logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
Maart 2016
 
 
IKNL werkte in 2015 mee aan in totaal 177 wetenschappelijke publicaties
Betere overleving na behandeling uitzaaiingen buikvlies met CRS + HIPEC
Visitaties met aandacht zorgketen en tumorspecifieke accenten zijn effectiever
Ziekenhuisfactoren beïnvloeden gedeeltelijk directe borstreconstructies
Percentage lokaal recidieven na borstkankerchirurgie verder gedaald
Impact bevacizumab op overleving bij metachroon uitgezaaide darmkanker
Betere resultaten na chemoradiatie met metformine bij NSCLC-patiënten
 
 
 
 
IKNL werkte in 2015 mee aan in totaal 177 wetenschappelijke publicaties
Medewerkers van IKNL publiceerden in 2015 177 peer reviewed artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Dat is tien publicaties méér dan in 2014, een stijgende trend die zich al jaren voortzet. Deze publicaties geven een ‘real world’ beeld van de oncologische zorg. Dankzij de nauwe en vruchtbare samenwerking met medische professionals en onderzoekers van andere instellingen komt een breed palet aan onderwerpen aan de orde.   Lees verder
 
 
Betere overleving na behandeling uitzaaiingen buikvlies met CRS + HIPEC
 
 
Behandeling van uitzaaiingen in het buikvlies door middel van cytoreductieve chirurgie gecombineerd met hypertherme intraperitoneale chemotherapie (CRS + HIPEC) kan bijdragen aan het verhogen van de overlevingskansen van patiënten met dikkedarmkanker. Zorgvuldige selectie van patiënten blijft echter nodig om te bepalen of deze operatie haalbaar is. Dit is één van de conclusies in het proefschrift ‘Clinical Experiences with Peritoneal Carcinomatosis’, waarop Thijs van Oudheusden (IKNL, Catharina Ziekenhuis) 8 april promoveert aan Maastricht University. Hierin gaat hij onder meer in op de pre-operatieve selectie van patiënten, CRS + HIPEC bij terugkerende ziekte en uniformiteit van behandelprotocollen.   Lees verder
 
 
Visitaties met aandacht zorgketen en tumorspecifieke accenten zijn effectiever
 
Visitaties in Nederlandse ziekenhuizen hebben tussen 1990 en 2010 geen aanwijsbaar effect gehad op de kwaliteit van zorg. Die conclusie staat te lezen in het proefschrift waarop Melvin Kilsdonk (IKNL) vrijdag 18 maart promoveerde aan de Universiteit Twente. Hij pleit daarin voor wijziging van oncologische visitatieprogramma’s door meer gebruik te maken van wetenschappelijk onderbouwde prestatie-indicatoren en een brug te slaan tussen ‘harde’ klinische uitkomstdata en de ‘zachte’ tumorspecifieke processen. De bevindingen in dit proefschrift bekrachtigen de wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd in de opzet van het visitatiemodel, waarbij de transmurale zorgketen en tumorspecifieke accenten centraal staan.   Lees verder
 
 
Ziekenhuisfactoren beïnvloeden gedeeltelijk directe borstreconstructies
 
 
Organisatorische factoren in ziekenhuizen zijn van invloed op het aantal directe borstreconstructies dat wordt verricht na amputatie. Dat blijkt uit grootschalig onderzoek door IKNL. Prof. dr. Sabine Siesling: “Dit betekent een goede stap in de verbetering van de borstkankerzorg in Nederland. Een directe borstreconstructie na amputatie moet voor iedere patiënt die daarvoor in aanmerking komt en daarvoor kiest, beschikbaar zijn”. Directe reconstructie bespaart de patiënt met borstkanker een extra operatie en narcose en het cosmetische resultaat is meestal beter. Er zijn diverse redenen om niet direct een reconstructie te doen. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatievorm voor 8% van invloed is op de mate waarin directe reconstructie wordt toegepast.   Lees verder
 
 
Percentage lokaal recidieven na borstkankerchirurgie verder gedaald
Het percentage vrouwen dat binnen 5 jaar na een borstkankeroperatie te maken krijgt met een lokaal recidief is in Nederland laag en in de periode tussen 2003 en 2006 verder gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Margriet van der Heiden en Sabine Siesling (IKNL) en collega’s. Deze bevinding is volgens de onderzoekers relevant om de kwaliteit van de borstkankerzorg in Nederland in breder perspectief te plaatsen. De waarde van het 5-jaars lokaal-recidiefpercentage als indicator voor de zorgkwaliteit op ziekenhuisniveau is echter beperkt, omdat met deze indicator niet tijdig ziekenhuizen opgespoord kunnen worden met een te hoog recidiefpercentage. Mede omdat het aantal recidieven erg laag is, zodat er geen statistisch significante verschillen tussen ziekenhuizen gevonden kunnen worden.   Lees verder
 
 
 
Impact bevacizumab op overleving bij metachroon uitgezaaide darmkanker
 
Overall survival according to the addition of bevacizumab to first-line systemic therapy (n = 361)

Het toevoegen van bevacizumab aan de eerstelijnsbehandeling van patiënten met metachroon uitgezaaide darmkanker lijkt ook in de klinische praktijk te zorgen voor een aanzienlijke verbetering van de algehele overleving. Dat blijkt uit een studie van Lieke Razenberg (Catharina Ziekenhuis, Eindhoven) en collega’s met behulp van population-based data van de Nederlandse Kankerregistratie. De onderzoekers vonden tevens aanzienlijke verschillen tussen ziekenhuizen in het voorschrijven van bevacizumab. Deze bevinding weerspiegelt verschillen in houding en beleid rond het gebruik van bevacizumab in de klinische praktijk.   Lees verder
 
 
Betere resultaten na chemoradiatie met metformine bij NSCLC-patiënten
 
 
Metformine in combinatie met chemoradiotherapie blijkt te leiden tot een significante verbetering van de progressievrije overleving bij patiënten met lokaal gevorderde, niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Deze bevinding, gebaseerd op een retrospectieve studie, suggereert dat metformine een waardevolle aanvulling kan zijn voor deze patiënten. Die conclusie staat te lezen in een publicatie van Krista Wink (Maastro Clinic) en collega’s in Radiotherapy and Oncology. Prospectieve studies, waarbij metformine wordt toegevoegd aan bestaande behandelingen, moeten definitief uitsluitsel geven.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Vrijdag 1 april 2016
Promotie Hedwig Blommestein: 'The added value of real-world evidence'
Erasmus Universiteit, Rotterdam
 
 
Donderdag 7 april 2016
Regionaal symposium: Wervelmetastasen, Meningeoom en Gliomen (vol)
NKI/AvL, Plesmanlaan 121, Amsterdam
 
 
Vrijdag 8 april 2016
(On)Zin omtrent CIN, De nieuwe richtlijn en handvatten voor implementatie
Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
 
 
Vrijdag 8 april 2016
Promotie Thijs van Oudheusden: behandeling peritonitis carcinomatosa
Maastricht University
 
 
Woensdag 20 april 2016
6e symposium niercelcarcinoom
Hotel de Ruwenberg, Sint Michielsgestel
 
 
Donderdag 27 oktober 2016
Amsterdams Symposium Hematologie 2016
Planetarium, Kromwijkdreef 11, Amsterdam
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook