logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Mei 2016
 
 
Proefschrift over hematologische maligniteiten en belang kankerregistraties
Grotere kans geïsoleerde tumorcellen in schildwachtklier bij lobulair carcinoom
Proefschrift: klinische predictiemodellen en okselklierstatus bij borstkanker
Gebruik chemotherapie bij gen-expressieprofiel borstkanker vrijwel gelijk
Chirurgische complicaties en overleving dikkedarmkanker stadium I-III
Oxaliplatin leidt tot meer toxiciteit bij ouderen met dikkedarmkanker
Relatie tussen volume en overleving bij uitgezaaide alvleesklierkanker
Niet elk HPV-type is even gevaarlijk voor ontstaan baarmoederhalskanker
Ruim vier ton subsidie Roparun voor IKNL-onderzoek palliatieve zorg
 
 
 
 
Proefschrift over hematologische maligniteiten en belang kankerregistraties
 
 
Myelodysplastische syndromen (MDS), chronische myelomonocytaire leukemie (CMML) en acute myeloïde leukemie (AML) zijn kankerssoorten van het beenmerg die hun oorsprong vinden in de myeloïde stamcel. Tot dusver is daar relatief weinig onderzoek naar gedaan. Avinash Dinmohamed, onderzoeker bij Erasmus MC en IKNL, promoveerde 11 mei op een proefschrift waarin hij de diverse epidemiologische aspecten en het belang van population-based kankerregistraties onderzocht. Hij stelt vast dat bij bijna de helft van de patiënten met MDS geen cytogenetisch onderzoek is uitgevoerd, terwijl dit wel in de richtlijn wordt aanbevolen. Deze en andere bevindingen kunnen dienen als benchmark voor toekomstig onderzoek om de zorg voor deze patiënten te verbeteren.   Lees verder
 
 
Grotere kans geïsoleerde tumorcellen in schildwachtklier bij lobulair carcinoom
Sinds de introductie van de schildwachtklierprocedure en de vernieuwde TNM-classificatie in 2002 worden bij patiënten met invasief lobulair mammacarcinoom vaker geïsoleerde tumorcellen gediagnosticeerd dan bij patiënten met invasief ductaal carcinoom. Dat blijkt uit een studie van Wilfred Truin (Máxima Medisch Centrum) en collega’s. De klinische consequenties hiervan moeten worden onderzocht in aanvullend onderzoek. Volgens de auteurs kan dit mogelijk implicaties hebben voor het voorschrijven van adjuvante systemische therapieën in de klinische praktijk.   Lees verder
 
 
Proefschrift: klinische predictiemodellen en okselklierstatus bij borstkanker
 
 
Klinische predictiemodellen kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van een gepersonaliseerd behandelplan voor de oksel bij patiënten met borstkanker. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Clinical prediction models and the changing role of axillary treatment in breast cancer’ waarop Ingrid van den Hoven donderdag 2 juni promoveert aan Maastricht University. Hierin beschrijft de promovenda de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden in de okselbehandeling bij borstkankerpatiënten en evalueert zij de rol en waarde van diverse predictiemodellen.   Lees verder
 
 
Gebruik chemotherapie bij gen-expressieprofiel borstkanker vrijwel gelijk
Hoewel de richtlijnen zijn aangepast, is het aandeel patiënten met een vroeg stadium van borstkanker (ER+ / HER2) dat chemotherapie krijgt voorgeschreven op basis van een gen-expressieprofiel vrijwel gelijk gebleven in de periode 2012-2014 ten opzichte van 2004-2006. Dat blijkt uit onderzoek van Anne Kuijer (Diakonessenhuis Utrecht) en collega’s. Sinds verbreding van de indicaties worden echter 13% méér patiënten geschikt geacht om in aanmerking te komen voor chemotherapie. Het consistente aandeel chemotherapie duidt erop dat aanpassingen van richtlijnen in de praktijk niet automatisch worden gevolgd. In de discussie gaan de onderzoekers in op mogelijke oorzaken.   Lees verder
 
 
Chirurgische complicaties en overleving dikkedarmkanker stadium I-III
 
 
Frequent voorkomende complicaties na chirurgie, zoals naadlekkage, (buik)sepsis en overmatig bloedverlies, hebben bij patiënten met dikkedarmkanker ernstige gevolgen voor de uitkomsten op korte en lange termijn. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van Anne Breugom (LUMC) en collega’s op basis van een studie in vijf ziekenhuizen in West-Nederland. De studie bevestigt de langdurige effecten van chirurgische complicaties die onder meer leiden tot een verminderde 1-jaarsoverleving, daling van de algehele 5-jaarsoverleving en toegenomen kans op recidieven bij deze patiënten.   Lees verder
 
 
Oxaliplatin leidt tot meer toxiciteit bij ouderen met dikkedarmkanker
Slechts een derde van de oudere patiënten (70 jaar en ouder) met stadium III dikkedarmkanker krijgt adjuvante chemotherapie. Dat blijkt uit een studie van IKNL-onderzoeker Felice van Erning en collega’s, waarin de intensiteit en toxiciteit van een aantal systemische behandelingen is onderzocht bij ouderen. Zo wordt CAPOX (capecitabine & oxaliplatin) geassocieerd met meer graad III-IV toxiciteiten in vergelijking met CapMono (monotherapie met capecitabine) met als gevolg dat oudere patiënten die CAPOX krijgen vaker hun behandeling (moeten) afbreken. Deze uitkomsten leveren nieuwe inzichten op voor het bespreken van de voor- en nadelen van behandelopties bij oudere patiënten.   Lees verder
 
 
Relatie tussen volume en overleving bij uitgezaaide alvleesklierkanker
 
 
Patiënten met gemetastaseerde alvleesklierkanker die palliatieve systeemtherapie krijgen in een medisch centrum met een hoog behandelvolume hebben een betere overleving. Dat blijkt uit een studie van Nadia Haj Mohammad (AMC) en collega’s. De bevindingen liggen in lijn met publicaties over pancreaschirurgie, waarin een relatie tussen volume en uitkomst wordt beschreven. In de discussie gaan de onderzoekers in op een aantal beperkingen van deze population-based studie, waardoor er nog geen aanbevelingen voor de klinische praktijk gedaan kunnen worden.   Lees verder
 
 
Niet elk HPV-type is even gevaarlijk voor ontstaan baarmoederhalskanker
Infectie met humaan papilloma virus (HPV) kan kanker veroorzaken, maar niet elk virustype dat in kanker wordt gevonden, brengt een gelijkwaardig kankerrisico met zich mee. Dat blijkt uit het proefschrift ‘The Road in HPV-Induced Keratinocyte Eternity: Molecular Characterization of HPV-Type Dependent In Vitro Immortalization’ waarop Denise Schütze (datamanager A bij IKNL) donderdag 19 mei promoveert aan de VU in Amsterdam. Om het verschil in kankerrisico te onderzoeken ontwikkelde de promovenda nieuwe modelsystemen door verschillende HPV-types in te brengen in huidcellen.   Lees verder
 
 
Ruim vier ton subsidie Roparun voor IKNL-onderzoek palliatieve zorg
 
 
Stichting Roparun heeft een subsidie toegekend aan IKNL voor wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven zoals patiënten die ervaren. Het gaat hierbij om ervaringen van patiënten in de palliatieve fase met een oncologische ziekte. Roparun heeft hiervoor een bedrag van maximaal 412.000 euro beschikbaar gesteld over een periode van vier jaar. Doel is tot heldere aanbevelingen te komen ter verbetering van de palliatieve zorg.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Dinsdag 21 juni 2016
State of the art zorg patiënten met cutaan plaveiselcelcarcinoom in hoofd-hals
Auditorium MCL, Leeuwarden
 
 
Dinsdag 28 juni 2016
Thema-avond: Spierinvasief blaascarcinoom, alternatieven voor cystectomie
Auditorium Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
 
 
Donderdag 30 juni 2016
Bijeenkomst zorgpad Verdenking perihilair cholangiocarcinoom
Media Plaza / Supernova, Utrecht
 
 
Diverse data. Start vrijdag 9 september 2016
Basiscursus oncologisch spectrum 2016
Planetarium Gaasperplas, Amsterdam
 
 
Maandag 12 september 2016
10e gastro intestinale symposium: update nieuwe ontwikkelingen in de regio
Kasteel Maurick, Vught
 
 
Vrijdag 30 september 2016
Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook