logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Juni 2016
 
 
Klinische trials nodig voor evidence-based behandeling LGL-leukemie
Herhaalde schildwachtklierprocedure veilig en uitvoerbaar
Borstsparende therapie vergelijkbaar met mastectomie bij vroege borstkanker
Stijging aantal herhaalde oproepen voor zelfde mammografische afwijking
Steeds meer minimaal invasieve chirurgie bij dikkedarmkanker in Europa
Toename nefronsparende behandelingen bij kleine niertumoren in Nederland
Miltbestraling mogelijk waardevolle behandeloptie kwetsbare CLL-patiënt
ENSURE: studie naar minder intensieve follow-up bij baarmoederkanker
 
 
 
 
Klinische trials nodig voor evidence-based behandeling LGL-leukemie
 
 
Grootkorrelige lymfocyten (LGL) leukemie is een zeer zeldzame ziekte met een traag verloop, vooral bij patiënten tot 65 jaar. Uit een studie van Avinash Dinmohamed (IKNL) en collega’s blijkt dat de prognose van patiënten van 65 jaar en ouder met deze ziekte aanzienlijk slechter is dan tot dusver is aangenomen. Die bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in Nature Leukemia (impact factor: 12.104). Om meer evidence-based behandelingen voor LGL-patiënten te realiseren, adviseren de onderzoekers om internationale, klinische trials op te zetten. In afwachting daarvan kunnen population-based studies tussentijds de nodige ondersteuning bieden bij het nemen van klinische besluiten.   Lees verder
 
 
Herhaalde schildwachtklierprocedure veilig en uitvoerbaar
Herhaling van de schildwachtklierprocedure is een goed uitvoerbare, veilige ingreep bij patiënten met een gerecidiveerd mammacarcinoom die eerder een borst- en/of okselklieroperatie kregen. Dat betekent dat het standaard toepassen van een okselklierdissectie bij deze patiënten achterwege kan blijven, waardoor postoperatieve klachten zoals lymfoedeem kunnen worden voorkomen. Dit is één van de conclusies in het proefschrift waarop Guusje Vugts (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) donderdag 16 juni 2016 promoveerde aan Maastricht University.   Lees verder
 
 
Borstsparende therapie vergelijkbaar met mastectomie bij vroege borstkanker
 
 
Borstsparende chirurgie met radiotherapie heeft een vergelijkbare overleving als mastectomie bij vrouwen met een vroeg stadium van borstkanker. Dat concluderen Marissa van Maaren (IKNL) en collega’s in een publicatie in The Lancet Oncology op basis van een studie naar de algehele 10-jaarsoverleving en borstkankerspecifieke overleving van patiënten na een borstsparende operatie met radiotherapie vergeleken met een mastectomie. De onderzoekers hopen dat patiënten en zorgprofessionals op basis van dit onderzoek beter geïnformeerd zijn over de mogelijke uitkomsten van beide behandelingen en zo samen een gefundeerde keuze kunnen maken.   Lees verder
 
 
Stijging aantal herhaalde oproepen voor zelfde mammografische afwijking
Sinds de omschakeling van analoge naar digitale mammografie is het aantal vrouwen dat een herhaalde oproep kreeg vanwege dezelfde mammografische afwijking toegenomen. Dat blijkt uit een publicatie van Rob van Bommel (Catharina Ziekenhuis) en collega’s in European Radiology. Het risico op kanker was bij herhaalde oproepen voor en na de omschakeling naar digitale mammografie vergelijkbaar. Meestal vertonen deze kankers betere prognostische eigenschappen dan intervalkankers die tussen twee opeenvolgende screeningsronden worden ontdekt. Toch vinden de onderzoekers de stijging van het aantal herhaalde oproepen niet wenselijk, vanwege de lagere opkomst in de daaropvolgende screeningsronde.   Lees verder
 
 
 
Steeds meer minimaal invasieve chirurgie bij dikkedarmkanker in Europa
 
Minimaal invasieve vs. open chirurgie (%) bij dikkedarmkanker. De grafiek is gebaseerd op data uit de periode 2007 - 2014. Voor Nederland 2009 - 2014 (NKI: 2007 - 2012). Conversie is minimaal invasieve chirurgie naar open chirurgie. P-B: data van population-based registraties; I-B: data van institute-based registraties.

Steeds meer patiënten met dikkedarmkanker krijgen minimaal invasieve chirurgie bij het verwijderen van de tumor, maar er zijn momenteel nog wel grote verschillen tussen diverse Europese landen en klinische centra in het toepassen van deze techniek. Dat concludeert een internationale groep onderzoekers in een publicatie in Medicine met behulp van data van onder andere de NKR. De studie ondersteunt de bijdrage die minimaal invasieve chirurgie kan leveren bij het verbeteren van de overleving; ook bij patiënten met een gevorderd stadium en bij oudere patiënten. Extra onderzoek is nodig om de rol van minimaal invasieve chirurgie te bevestigen op de langetermijnoverleving van deze patiënten.   Lees verder
 
 
Toename nefronsparende behandelingen bij kleine niertumoren in Nederland
 
 
Patiënten met kleine niertumoren (stadium T1, < 7 cm) worden in Nederland overwegend behandeld volgens de actuele richtlijnen. In vergelijking met een recente, Zweedse studie krijgen patiënten in ons land iets vaker een nefronsparende behandeling. In 2014 werd 67% van de Nederlandse patiënten met een T1a (< 4 cm)  nefronsparend behandeld, van wie de overgrote meerderheid een partiële nefrectomie kreeg en een klein deel thermische ablatie. Een jonge leeftijd, een niet-centrale tumorlocatie en behandeling in een ziekenhuis met een hoog behandelvolume blijken samen te hangen met een hogere kans op een partiële nefrectomie versus  een radicale nefrectomie.   Lees verder
 
 
Miltbestraling mogelijk waardevolle behandeloptie kwetsbare CLL-patiënt
Radiotherapeutische behandeling van de milt is weliswaar een oude methode, maar een behandeloptie die zeker niet mag worden vergeten bij kwetsbare (oudere) patiënten met symptomatische, chronische lymfatische leukemie (CLL) die daarnaast te maken hebben met comorbiditeiten. Die conclusie trekken Anna Aalbers (Reinier de Graaf Ziekenhuis) en collega’s in een artikel in The Netherlands Journal of Medicine. Volgens de onderzoekers kan bestraling van de milt bij deze patiënten bijdragen aan langere perioden van hematologische remissie en verbeterd welbevinden met slechts geringe of geen toxiciteit.    Lees verder
 
 
ENSURE: studie naar minder intensieve follow-up bij baarmoederkanker
 
 
IKNL voert momenteel in samenwerking met ziekenhuizen wetenschappelijk onderzoek uit naar het aantal bezoeken aan de gynaecoloog tijdens de follow-up van patiënten die behandeld zijn vanwege een vroeg stadium van baarmoederkanker. Het doel is na te gaan of patiënten die minder follow-up-bezoeken krijgen even tevreden zijn met de zorg vergeleken met patiënten die de reguliere aantal follow-up bezoeken krijgen. Medisch gezien is een follow-up niet nodig bij een vroeg stadium van baarmoederkanker, omdat de kans op een recidief erg klein is. Daarnaast gaat een recidief bijna altijd gepaard met duidelijke klachten, zoals bloedverlies.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Donderdag 30 juni 2016
Bijeenkomst zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom
Mediaplaza / Supernova, Utrecht
 
 
Maandag 12 september 2016
10e gastro intestinale symposium: update nieuwe ontwikkelingen in de regio
Kasteel Maurick, Vught
 
 
Donderdag 27 oktober 2016
Amsterdams Symposium Hematologie 2016
Planetarium Amsterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook