logo
 
 
nieuwsbrief onderzoek
 
November 2016
 
 
Niet standaard oxaliplatin bij ouderen met stadium III dikkedarmkanker
Inzicht in medicatie-uitgiftes ouderen in jaar vóór diagnose dikkedarmkanker
Vergelijking endoscopische resectie en primaire chirurgie bij T1 darmkanker
Diagnoseziekenhuis beïnvloedt kans op krijgen behandeling slokdarmkanker
Bijwerkingen na prostaatkanker vooral geassocieerd met behandeling
Twee initiatieven voor beter klinisch, wetenschappelijk onderzoek
Meer onderzoek nodig naar basaalcelcarcinoom bij ouderen 80-plus
Overlevenden blaaskanker hebben beperkte kennis risicofactoren ziekte
Dag van operatie heeft geen invloed op overleving slokdarmkanker
 
 
 
 
Niet standaard oxaliplatin bij ouderen met stadium III dikkedarmkanker
 
 
Ouderen met stadium III dikkedarmkanker hebben eenzelfde voordeel van adjuvante chemotherapie wat betreft het verkleinen van het risico op een afstandsrecidief als jongere patiënten. Daarom dient adjuvante chemotherapie ook bij oudere patiënten overwogen te worden. Dat stelt Felice van Erning (IKNL) in haar proefschrift waarop ze woensdag 21 december promoveert aan de Erasmus Universiteit. Het promotieonderzoek toont tevens aan dat monotherapie met capecitabine in de dagelijkse, klinische praktijk beter door ouderen wordt verdragen en voor minder bijwerkingen zorgt, zonder beperking van de overlevingswinst. Combinatietherapie met oxaliplatin zou om die reden niet langer standaard mogen zijn bij oudere patiënten met stadium III dikkedarmkanker.   Lees verder
 
 
Inzicht in medicatie-uitgiftes ouderen in jaar vóór diagnose dikkedarmkanker
Het percentage ouderen dat een of meer medicatie-uitgiftes ontvangt gedurende het hele jaar voor de diagnose dikkedarmkanker, is hoger vergeleken met een controlegroep zonder kanker met vergelijkbare leeftijd en geslacht. Dit aandeel neemt verder toe tijdens de laatste drie maanden voorafgaand aan de kankerdiagnose, zo blijkt uit onderzoek van Felice van Erning (IKNL) en collega’s van onder meer MMC en PHARMO Institute. Het verhoogde medicatiegebruik bij ‘toekomstige’ patiënten is voornamelijk gerelateerd aan comorbiditeit(en), terwijl de medicatie-uitgiftes in de laatste maanden voor de kankerdiagnose voornamelijk gerelateerd lijken te zijn aan (symptoombestrijding van) dikkedarmkanker.   Lees verder
 
 
Vergelijking endoscopische resectie en primaire chirurgie bij T1 darmkanker
 
 
Een aanvullende darmoperatie na endoscopische resectie zou alleen overwogen moeten worden bij patiënten met stadium T1 darmkanker met een hoog histologisch risico of een positieve resectiemarge. Dat advies geven Tim Belderbos (UMC Utrecht) en collega’s van IKNL, Catharina Ziekenhuis, AMC en Radboudumc op basis van een studie met data van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Een risicovolle histologie verhoogt de kans op lymfekliermetastasen, maar hangt niet samen met een grotere kans op recidieven op lange termijn. De onderzoekers verwachten dat goed geselecteerde patiënten baat kunnen hebben bij een additionele operatie na initiële endoscopische resectie.   Lees verder
 
 
 
Diagnoseziekenhuis beïnvloedt kans op krijgen behandeling slokdarmkanker
 
Variatie in het aantal patiënten met een potentieel curabel slokdarmcarcinoom (cT1-3, X, elke N, M0, X) dat curatieve behandeling kreeg (resectie, definitieve chemoradiotherapie of een endoscopische tumor resectie) na correctie voor geslacht, leeftijd, cT classificatie, cN classificatie, tumorlocatie, morfologie en aantal slokdarmresecties in het diagnoseziekenhuis in 2010-2013. Elke balk geeft een ziekenhuis van diagnose aan.

Het ziekenhuis waar de diagnose ‘slokdarmkanker’ wordt gesteld, heeft invloed op de behandeling en uiteindelijke overlevingskansen van deze patiënten. Uit onderzoek van Margreet van Putten (IKNL) en collega’s blijkt namelijk dat er een aanzienlijke variatie bestaat tussen het ziekenhuis van diagnose en de kans dat patiënten met curabele slokdarmkanker worden doorverwezen voor een curatieve behandeling. Om deze verschillen te verkleinen adviseren de onderzoekers alle patiënten te bespreken in multidisciplinaire overlegteams in aanwezigheid van ervaren slokdarmkankerspecialisten.   Lees verder
 
 
Bijwerkingen na prostaatkanker vooral geassocieerd met behandeling
 
 
Bijwerkingen die mannen na behandeling van prostaatkanker ervaren, hangen vooral samen met de medische behandeling die zij hebben gekregen. Andere risicofactoren zijn complicaties tijdens de biopsie, aanwezigheid van comorbiditeit(en) en fysiek functioneren voor de behandeling. Dat blijkt uit een grote, population-based studie van onderzoekers van de Universiteit Twente, IKNL en collega’s uit Ierland en Noord-Ierland gepubliceerd in de European Journal of Cancer Care. De uitkomsten van deze studie kunnen worden gebruikt om patiënten en artsen beter te informeren over de risico’s op het ontstaan van bijwerkingen bij specifieke behandelingen.   Lees verder
 
 
Twee initiatieven voor beter klinisch, wetenschappelijk onderzoek
 
Research Platform (DORP)
Onderzoekers meer ondersteuning bieden om meer en betere onderzoeken (trials) naar het effect van behandelmethoden en medicijnen te kunnen realiseren. Dat is het doel van een nieuw samenwerkingsverband, een nationaal platform voor onderzoeker-geïnitieerd, klinisch oncologisch onderzoek: het Dutch Oncology Research Platform (DORP). Het platform is een initiatief van drie grote onderzoeksgroepen: Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG), Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON), tezamen met IKNL en het NKI-AVL data center (Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek).
 
 
Lees verder
 
 
PLCRC-cohort dikkedarmkanker
Een unieke verzameling multidisciplinaire data, een biobank en gegevens over patiëntgerapporteerde uitkomsten. Dat is kort samengevat het Prospectief Landelijk CRC cohort, een infrastructuur opgezet door de Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek  om de zorg voor patiënten met dikkedarmkanker te verbeteren. Het PLCRC-cohort verschilt van alle andere registraties door zijn dynamisch design, onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden en opname van patiënten met alle stadia van dikkedarmkanker, onafhankelijk van de klinische behandeling. J.P. Burbach (UMC Utrecht) en collega’s belichten de achtergronden.
 
 
Lees verder
 
 
 
Meer onderzoek nodig naar basaalcelcarcinoom bij ouderen 80-plus
Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar basaalcelcarcinoom bij de alleroudsten (80 jaar en ouder). In deze toekomstige studies dient specifiek aandacht te zijn voor de relatie tussen het bepalen van de prognose en kwaliteit van leven van deze patiënten op zowel korte als langere termijn. Dat stellen onderzoekers van Radboudumc in samenwerking met IKNL op basis van een uitgebreide literatuurstudie. Volgens de onderzoekers zijn de epidemiologische en klinisch-pathologische gegevens in de bestaande literatuur te schaars en te heterogeen om dermatologen adequate ondersteuning te bieden bij klinische besluitvorming in de dagelijkse praktijk.   Lees verder
 
 
Overlevenden blaaskanker hebben beperkte kennis risicofactoren ziekte
 
 
De meeste overlevenden van blaaskanker hebben geen enkel idee wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn voor de ontwikkeling van blaaskanker. Dat blijkt uit een studie van Ellen Westhof en collega-onderzoekers van Radboudumc en IKNL gepubliceerd in de European Journal of Cancer. Vastgestelde risicofactoren, zoals het roken van sigaretten, worden meestal niet herkend, zelfs niet door diegenen met deze risicofactoren. Deze uitkomst duidt op beperkte kennis onder de Nederlandse bevolking over risicofactoren voor het ontstaan van blaaskanker. Volgens de onderzoekers blijft effectieve voorlichting over de preventie van (blaas)kanker om die reden belangrijk.   Lees verder
 
 
Dag van operatie heeft geen invloed op overleving slokdarmkanker
De dag van de week waarop een slokdarmkankeroperatie plaatsvindt, heeft geen enkele invloed op de algehele overleving van patiënten met in opzet curabel slokdarmkanker. Ook is er geen relatie gevonden tussen de operatiedag en de 30-dagenmortaliteit, het aantal verwijderde lymfeklieren en het aandeel R0-resecties. Dat blijkt uit een grote population-based cohortstudie met data van de Nederlandse Kankerregistratie door Els Visser (UMC Utrecht) in samenwerking met collega’s van UMC Utrecht en IKNL. Daarmee is de suggestie in de literatuur weerlegd dat de operatiedag invloed zou hebben op de overlevingskansen van deze patiënten.   Lees verder
 
 
Agenda
 
Donderdag 24 november 2016
Symposium Cervixcytologie
Eenhoorn, Amersfoort
 
 
Donderdag 24 november 2016
Regiobijeenkomst Zuid West aanvullende oncologische zorg
Kellebeek College, Roosendaal
 
 
Donderdag 1 december 2016
Samenwerken aan aanvullende oncologische zorg op maat
IKNL, locatie Leiden
 
 
Vrijdag 9 december 2016
6e Jaarsymposium Dutch Uro-Oncology Studygroup (DUOS)
Boerderij Mereveld, Utrecht
 
 
Donderdag 15 december 2016
Regionaal symposium ‘Het melanoom actueel’
Van der Valk Hotel, Ridderkerk
 
 
 
 
 
Over IKNL
 
Over IKNL
Nieuwsbrieven
Contact
 
Volg ons
 
twitter   facebook