logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
November 2015
 
 
Ziekenhuis van diagnose beïnvloedt kans operatie pancreascarcinoom
Naleving richtlijn Pancreascarcinoom kan beter; advies audit & feedback
Betere overleving borstkanker na behandeling metastasen in zenuwstelsel
Grote verschillen in Europa in overleving hematologische maligniteiten
Effect trastuzumab bij borstkanker in praktijk gelijk aan uitkomsten trials
Meer onderzoek nodig naar impact kanker én diabetes
Overlevingskansen primaire kwaadaardige hersentumoren nog steeds slecht
Studie naar gebruik keuzehulp bij vroeg stadium van prostaatkanker
 
 
 
 
Ziekenhuis van diagnose beïnvloedt kans operatie pancreascarcinoom
 
 
Patiënten met niet-uitgezaaid pancreascarcinoom hebben een grotere kans op het krijgen van een in opzet curatieve operatie wanneer de primaire diagnose is gesteld in een ziekenhuis dat pancreaschirurgie uitvoert. Indien de diagnose is gesteld in een niet-pancreascentrum is de kans op een operatie aanzienlijk kleiner. Het centrum van diagnose was niet geassocieerd met een verbeterde langetermijnoverleving indien gecorrigeerd voor de hogere kans op resectie in de pancreascentra. Dat blijkt uit een studie van Maikel Bakens (Catharina Ziekenhuis, IKNL) en collega’s die onlangs is verschenen in de British Journal of Surgery.   Lees verder
 
 
Naleving richtlijn Pancreascarcinoom kan beter; advies audit & feedback
De naleving van de richtlijn Pancreascarcinoom kon beter in 2012, zo blijkt uit onderzoek van Bengt van Rijssen (AMC Amsterdam) in samenwerking met de richtlijnevaluatiecommissie en onderzoekers van IKNL. In de studie is gekeken naar de naleving van drie kwaliteitsindicatoren, waaronder bespreking van patiënten in een multidisciplinair overleg, toepassen van adjuvante chemotherapie na resectie en het starten van de behandeling binnen maximaal drie weken na het multidisciplinair overleg. Om de zorg voor deze patiënten verder te verbeteren, sluiten de onderzoekers af met een aantal aanbevelingen.   Lees verder
 
 
Betere overleving borstkanker na behandeling metastasen in zenuwstelsel
 
 
Borstkankerpatiënten met metastasen in het centraal zenuwstelsel die hiervoor kunnen worden behandeld, laten een betere overleving zien. Het maakt echter geen verschil of metastasen synchroon (tegelijk met de primaire tumor) of metachroon zijn gediagnosticeerd, hoewel bij de laatste groep de tijd tussen primaire behandeling en ontdekking van de metastasen wél van belang is. Voor patiënten bij wie dit meer dan een jaar bedraagt, is de prognose gunstiger. Dat blijkt uit een studie van Vincent Ho (IKNL) in samenwerking met het Radboudumc (Nijmegen), Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam) en St Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg).   Lees verder
 
 
Grote verschillen in Europa in overleving hematologische maligniteiten
Van alle hematologische maligniteiten hebben patiënten met Hodgkin-lymfoom in Europa gemiddeld genomen de hoogste 5-jaarsoverleving. Patiënten met acute myeloïde leukemie hebben de slechtste overlevingskansen. Deze en andere conclusies staan te lezen in een publicatie van EUROCARE-5, een studie gebaseerd op gegevens van 89 kankerregistraties in 29 Europese landen, waaronder de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Volgens de onderzoekers is het aannemelijk dat vertraagde of verminderde toegang tot innovatieve en passende therapieën heeft bijgedragen aan de verschillen in overleving van hematologische maligniteiten in Europa.   Lees verder
 
 
Effect trastuzumab bij borstkanker in praktijk gelijk aan uitkomsten trials
 
 
Chemotherapie aangevuld met trastuzumab leidt in de dagelijkse praktijk tot een gelijke overleving van patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker vergeleken met resultaten van klinische trials. Dit blijkt uit een studie van Johan van Rooijen (Martini Ziekenhuis, Groningen) in samenwerking met collega’s van ziekenhuizen in Noordoost-Nederland en IKNL naar de behandel- en overlevingskenmerken van deze patiënten. Hetzelfde effect van trastuzumab werd gevonden bij oudere patiënten.   Lees verder
 
 
Meer onderzoek nodig naar impact kanker én diabetes
Er is meer onderzoek nodig naar patiëntgerapporteerde uitkomsten bij mensen met kanker én diabetes. Die aanbeveling doen Pauline Vissers (IKNL) en collega’s naar aanleiding van een literatuurstudie. Uit het geringe aantal beschikbare studies blijkt dat patiënten met kanker én diabetes vaker klachten rapporteren, met name met betrekking tot kwaliteit van leven, vergeleken met patiënten met één van beide ziekten. Vanwege het beperkt aantal studies kunnen hieraan nog geen sterke conclusies worden verbonden. In toekomstige studies is daarom meer aandacht nodig voor patiëntgerapporteerde uitkomsten, zoals depressie, zelfzorg en zelfmanagement.
  Lees verder
 
 
Overlevingskansen primaire kwaadaardige hersentumoren nog steeds slecht
 
 
De overlevingskansen van patiënten met een primaire kwaadaardige hersentumor zijn nog steeds slecht. Dat blijkt uit onderzoek van Otto Visser (hoofd registratie bij IKNL) en collega’s van 86 kankerregistraties in Europa. De onderzoekers signaleren een stijging van de relatieve 1-jaarsoverleving met circa 10% tussen 1999 en 2007, vooral bij patiënten tussen de 45 en 74 jaar in Centraal- en Noord-Europa. In de loop van de tijd namen de verschillen in overleving tussen landen toe. Volgens de onderzoekers duidt dit op variatie per land in de toegang van patiënten tot de nieuwste behandelmogelijkheden.   Lees verder
 
 
Studie naar gebruik keuzehulp bij vroeg stadium van prostaatkanker
Medio 2014 is in negentien Nederlandse ziekenhuizen een trial gestart naar het gebruik van een web-based keuzehulp bij gedeelde besluitvorming voor patiënten met een vroeg stadium van prostaatkanker. In het vakblad Trials zetten Maarten Cuypers (Tilburg Universitiy) en collega’s uiteen hoe de studie is opgezet en welke afwegingen daarbij een rol hebben gespeeld. De primaire uitkomstmaat van de studie is gericht op het toetsen van verschillen van inzicht rond de behandelkeuze. Maar er zal ook worden gekeken naar secundaire aandachtspunten bij gedeelde besluitvorming, zoals kennis, tevredenheid over de informatievoorziening en de rol binnen de besluitvorming.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Dinsdag 1 december
Symposium basaalcelcarcinoom in het hoofd-halsgebied
Onderwijscentrum UMCG, Groningen (inschrijving gesloten)
 
 
Vrijdag 4 december
5e DUOS Jaarsymposium
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
Dinsdag 19 januari
Regionaal symposium ‘Wervelmetastasen, Meningeoom en Gliomen: implementatie van de nieuwe richtlijnen’
Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn
 
 
Donderdag 11 februari
Landelijk congres Neuro-oncologie
Jaarbeurs, Utrecht
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Werken bij IKNL
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook