionaal recidief borstkanker
Papieren vragenlijst niet altijd nodig bij uitnodiging voor (online) enquête
Wachttijden bij plaveiselcelcarcinoom hoofd-halsgebied lang in Nederland
Screening op prostaatkanker: voortschrijdend inzicht ERSPC-studie
En verder de volgende nieuwe publicaties...
 
 
 
 
Aandeel chirurgie bij gastro-intestinale tumoren tussen 2008–2012 gedaald
 
Het aantal chirurgische resecties bij patiënten met gastro-intestinale tumoren is tussen 2008 en 2012 gedaald in vergelijking met de periode 1995 – 1998. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Arlène Speelman (IKNL) in samenwerking met chirurgen van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. De daling was te zien bij patiënten met maagkanker, dikkedarmkanker, rectale tumor of periampullaire tumor. Het aantal resecties bij patiënten met alvleesklierkanker nam in recente jaren juist toe.   Lees verder
 
 
NKR gebruikt voor maken van Europese schatting benodigde radiotherapie
 
Population based kankerregistraties zoals de NKR zijn een geschikte informatiebron om de toekomstige behoefte aan radiotherapeutische voorzieningen zo optimaal mogelijk in te schatten. Dat blijkt uit een internationale studie in het kader van het ESTRO-HERO-project van Josep M. Borras, waaraan dr. Rob Verhoeven en prof. dr. Valery Lemmens namens IKNL hebben meegewerkt. In de studie is rekening gehouden met alle tumorstadia van de 25 meest voorkomende tumoren.   Lees verder
 
 
Overleving hepatocellulair carcinoom mede afhankelijk van ziekenhuistype
 
In landen met een lage incidentie van hepatocellulair carcinoom (zoals Nederland) kunnen de uitkomsten van resectie of behandeling met sorafenib verschillen per ziekenhuistype. Uit onderzoek van Lydia van der Geest (IKNL), Suzanne van Meer (UMCU) en collega’s blijkt dat de postoperatieve sterfte en mortaliteit op langere termijn hoger is in niet-academische ziekenhuizen. Ook de behandeling met Sorafenib wordt in niet-universitaire ziekenhuizen geassocieerd met een hogere langetermijnsterfte. Het behandelvolume blijkt geen onafhankelijk voorspeller voor de uitkomsten van de behandeling.   Lees verder
 
 
Ziektevrij interval en prognose bij locoregionaal recidief borstkanker
 
Het ziektevrij interval, voorafgaand aan een locoregionaal recidief van borstkanker, is een onafhankelijke, prognostische factor voor het voorspellen van de overlevingskansen. Naarmate het ziektevrije interval langer is op het moment dat een locoregionaal recidief wordt vastgesteld, des te beter de prognose van deze patiënten. Die conclusie trekken Annemieke Witteveen (MIRA Institute, Universiteit Twente) en collega’s op basis van een landelijke studie met data van de Nederlandse Kankerregistratie, waarin de gegevens van ruim 37.000 vrouwen met borstkanker zijn meegenomen.   Lees verder
 
 
Papieren vragenlijst niet altijd nodig bij uitnodiging voor (online) enquête
 
Onderzoekers die patiënten uitnodigen voor deelname aan een vragenlijst kunnen dit doen zónder een schriftelijke vragenlijst mee te sturen. Uit onderzoek van Nicole Horevoorts en collega’s blijkt namelijk dat er geen verschil is in respons tussen een uitnodiging met de optie ‘papieren vragenlijst opvragen’ en een uitnodiging waarin een papieren vragenlijst direct is bijgesloten. Het ontbreken van een papieren vragenlijst in de uitnodiging levert zelfs sneller reacties op. Dit betekent echter niet dat papieren vragenlijsten voor altijd weggelaten kunnen worden.   Lees verder
 
 
Wachttijden bij plaveiselcelcarcinoom hoofd-halsgebied lang in Nederland
 
De wachttijden voor patiënten met een plaveiselcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied zijn lang in Nederland. Uit een studie van Michel van Harten (NKI-AvL) en collega’s blijkt dat een langere wachttijd tot aan de behandeling een negatief effect heeft op de overlevingskansen van deze patiënten. Het is wereldwijd de eerste studie over hoofd-halskanker, waarin is aangetoond dat wachttijden patiëntenlevens kosten. De onderzoekers adviseren patiënten met kanker of verdachte afwijkingen zo vroeg mogelijk te verwijzen naar een gespecialiseerd oncologisch centrum.   Lees verder
 
 
Screening op prostaatkanker: voortschrijdend inzicht ERSPC-studie
 
Hoewel mannen met prostaatkanker in de controle-arm van de European randomized study of screening for prostate cancer (ERSPC/Rotterdam) meer hebben kunnen profiteren van zorginnovaties tijdens de looptijd van deze studie, is de ziektevrije overleving van mannen in de screeningsarm (bij wie de prostaatkanker eerder is ontdekt door middel van screening) toch vergelijkbaar of beter. Dat blijkt uit een studie van Leonard Bokhorst (Erasmus MC) en collega’s in samenwerking met IKNL.   Lees verder
 
 
En verder de volgende nieuwe publicaties...
 
Inzet van radiotherapie op vrijwel optimaal niveau in Nederland
Besluitvorming bij ouderen met dikkedarmkanker vergt specifieke kennis
Pathologische bevestiging alvleesklierkanker wenselijk; niet altijd noodzakelijk
Geen verschil in overleving plaveiselcelcarcinoom boven- en onderlip
Terugkerende urineweginfecties zijn risico voor krijgen van blaaskanker
Literatuurstudie naar impact anesthesietechnieken op overleving darmkanker
Overleving patiënten na re-excisie borstkanker wijkt niet significant af
Europese kankerregistraties lanceren procedure kwaliteitscontrole data
Betere overleving gemetastaseerde dikkedarmkanker; prognose diverser
Subsidie KWF voor datamanagement klinische studies
 
 
 
Agenda
 
15 september 2015
Kanker en seksualiteit, het gesprek met de patiënt
IKNL locatie Utrecht
 
 
2 oktober 2015
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie
Utrecht
 
 
8 oktober 2015
Amsterdams Symposium Hematologie 2015
Rosarium, Amsterdam
 
 
4 november 2015
7e nationaal symposium ‘Ouderen en kanker'
De Reehorst, Ede
 
 
17 november 2015
V&VN oncologiedagen 2015
De Reehorst, Ede
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook